Infrastruktura Silnice

Dělení zakázek z éry ANO. ŘSD platí za to, že z jedné zakázky na svodidla udělalo dvě.

Oboustranná svodidla. Foto: Svodidla-kaska.cz
Oboustranná svodidla. Foto: Svodidla-kaska.cz

Nadační fond proti korupci (NFPK) uspěl se svým podnětem proti praktikám Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a jejich dělení zakázek. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za to pokutoval správce silnic 50 tisíci korunami. ŘSD i kvůli pokutě změnilo systém zadávání zakázek na opravy silnic a dálnic.

Jde o pokutu, která trestá ŘSD za chyby z odbobí, kdy dopravu začalo řídit hnutí ANO. Zakázky byly vypsané na jaře 2014 a v prosinci 2014, kdy vládl ministr dopravy Antonín Prachař, který na ŘSD dosadil jako generálního ředitele Jana Kubiše, kterého později vystřídala Soňa Křítková, někdejší vedoucí komunikace Agrofertu.

NPFK napadl běžnou a stále nemizící praxi u řady státních organizací: dělení zakázek na opravy na menší části. ŘSD mělo s dělením zakázek problémy i v minulosti, například za dob šéfování Reného Poruby dosazeného Vítem Bártou. ÚOHS ve svém rozhodnutí konstatoval porušení zákona o veřejných zakázkách.

ŘSD rozdělilo zakázky na opravu svodidel na dvě části zakázky malého rozsahu, na které se vztahují mírnější pravidla a stačí oslovit tři firmy. Šlo o zakázky „D1 Oprava svodidel – výměna nevyhovujících svodidel dle platných TP“ za čtvrt milionu a veřejnou zakázku malého rozsahu „D1 Oprava svodidel – výměna betonových svodidel ve SDP“ za 5,9 milionu korun. Prováděly se ale na úsecích, které na sebe navazují. Rozdělením do dvou zakázek se ŘSD nedostalo nad limit 6 milionů korun, nad který by muselo zakázku zveřejnit. Takto se k zakázce dostala jen trojice vyvolených, kteří byli osloveni.

ŘSD v argumentaci pro ÚOHS tvrdilo, že první zakázku vypsali z podnětu policie kvůli nehodě se smrtelnými následky z prosince 2013. U druhé zakázky pak tvrdí, že ji vypsali až v prosinci kvůli tomu, že nevěděli, zda na výměnu svodidel budou mít peníze.

ÚOHS argumentaci ŘSD nepřijal. „Stavební práce tak byly prováděny na jedné pozemní komunikaci ve správě zadavatele, v navazujících úsecích v rozpětí cca 40 km. Jedná se o lokality, které tvoří jeden geograficky související celek,“ uvedl v rozhodnutí. „Úřad dospěl k závěru, že šetřené veřejné zakázky vykazovaly prvky věcné, místní a časové souvislosti, a je tedy zřejmé, že společně tvoří předmět jedné veřejné zakázky, přičemž vzhledem k tomu, že souhrnná předpokládaná hodnota těchto veřejných zakázek překračovala limit 6 000 000 Kč pro „zadání“ veřejné zakázky na stavební práce mimo režim zákona, zadavatel tak měl povinnost zadat tyto stavební práce v odpovídajícím zadávacím řízení jako jedinou veřejnou zakázku,“ tvrdí ÚOHS ve rozhodnutí.

Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla silničáři přijmuli řadu opatření, aby se i zakázky na opravy svodidel dostaly plně do souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. „Opravy svodidel na dálnicích tak jsou v současné době zadávány v několika otevřených řízeních pod názvem „Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení“.  Nyní probíhá u většiny těchto zadávacích řízení vyhodnocení a následně bude vybrán dodavatel, se kterým bude uzavřena rámcová dohoda. Jednotlivé opravy tedy již budou zadávány z rámcových dohod, nikoliv formou veřejných zakázek malého rozsahu,“ řekl Rýdl. „Pro úplnost dodáváme, že v rámci šetření u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bylo prošetřováno několik stovek veřejných zakázek na opravy svodidel a porušení bylo shledáno jen u dvou z nich,“ uvedl Rýdl.

NFPK považuje pokutu za symbolickou, chválí  ŘSD za změnu systému. „Daleko důležitější je fakt, že od zmíněného rozhodnutí lze pozorovat transparentnost a dodržování zákona ze strany ŘSD. Je to malý krok pro ŘSD, ale velký pro spravedlnost veřejných zakázek,“ okomentoval kauzu Martin Šorm, analytik NFPK.

Štítky

Newsletter

Partneři


Konference Doprava 2018

Výběr editora