Z české veřejné dopravy loni zmizelo 864 milionů cestujících, ukazují čerstvé statistiky

Infografika ČD k povinnosti nosit roušky. Foto: ČDInfografika ČD k povinnosti nosit roušky. Foto: ČD

Nákladní dopravu pokles prakticky nepostihl.

Pandemie koronaviru vedla loni k celkovému úbytku cestujících ve veřejné dopravě o 864 milionů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravy, které zveřejnilo ministerstvo dopravy na svých stránkách.

Důvodem poklesu jsou především vládní omezení mobility a opatření proti šíření koronaviru. V absolutním vyjádření loni nejvíce klesla letecká doprava, u které počet cestujících v Česku klesl o 84 %. Jde ale jen o cestující u českých dopravců, tedy ČSA a Smartwings.

Většina způsobů osobní veřejné dopravy zaznamenala pokles kolem třetiny: železnice úbytek o  30 %, autobusová doprava o 35 %, městská hromadná doprava o 30 %. V absolutním vyjádření je největší pokles u MHD (-672 milionů cestujících), kde jde z velké části o virtuální číslo počítané z přepravních průzkumů, nikoliv na základě skutečných jízd.

Statistiky za první čtvrtletí letošního roku ještě nejsou k dispozici, podle ohlasů dopravců došlo opět k velkému propadu o více než byl loňský průměr.

Výrazně méně byla loňskou pandemií zasažena nákladní doprava. Na železnici došlo k poklesu přepravených tun jen o 8 %, v posledním čtvrtletí došlo k nárůstu o 3 %.
U silniční nákladní dopravy byl za loňský rok výrazný nárůst v přepravních výkonech, téměř 45%, objem přepravených věcí v tunách poklesl o asi 9 %. Nárůst je způsoben zejména poměrně výrazným vzrůstajícím trendem v mezinárodní silniční nákladní dopravě.

Tagy dopady koronaviru na dopravu Ministerstvo dopravy seznam statistiky dopravy
11 komentářů