dkv-spojujeme

Zlínský kraj před železniční revolucí. Za rok má jezdit více vlaků i nový dopravce

Motorový vůz 842 v Uherském Hradišti. Foto: České dráhyMotorový vůz 842 v Uherském Hradišti. Foto: České dráhy

Zastupitelstvo Zlínského kraje čeká v pondělí klíčové hlasování, které rozhodne o budoucnosti železniční dopravy v kraji. Ta se po letech

Zastupitelstvo Zlínského kraje čeká v pondělí klíčové hlasování, které rozhodne o budoucnosti železniční dopravy v kraji. Ta se po letech škrtů má dočkat velké renesance, zavedení integrovaného jízdného i vstupu zcela nového dopravce. A také značného navýšení peněz na vlaky na téměř dvojnásobek.

Cítím v části zastupitelstva odpor ke změnám, zejména kvůli nástupu jiného dopravce, než jsou České dráhy,“ připouští krajský radní pro dopravu Pavel Botek. Podle něj jde o změny, které mají přilákat lidi zpět do vlaků, především častějšími spoji i lepší kvalitou.

Kraj rozdělil dopravu v kraji na čtyři soubory, kde největší rozruch budí soubor B. U něj už radní rozhodli, že budou jednat o smlouvě jen s Arrivou. Přesné cenové podmínky zatím nechce ale kraj sdělit. Odmítá ale některé obavy, které se objevily po zprávě o zakázce pro dceřinou firmu Deutsche Bahn. Například ohledně jistoty, že dopravce skutečně vyjede. „Smluvní pokuty budou takové, že se jim nevyplatí nevyjet,“ řekl Botek.

Nemá ani obavy z toho, že by nový dopravce nenašel strojvedoucí. „Pro spoustu z nich bude hlavní, že nebudou mít do práce daleko. Podobné obavy byly i v Jihočeském kraji při nástupu GW Train Regio a nakonec se ukázaly jako plané,“ míní Botek.

Dál zůstane zachován provoz spěšných vlaků z Jihomoravského kraje po Vlárské dráze v režii Českých drah. Cestující se podle Botka nemusí obávat ani toho, že by vlaky na sebe nenavazovaly, jak ukazují některé návrhy jízdních řádů. „Vlaky budou navazovat na rychlíky linek R18 a R13, to je základ. Návaznost je základní podmínka, nechceme vyhodit 600 milionů z okna za to, že vlaky na sebe nebudou navazovat,“ dodal Botek.

Lidé nebudou muset řešit od příštího prosince ani koupi více jízdenek: v celém kraji spustí od příštího prosince ostrý provoz integrovaného tarifu. Zlínský kraj je jedním z posledních v zemi, který dosud neumožňuje cestu na jednu jízdenku. „Riziko tržeb bude plně na naší straně,“ dodal Botek.

Jak má vypadat doprava ve Zlínském kraji po roce 2019

Provozní soubor A (nezávislá trakce) = linky Os Otrokovice – Zlín – Vizovice, Sp Kroměříž – Zlín – Vizovice, Os Veselí n. M. – Otrokovice – Zlín, Os Přerov – Zlín, Os Zborovice – Kroměříž ( problém realizace „modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“.)  doba trvání 2019 – 2023 (4 roky s opcí až +6 let) – Kraj bude jednat dál s Českými drahami. Celkem 811 tisíc vlakokilometrů / rok. ČD nabídly 9 Regionov.

Provozní soubor B (nezávislá trakce) = linky Os Rožnov p. R. – Vsetín – Bylnice, Os Vsetín – Velké Karlovice, Sp Staré Město u Uh. Hradiště – Uherský Brod – Bylnice, Os Uherský Brod / Újezdec – Luhačovice  doba trvání 2019 – 2029 (10 let) – Kraj bude dál jednat s Arrivou. Celkem 1,869 milionu vlakokilometrů / rok
Na této trase by mělo k největšímu skoku ve kvalitě. Arriva tu nasadí: 3 ks Alstom LINT 27, 7 ks Alstom Lint 41 (oba typy zapůjčené od Leo Express). V přechodném provozu do ledna 2022 jednotky 845, poté už jen vozy Stadler GTW (11 vozidel)

Provozní soubor C (závislá trakce) = linka Os Přerov – Břeclav  doba trvání 2019 – 2023 (4 roky s opcí až +6 let) kraj jedná dál s Českými drahami. Celkem 1,023 milionu vlakokilometrů ročně. ČD nabízí soupravu složenou z lokomotivy řady 362 + 2 vložené vozy Btee + řídící vůz řady 961, tzv. souprava „Sysel“, 5 vratných souprav

Provozní soubor D – Tratě 281, 303 a 305 ve variantě na 6 a 10 let, se zahájením provozu 15.12.2019. V relaci Kojetín – Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm jsou provozovány vozidla „Regioshark“ (celkem 6 jednotek), které dopravce ČD pořídil v rámci evropského dotačního programu ROP.  Vzhledem k vysoké ceně, kterou stávající dopravce ČD za provozní soubor D nabízí, kraj zvažuje nabídky  alternativních dopravců.

Ostatní výkony na trati 280 Olomouc / Přerov – Vsetín, které by měla pokrýt mezikrajská smlouva s Olomouckým krajem a na trati 340, kryté mezikrajskou smlouvou s Jihomoravským krajem. Celkem 1,101 vlakokilometrů ročně

Cílové změny v jízdních řádech

280 Hranice – Horní Lideč

Na trati budou provozovány 2 linky:
1. (Olomouc -) Hranice – Vsetín, Os / Sp vlaky s celodenním a celotýdenním provozem; v úseku Hranice – Valašské Meziříčí v rozsahu podle dohody s Olomouckým krajem; v zásadě stávající podoba s mírným rozšířením provozu a s minutovými úpravami pro zlepšení přestupních vazeb v uzlu Valašské Meziříčí v minutě 30; v úseku Valašské Meziříčí – Vsetín v zásadě celodenní hodinový interval
2. Rožnov pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí – Vsetín – Horní Lideč – Bylnice; Os vlaky v úseku Vsetín – Bylnice celodenní celotýdenní provoz, hodinový takt ve špičkách pracovních dnů, jinak 2-hodinový; úsek Rožnov – Vsetín pouze ve špičkách pracovních dnů
– k trvalému projíždění je z důvodu minimální pravidelné frekvence navržena zastávka Lidečko

281 Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm
Na trati budou provozovány 2 linky:
1. Kojetín – Hulín – Valašské Meziříčí – Rožnov p.R., Os vlaky s celodenním a celotýdenním provozem; na trať bude primárně soustředěn provoz vozidel 844 v rámci zajištění udržitelnosti provozu dotovaných vozidel
2. Rožnov p.R. – Valašské Meziříčí – Vsetín – Horní Lideč – Bylnice, Os vlaky v úseku Rožnov p.R. – Valašské Meziříčí pouze ve špičkách pracovních dnů

282 Vsetín – Velké Karlovice
linka Os vlaků orientována na uzel 30 ve Vsetíně a přípoje do/z Valašského Meziříčí; doporučen mírný nárůst dopravního výkonu

283 Horní Lideč – Bylnice
– linka Rožnov p.R. – Valašské Meziříčí – Vsetín – Horní Lideč – Bylnice; Os vlaky v úseku Vsetín – Bylnice celodenní celotýdenní provoz, hodinový takt ve špičkách pracovních dnů, jinak 2-hodinový
– pokud by ve vzdálenějším výhledu došlo k obnovení přeshraničního provozu se Slovenskem na trati Bylnice – Trenčianská Teplá, je tato linka ideálním kandidátem na prodloužení Os vlaků Rožnov p.R. – Vsetín – Bylnice až do/z Trenčína

303 Kojetín – Valašské Meziříčí
Na trati budou provozovány 3 linky:
1. Kojetín – Hulín – Valašské Meziříčí – Rožnov p.R., Os vlaky s celodenním a celotýdenním provozem; dopravní koncept je navázán na přípoje od rychlíků v Kojetíně z Brna, dosažením uzlů ve 30 v Hulíně a ve 30 ve Valašském Meziříčí; s ohledem na napřesnou polohu uzlu Hulín je výsledný hodinový takt ve špičkách pracovních dnů tvořen reálným prokladem dvou dvouhodinových taktů s alternujícím křižováním Bystřice pod Hostýnem / Osíčko, přičemž uzel Valašské Meziříčí je dosažen ve všech případech
2. Kroměříž – Holešov, Os vlaky s celodenním a celotýdenním provozem navázaným na uzel 00 v Hulíně (resp. polohy vlaků se v úseku Kroměříž – Hulín liší ve špičkách / sedlech, podle toho, zda je/není potřebná interakce s linkou Kroměříž – Zlín)
3. Kroměříž – Zlín (- Vizovice), Sp vlaky v hodinovém intervalu pouze ve špičkách pracovních dnů

305 Kroměříž – Zborovice
– udržovací provoz v zásadě bez změn, posílení spojů v odpoledních hodinách v pracovní den

330 Přerov – Břeclav
Na trati budou provozovány 4 linky:
1. Přerov – Břeclav, Os vlaky s celodenním a celotýdenním provozem, v úseku Přerov – Staré město u Uh. Hradiště v hodinovém taktu, v úseku Staré město u Uh. Hradiště – Břeclav v zásadě v současném rozsahu
2. Přerov – Zlín, Sp vlaky, provoz pouze v přepravních špičkách pracovních dnů, ve 2-hodinovém intervalu jako částečný proklad k lince R 13 (v úseku Přerov – Otrokovice) a návoz do uzlu Hulín ve skupině 30; výhledově žádoucí prodloužení do/z Olomouce
3. Kroměříž – Zlín (- Vizovice), provoz Sp vlaků v hodinovém intervalu pouze ve špičkách pracovních dnů
4. Vizovice – Otrokovice – Staré Město – Veselí n.M. – provoz Os vlaků pouze v přepravních špičkách pracovních dnů, ve 2-hodinovém intervalu jako částečný proklad k lince R 13 (v úseku Otrokovice – Staré Město)

331 Otrokovice – Vizovice
na trati jsou navrženy 3 linky Os / Sp vlaků, přičemž bez ohledu na svou cílovou stanici (Kroměříž / Přerov / Veselí) jsou všechny provozovány ve vzájemném prokladu
1. Vizovice – Otrokovice (- Veselí n.M.) – Os vlaky provozovány celodenně celotýdenně v hodinovém taktu (z Otrokovic do Veselí pouze vybrané spoje ve špičkách pracovních dnů)
2. Vizovice – Kroměříž, Sp vlaky provozovány v hodinovém intervalu pouze ve špičkách pracovních dnů
3. Zlín – Otrokovice (- Přerov) Sp vlaky provozovány v hodinovém intervalu pouze ve špičkách pracovních dnů (v úseku Otrokovice – Přerov pouze ve 2-hodinovém taktu)

340 Brno – Uherské Hradiště
Na trati budou provozovány 3 linky:
1. Brno – Staré Město, Sp vlaky v současných polohách a v zásadě i současném rozsahu
2. Brno – Uherské Hradiště, Os vlaky v současných polohách a v zásadě i současném rozsahu
3. Veselí – Staré Město – Otrokovice – Vizovice, Os vlaky v provozu pouze v přepravních špičkách pracovních dnů, ve 2-hodinovém intervalu jako částečný proklad k lince R 13 (v úseku Otrokovice – Staré Město) a ve 2-hodinovém intervalu jako přípoj k lince R 13

341 Staré Město – Bylnice
Na trati bude provozováno 5 linek:
1. Staré Město u Uh. Hradiště – Bylnice; jako Sp vlaky v přepravních špičkách pracovního dne ve 2 hod intervalu; v sedlech jako Os vlaky pouze do Uh. Brodu a dále pokračování jako Os vlaky do Bylnice jako přípoj od R 18 (v zásadě ekvivalent současného stavu); tj. přípoj od/na R 13 ve Starém Městě u Uh. Hradiště by byl do Uherského Brodu vždy
2. Uherské Hradiště – Bylnice; Os vlaky provoz pouze v přepravních špičkách pracovních dnů, ve 2-hodinovém intervalu jako doplnění nabídky Uh. Hradiště – Bojkovice a jako částečný proklad k Sp lince v úseku Bojkovice – Bylnice
3. Uherské Hradiště – Bojkovice; Os vlaky v provozu celodenně celotýdenně, přípoje v Uh. Hradišti od Sp vlaků z Brna
4. Uherský Brod – Luhačovice; Os vlaky v provozu celodenně celotýdenně, v zásadě ekvivalent současného stavu/rozsahu, pouze s rozšířením o úsek Uherský Brod – Újezdec a s prodloužením vybraných spojů do/z Starého Města u Uh. Hradiště
5. Staré Město u Uh. Hradiště – Uherské Hradiště; Os vlaky zajišťující „chybějící“ návaznosti do uzlu Staré Město u Uh. Hradiště v minutě 30, kdy tato vazba není zajišťována Sp vlakem do/z Brna

Tagy výběr dopravce pro Zlínský kraj Zlínský kraj
87 komentářů