LOT 3a leaderboard

Výměna kolejí zastaví vlaky na trati z Prahy do Rudné, linku S7 omezí jednokolejný provoz

Konvoj s parními lokomotivami na Smíchově. Pramen: Facebook, Dan FedinKonvoj s parními lokomotivami na Smíchově. Pramen: Facebook, Dan Fedin

Probíhající práce na vylepšení trati mezi pražským Smíchovem a Černošicemi poprvé naruší železniční dopravu. První výluka začne tuto sobotu kvůli

Probíhající práce na vylepšení trati mezi pražským Smíchovem a Černošicemi poprvé naruší železniční dopravu. První výluka začne tuto sobotu kvůli výměně kolejí na Smíchově a bude se týkat tratě do Rudné.

Vlaky přitom nepojedou v celém úseku Praha – Rudná – Beroun, neboť údržba probíhá i za Nučicemi směrem k Berounu. Výluka potrvá 11 dní, náhradní autobusy budou začínat a končit u stanice metra Zličín. Pražské čtvrti obslouží náhradní linka S.

Od poloviny dubna se pak bude mezi Smíchovem a Radotínem jezdit až do poloviny prosince postupně v některých úsecích po jedné koleji, neboť začne rekonstrukce traťových kolejí mezi Smíchovem a Radotínem. V červenci dojde i na rekonstrukci podchodu u restaurace Rozmarýn v Radotíně.

Jednokolejný provoz si podle Správy železnic vyžádá redukci počtu vlaků. O prodloužených víkendech na počátku května budou osobní vlaky linky S7 jezdit směrem do Prahy odklonem přes stanici Praha-Krč. Od poloviny července do 21. srpna bude jednokolejný provoz v úseku odbočka Barrandov – odbočka Závodiště, což si vyžádá zrušení osobních vlaků linky S7 končících/výchozích v Radotíně, v dopravní špičce budou zachovány čtyři páry osobních vlaků za hodinu, spoje výchozí z Berouna směr Praha pojedou odklonem přes Prahu-Krč. Od 22. srpna do 18. prosince pak bude zaveden jednokolejný provoz mezi stanicí Praha-Smíchov a odbočkou Barrandov.

Během realizace projektu s názvem Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) dojde mimo jiné k výměně železničního spodku a svršku mezi stanicemi Praha-Smíchov a Praha-Radotín a také k výměně některých mostů.

Výraznou modernizací projde i stanice Praha-Radotín, kde se vybuduje nový podchod místo zrušeného přejezdu. Zastávka ve Velké Chuchli se přesune k tamnímu čtyřkolejnému přejezdu blíže k centru městské části. U krajních kolejí se zde vybudují vnější nástupiště s mimoúrovňovým přístupem podchodem. Hotovo bude v roce 2022.

Tagy Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) Správa železnic výluka
17 komentářů