Osobní dopravci spojili síly. Nový svaz chce tlačit na Správu železnic a přilákat více lidí do vlaků

Vlaky Českých drah a Arrivy v České Lípě. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czVlaky Českých drah a Arrivy v České Lípě. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.cz

Dopravce dala dohromady nespokojenost s železniční infrastrukturou.

Čtyři železniční osobní dopravci dnes založili nový Svaz osobních železničních dopravců (zkratka SVOD Bohemia). Nový svaz chce prosadit změny, které povedou ke zvýšení počtu cestujících na železnici.

Zakladateli jsou České dráhy, RegioJet, Arriva vlaky a AŽD Praha. Ještě donedávna nepředstavitelné spojení vzhledem k silné konkurenci a rivalitě mezi jednotlivými firmami vzniklo především díky problémům v železniční infrastruktuře. Výkonným ředitelem se stal Petr Moravec, který dříve vedl v Česku například Veolii či Abellio. Předsedou sdružení se stala Arriva vlaky.

„To, že se v principu nemáme rádi jako konkurenti, neznamená, že nemáme společné cíle,“ řekl generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik. Členství je otevřené všem dopravcům, kteří provozují alespoň jeden pár vlaků týdně. Plán svazu počítá s tím, že v desetiletém horizontu vzroste podíl osobní železniční dopravy z dnešních 9 na 14 %. Česká republika by se tak mohla dostat na úroveň vyspělých evropských zemí a přiblížit se Švýcarsku, které dosahuje nejvyššího podílu osobní železniční přepravy v Evropě (19 %).

Podle Jiřího Schmidta z RegioJetu je důvodem vzniku organizace složitá situace v oblasti výluk. „Manažer infrastruktury nenaslouchá dostatečně našim potřebám, nezastupuje naše cíle,“ dodal Schmidt. Jako příklad uvádí rozkopaný hlavní koridor z Prahy na Kolín, kde začala modernizace u Poříčan bez toho, aby byla připravena kapacitní objížďka. „Vadí nám kombinace výlukových aktivit a dodržování harmonogramů stavebních prací na tratích,“ dodal Moravec. Cesta z Prahy na Moravu dnes trvá o půl hodiny déle než ještě před pár lety. Dopravci tvrdí, že jsou kvůli tomu považováni cestujícími za nespolehlivé.

ETCS i společné výluky

„Zásadní je v tomto směru infrastruktura. Na rok 2022 plánuje Správa železnic přes osm set výluk na osmdesáti tratích, což je zhruba třetina všech tratí v České republice. Velké množství plánovaných i neplánovaných výluk, omezená rychlost a nízká kapacita tratí zvyšují riziko, že se cestující kvůli častým zpožděním od vlaků začnou odvracet. Tomu je potřeba předejít,“ dodal Moravec. „Nejsme organizací, která chce s někým bojovat. Ale potíže dopravců převýšily rozpory, které mezi  sebou mají,“ uvedl Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD Praha. Právě u něj myšlenka na takové sdružení vznikla.

Dopravci nehodlají vůbec řešit obchodní záležitosti, například postup státu při otvírání trhu. Jedním z témat bude i zavádění ETCS. „Je jasné, že nepůjde instalovat na všechna vozidla. Nemůže se o tom, kde ETCS bude, rozhodovat od stolu,“ doplnil Chrdle. Dopravci chtějí tlačit na větší elektrizaci tuzemské železniční sítě. Podle Moravce chtějí řešit například i společná výluková opatření. Mluvit chtějí také do celostátního dopravního plánu.

Pro osobní dopravce je vzorem sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.cz, které si za pár let existence vybudovalo na české železnici velmi silnou pozici. V tuzemsku funguje řadu let i Sdružení železničních společností, které vede Jan Šatava z Railway Capital. Spolek ale v posledních letech spíše hibernuje. Loni sice došlo k pokusu o jeho restart, nepodařilo se ale přilákat velké hráče. Sdružení tak zastřešuje hlavně fandy lokálních tratí.

Hlavní priority SVOD Bohemia

  • zvýšení podílu železnice na přepravě osob v ČR,
  • minimalizace dopadů současného stavu tratí, jejich oprav a stavební činnosti na kvalitu služeb cestujícím,
  • zkvalitnění infrastruktury, výstavba nových tratí, elektrizace, zkapacitnění tratí a uzlů, plánování a následná výstavba vysokorychlostních tratí (VRT),
  • podpora zvyšování bezpečnosti, zavádění ETCS (Evropský vlakový zabezpečovací systém),
  • aktivní zapojení do tvorby legislativy, formulace dopravní politiky státu a plánování rozvoje železniční sítě včetně přípravy podmínek pro využití alternativních pohonů drážních vozidel.
Tagy Arriva vlaky AŽD Praha České dráhy RegioJet Svaz osobních železničních dopravců SVOD Bohemia
136 komentářů