Dvoukolejkou z Prahy až do Hradce. SŽDC shání povolení pro zrychlení 20 kilometrů

Železniční stanice v Hradci Králové. Foto: České dráhyŽelezniční stanice v Hradci Králové. Foto: České dráhy

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) představila detailnější plány na zrychlení železničního spojení mezi Prahou a Hradcem Králové. Jde o modernizaci

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) představila detailnější plány na zrychlení železničního spojení mezi Prahou a Hradcem Králové. Jde o modernizaci 19,6 kilometrů mezi Kanínem a Chlumcem nad Cidlinou. Nově je ve hře i mírně jiná trasa než se dosud plánovalo.

SŽDC už žádá o první razítko pro celý projekt: dokumentaci odeslala k takzvanému zjišťovacímu řízení, které má rozhodnout, zda bude potřeba pro stavbu provést detailní hodnocení o vlivu na životní prostředí nebo může dál pokročit v přípravě.

V celém úseku má dojít ke zdvoukolejnění, většinou ve stávající stopě. Pouze v části trasy mezi kilometrem 8,5 (přibližně od přejezdu silnice Žehuň – Hradčany) do kilometru 22,3 (západní část stanice Chlumec nad Cidlinou) jsou ve hře dvě varianty: jedna po stávající trati, kde zůstává směrodatný sklon tratě na dnešních 10,3 ‰ a těžké nákladní vlaky budou nadále využívat postrkovou službu. Druhá varianta (nově označena jako A5) je navržena s částečnou změnou trasování oproti dnešní trati. Má menší sklon a umožňuje zvýšit rychlost až na 160 kilometrů v hodině. Zvyšuje rychlost na 145 – 160 km/h (vyjma průjezdu Chlumcem nad Cidlinou, kde klesá na 120 km/h) s cílem snížit jízdní dobu dálkové osobní dopravy mezi Prahou a Hradcem Králové, dále snižuje sklon trati v úseku Choťovice – Chlumec nad Cidlinou.

Trasa modernizované tratě mezi Kanínem a Chlumcem nad Cidlinou. Mapa v plném rozlišení je zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1222Trasa modernizované tratě mezi Kanínem a Chlumcem nad Cidlinou. Mapa v plném rozlišení je zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1222Trasa modernizované tratě mezi Kanínem a Chlumcem nad Cidlinou. Mapa v plném rozlišení je zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1222

Více než polovina stávajících železničních přejezdů je navržena ke zrušení, celkem jich má zmizet osm. Zrušené přejezdy jsou nahrazeny silničními nadjezdy, podjezdy nebo novými komunikacemi souběžnými s tratí. I když půjde o modernizaci, stále zůstanou na trati úrovňové přejezdy.

Podle mluvčího SŽDC Marka Illiaše počítá SŽDC se stavbou zmiňovaného úseku v letech 2025 – 2028. „Tento termín se může dále upřesňovat, protože stavba dosud neprošla ani procesem posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a ani zapracováním do územně plánovacích dokumentací obou krajů,“ uvedl Illiaš. Celkové náklady odhaduje SŽDC na 6,5 miliardy korun (varianta A4) nebo 7 miliard korun pro variantu A5 s menším sklonem. Po trati se má po modernizaci jezdit rychlostí 100 – 160 km/h, plán již prošel centrální komisí ministerstva dopravy.

Autoři materiálu uvedli, že vliv záměru na životní prostředí bude silný. U jednotlivých variant je podle autorů celkově k životnímu prostředí šetrnější varianta A5 (nová trasa u Chlumce), z hlediska ochrany půdního fondu ale považují za lepší vést trať ve stávající stopě.

Jde o další z úseků, který má na trase mezi Prahou a Hradcem Králové projít modernizací, jejímž cílem je zkrácení jízdní doby pod hodinu.  SŽDC už žádá i povolení pro takzvanou Libickou spojku, současně se projektují i už dokončují úseky z Prahy do Velkého Oseka. Řeší se i povolení pro úsek z Chlumce nad Cidlinou do Hradce Králové. Vylepšené spojení má být alternativou pro přetížený koridor v úseku z Pardubic do Prahy, v budoucnu po investici do tratě z Hradce Králové do Týniště nad Orlicí a Chocně se alternativa ještě prodlouží.

Stav přípravy staveb na rameni Praha – Hradec Králové
•    Praha-Vysočany – Mstětice: dokončena DSP, probíhá majetkoprávní vypořádání, předpoklad vypsání realizace 2019
•    Mstětice – Čelákovice: dokončena DSP, probíhá majetkoprávní vypořádání, předpoklad vypsání realizace 2020
•    Čelákovice: stavba dokončena
•    Čelákovice – Lysá n. L.: dokončena DSP, probíhá majetkoprávní vypořádání, probíhá tendr na zhotovitele realizace
•    Lysá n. L. – Nymburk – Libice n. C. – Kanín: byla zadána aktualizace studie proveditelnosti s cílem prověřit možnost a účelnost zvýšení kapacity trati v tomto úseku. Aktualizace má být dokončena v roce 2020
•    Kanín – Chlumec n. C. – Hradec Králové: zpracovány návrhy DUR, probíhá hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, probíhá aktualizace ZUR a projednání obou staveb s dotčenými obcemi a dalšími subjekty.

(zdroj: SŽDC)

Tagy Kanín - Chlumec nad Cidlinou Praha - Hradec Králové Správa železniční dopravní cesty Top Trať 020 Praha - Velký Osek - Choceň
26 komentářů