PŘEHLEDNĚ: Spolehlivěji do Berouna, rychleji do Lysé. Dalších 13 miliard do tratí

Modernizace železniční stanice Čelákovice. Foto: Swietelsky RailModernizace železniční stanice Čelákovice. Foto: Swietelsky Rail

Vedení Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) schválilo vypsání celkem šesti velkých zakázek, které mají přispět k pohodlnějšímu a rychlejšímu cestování

Vedení Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) schválilo vypsání celkem šesti velkých zakázek, které mají přispět k pohodlnějšímu a rychlejšímu cestování vlakem. Velké investice míří do koridorových tratí i některých hlavních tratí, kde by mělo dojít ke zvýšení rychlosti.

Na seznamu je například dlouho očekávaná oprava koridorové trati z Prahy do Berouna nebo další úsek koridoru z Prahy do Českých Budějovic. Rychleji mají jezdit vlaky také do Lysé nad Labem, po Podkrušnohorské magistrále nebo mezi Plzní a Českými Budějovicemi.

Ve všech případech jde o stavby s náklady přesahujícími jednu miliardu korun. To svědčí o jejich významu pro zlepšování stavu české železnice. Potěšitelný je především fakt, že se budou modernizovat také páteřní tratě,“ říká generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Jaké stavby bude SŽDC soutěžit? 

Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor – II.část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí, 4 miliardy Kč.
Výstavba nové dvoukolejné přeložky, která bude znamenat zvýšení kapacity trati. Díky přeložce dojde ke zvětšení oblouků, což umožní maximální rychlost vlaků 160 km/h. Instalací moderního zabezpečovacího zařízení se současně zvýší bezpečnost provozu. Součástí stavby budou také přeložky pozemních komunikací druhé a třetí třídy a místních a polních cest.

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), 3,6 miliardy Kč
Dlouho očekávané zlepšení stavu trati, která je dnes parodií na železniční koridor. Součástí projektu je rovněž návrh mimoúrovňového křížení v Praze-Velké Chuchli. V rámci stavby bude kompletně zrekonstruována stanice Praha-Radotín. Součástí protipovodňových opatření v jejím okolí bude zrušení železničního přejezdu, který se nachází ve stanici na kolejovém rozvětvení směrem na Dobřichovice. Nedojde k zásadnímu zvýšení rychlosti, měl by být ale konec častým výpadkům provozu.

Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo), 1,5 miliardy Kč
Rekonstrukce celého dvoukolejného mezistaničního úseku ve stávající stopě, dojde ke zvětšení poloměrů některých oblouků. Velkou akcí celé zakázky je oprava mostu přes Labe na navrženou podplavnou výšku 5,25 m. Nosná konstrukce bude ve všech čtyřech polích nahrazena novou dvoukolejnou konstrukcí s průběžným štěrkovým ložem a dolní mostovkou. V Čelákovicích kvůli modernizace vyrostou nové protihlukové stěny. Maximální traťová rychlost bude nově 140 km/h pro klasické soupravy, vlaky s naklápěcími skříněmi budou moci jet až 150 km/h.

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina, 1,8 miliardy Kč
Práce budou zahrnovat úpravy geometrické polohy kolejí, které umožní odstranit lokální omezení rychlosti, zajistit dostatečnou kapacitu tratě a nahradit nevyhovující konstrukce a zařízení. Dále dojde k rekonstrukci železničního svršku a spodku včetně umělých staveb. Součástí projektu je rovněž výstavba zabezpečovacího zařízení 3. kategorie.

Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 – 304,009, 1,1 miliardy Kč
Úpravy na trati Plzeň – České Budějovice. Vybudování nových nástupišť ve stanici (jednoho ostrovního jednostranného a jednoho vnějšího o délkách 120 m). Bezbariérový přístup k vlakům bude podchodem. Dále se provedou rekonstrukce částí mezistaničních úseků směr Horažďovice předměstí a Nepomuk, navíc vzniknou dvě nová boční nástupiště o délce 120 m na zastávce Kovčín. Instalací nových technologických zařízení se zvýší bezpečnost železničního provozu.

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí-Hustopeče nad Bečvou, 1,6 miliardy Kč
Zvýšení rychlosti na dvoukolejné železniční trati Hranice na Moravě – státní hranice ČR/SR, Součástí projektu je rovněž zřízení bezbariérového přístupu k nástupištím a instalace informačního systému. V celém dotčeném úseku se zrekonstruuje zabezpečovací zařízení a trakční vedení.

Tagy 009 650 – 304 III. koridor IV. koridor Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II.část Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo) Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299 trať 130 Ústí nad Labem - Chomutov Trať 171 Praha - Beroun Trať 190 Plzeň - České Budějovice trať 220 Praha - České Budějovice Trať 231 Praha -Lysá nad Labem - Kolín trať 280 Hranice na Moravě - Horní Lideč úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí-Hustopeče nad Bečvou
54 komentářů