Další petice proti bourání nádraží. Kvůli zrychlení vlaků do Hradce Králové má zmizet budova v Převýšově

Nádražní budova v Převýšově. Foto: prevysov.sweb.czNádražní budova v Převýšově. Foto: prevysov.sweb.cz

Podle Správy železnic je pro zrychlení trati nejvhodnější varianta, která povede k demolici budovy z roku 1931.

Plány na rychlejší spojení mezi Prahou a Hradcem Králové mají přinést i konec nádražní budovy v Převýšově v úseku z Velkého Oseka do Chlumce nad Cidlinou. Proti plánu na její demolici vznikla petice, kterou podepsalo přes 1 200 lidí.

O petici informovali její autoři na svých stránkách. Správa železnic minulý týden na twitteru uvedla, že chce s obyvateli své plány řešit. „S obyvateli Převýšova plánujeme diskuzní setkání, ať už online formou nebo osobně, pokud to situace dovolí. Domlouváme termín. Situace v Převýšově nám není lhostejná. Vysvětlíme celý proces výběru trasy, jaké možnosti byly zvažovány a jaké jsou jejich klady a zápory,“ uvedla Správa železnic. Ta podle aktuálního letáku počítá s tím, že modernizaci úseku z odbočky Kanín do Chlumce nad Cidlinou zahájí v roce 2025.

Budova je z roku 1931, jejím autorem byl Miloš Fikr, architekt Ministerstva železnic ČR. Podle autorů petice byla pro modernizaci trati vybrána nejhorší varianta A5, která počítá s demolicí budovy. Detailně jsou jednotlivé varianty popsány v oznámení o projektu. „Budova je v dobrém technickém stavu a byla za obrovské prostředky vylepšena. Je dominantou obce,“ uvádí autoři petice. V budově jsou čtyři byty. Podobná petice v minulých dnech zachránila budovu v Holešově před částečnou demolicí.

Plánované trasování trati Praha - Hradec Králové v Převýšove. Varianta A5 je červeně. Foto: SŽ

Plánované trasování trati Praha – Hradec Králové v Převýšove. Varianta A5 je červeně. Foto: SŽ

Správa železnic: budova stojí v trase nejvhodnější varianty

Podle mluvčí Správy železnic Nely Friebové došlo k poslední rekonstrukci budovy v roce 2003. Její součástí byla výměna oken, oprava střechy a nové omítky. Správa železnic tvrdí, že s obcí konzultují návrhy od začátku přípravy. „Při jednání v říjnu 2018 padla zmínka i o možném odstranění výpravní budovy, v roce 2020 byla obec podle zákona účastníkem procedury EIA (nevyjádřila se). V tuto chvíli je připravena dokumentace pro územní rozhodnutí a v plánu je rozeslání návrhu této dokumentace dotčeným subjektům, jako jsou provozovatelé technické infrastruktury, orgány státní správy, územní samosprávné celky apod. Nezapomínáme ani na vlastníky nemovitostí, kterým zašleme informativní dopis ke stavbě a dáme prostor pro vyjádření,“ dodala Friebová.

V úseku u Převýšova aktuálně dochází k největšímu omezování rychlostí kvůli směrovému vedení tratě. „V prostoru Převýšova projektant prověřil 7 předběžných variant s různým uspořádáním trasy a polohy kolejiště. Z nich byly vyřazeny ty, které se výrazněji dotýkají řady environmentálně citlivých území v okolí Převýšova,“ upřesnila Friebová. Podle ní je varianta A5 lepší, protože se při ní dosahuje výrazně lepších technických a provozních parametrů. Vyhýbá se navíc přírodní památce Víno, nevstupuje do nivy řeky Cidliny a v Převýšově maximálně využívá drážní pozemek pro zvětšení poloměru oblouku.

Zasahuje ale do samotné budovy nádraží. „Pro Správu železnic je odstranění objektu citlivá záležitost a právě proto je tolik prověřovaná. Je také vhodné podotknout, že varianta A5 nám umožňuje efektivně chránit obec Převýšov před hlukem z drážní dopravy, protože celé kolejiště přesouvá za obec a zároveň v obci navrhuje v celé délce protihluková opatření,“ uvedla Friebová.

Tagy demolice nádražních budov Kanín - Chlumec nad Cidlinou Praha - Hradec Králové Převýšov Správa železnic Top
220 komentářů