DPP chystá soutěž na 20 tříčlánkových bateriových trolejbusů pro linku na letiště

Autobus DPP na Letišti Václava Havla. Foto: Jan SůraAutobus DPP na Letišti Václava Havla. Foto: Jan Sůra

Pravidelný provoz trolejbusů na Letiště Václava Havla má začít na přelomu let 2022 a 2023.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vypíše v příštích dnech soutěž na nákup 20 velkokapacitních tříčlánkových trolejbusů, které budou jezdit na lince 119 z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla. Linka má projít během dvou let elektrifikací.

Vypsání soutěže oznámil DPP v tiskové zprávě, na profilu zadavatele a věstníku veřejných zakázek se má objevit do pátku tohoto týdne. Předpokládaná hodnota zakázky je 628 milionů korun. První vůz by měl vítěz soutěže dodat na podzim roku 2022.

Požadované trolejbusy mají být dlouhé 23-25 metrů, s kapacitou 40-55 sedadel pro cestující, konstrukční rychlostí alespoň 70 km/h. Garantovaný dojezd vozidel na baterie má být minimálně 11 km. Životnost  akumulátorů stanovil minimálně 60 měsíců nebo 450 tisíc odjetých kilometrů. Vozidla mají být vybavena podle platných standardů Pražské integrované dopravy.

DPP předpokládá průměrný roční nájezd trolejbusů 90 tisíc km. Nabíjení trolejbusů bude probíhat pomocí dvoupólové technologie z instalované nabíjecí troleje, kterou DPP postaví na obou obratištích. Vzniknou na Nádraží Veleslavín a na Letišti, budou i na zhruba polovině trasy linky 119 od Nádraží Veleslavín po Terminál 3. V úseku mezi Terminálem 3 a konečnou na Letišti budou trolejbusy využívat energii z akumulátorů.

V roce 2022 začneme stavět trolejové vedení pro elektrifikaci linky 119 na letiště. Na jaře 2023 na ni nasadíme nové bezemisní a bezbariérové trolejbusy. Budou mít na délku až 25 metrů, čímž se výrazně zlepší komfort cestujících, místní ocení, že budou tiché a celkově ulehčíme dopravě tím, že nebudeme přidávat další autobusové spoje,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Předběžný zájem pěti výrobců

Podle vedoucího jednotky Provoz autobusů Jana Barchánka bude DPP pravděpodobně prvním provozovatelem tohoto typu trolejbusů v Česku „Před jejich běžným nasazováním na linku 119 nás ale nejdříve čeká jejich homologace pro provoz v ČR podle právních předpisů, což mimo jiné znamená bezzávadový nájezd předepsaného počtu kilometrů ve zkušebním provozu bez cestujících, a pak i s nimi. Předpokládáme, že bychom s homologací prvního vozidla mohli začít na podzim roku 2022, pokud nenastanou komplikace v průběhu veřejné zakázky nebo dodávky. Plné nasazení velkokapacitních tříčlánkových trolejbusů na linku 119 předpokládáme na jaře 2023. Věříme, že v tomto časovém horizontu zároveň dojde k obnově převážné většiny původní poptávky po letecké dopravě po současné koronakrizi,“ dodal Barchánek.

Kvůli soutěži vypsal DPP už předběžné tržní konzultace. V nich oslovil přední výrobce trolejbusů, konkrétně společnosti Škoda Electric, SOR Libchavy, Ekova Electric, Solaris, Van Hool, švýcarského výrobce Carrosserie HESS a tureckou společnost Bozankaya. Předběžných tržních konzultací se aktivně zúčastnily společnosti Škoda Electric, Solaris, Van Hool, Carrosserie HESS a Cegelec.

Cena nebude jediným kritériem

Soutěž bude probíhat jednacím řízením s uveřejněním, které je otevřeno všem výrobcům, kteří splňují technické a kvalifikační požadavky. „Tato forma nám umožňuje o předložených nabídkách účastníků dále jednat a získat tak pro DPP co nejefektivnější a nejvhodnější řešení. Můžeme díky tomu po předložení nabídek například jednat o nastavení pozáručního servisu,“ dodal Barchánek.

Cena bude mít v hodnocení váhu 50 %, DPP zohlední náklady ekonomického cyklu. Dalšími kritérii budou délka záruky na vozidlo, průměrné roční náklady na předepsanou údržbu vozidel, průměrné roční náklady na mimozáruční a pozáruční servis vozidel, náklady na náhradní trakční akumulátor a průměrné roční náklady na podporu a rozvoj odbavovacího a informačního systému a funkcí energetického managementu vozidla.

Příprava nezbytné infrastruktury pro elektrifikaci linky 119 pokračuje podle harmonogramu. Projekt nedávno získal kladné posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). DPP v současnosti finalizuje projektovou dokumentaci pro sloučené stavební a územní řízení. DPP předpokládá zahájení stavby trolejového vedení v průběhu roku 2022.

Tagy 119 Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp letiště praha linka 119 parciální trolejbusy trolejbusy na letiště
77 komentářů