Obrazem: Jak se mění 3. koridor v Praze. Zastávku Velká Chuchle čeká přesun

Trhání kolejí pod ulicí K Barrandovu. Pramen: Správa železnicTrhání kolejí pod ulicí K Barrandovu. Pramen: Správa železnic

Podívejte se, jak se mění 3. koridor v Praze. Trhají se koleje a rostou mosty.

Optimalizace klíčové trati mezi smíchovským a radotínským nádražím začala před rokem a nyní je v plném proudu. Zahrnuje například přesun zastávky Praha-Velká Chuchle a celkovou změnu koncepce stanice Praha-Radotín. Rekonstrukce má přinést rychlejší a plynulejší jízdu vlaků.

Koridorová trať je dlouhodobě ve špatném stavu. Zakázku na její vylepšení získalo s cenou 3,075 miliardy korun bez DPH sdružení firem Eurovia CS, Strabag Rail, GJW Praha a Elektrizace železnic. Klasické soupravy zde budou moci po dobudování dálkového zabezpečovacího zařízení jezdit až 130 km/h, soupravy s naklápěcími skříněmi ještě o 10 km/h rychleji.

Předmětem stavby je optimalizace trati ve stávající stopě v km 1,805 – 10,561. Ve stavbě je rovněž zahrnuto nové mimoúrovňové křížení ve Velké Chuchli, které bude řešeno samostatně jako 2. etapa stavby.

Správa železnic zveřejnila na svých facebookových stránkách fotoreportáž ze stavby, kterou deník Zdopravy.cz s jejím svolením přináší i svým čtenářům.

Radotín, berounské zhlaví. Přejezd zanikne, vznikne podchod pro pěší s chodníky na nástupiště. Pramen: Správa železnicTrhání kolejí pod ulicí K Barrandovu. Pramen: Správa železnicDnešní zastávka Praha-Velká Chuchle bude přesunuta blíže k ulici Starochuchelská. Pramen: Správa železnicNový most, který převádí koleje přes ulici Výpadová/Karlická. Pramen: Správa železnicKonec rozestavěného úseku. Stavební práce budou nejviditelnější příští rok. Pramen: Správa železnicPůvodní délka přemostění byla 15 metrů a šířka 11 metrů. Nově dosáhne přemostění délky 18 metrů a šířky téměř 21 metrů. Pramen: Správa železnicStanici Radotín (v pozadí) čeká celková přestavba. Pramen: Správa železnicMost, který převádí koleje přes ulici Výpadová/Karlická. Původní most převáděl dvě koleje, nový bude převádět tři. Pramen: Správa železnicZačátek devítikilometrové stavby.  Most s tramvajovou tratí na Barrandov opravuje město. Pramen: Správa železnicPohled směrem k Chuchli. Úrovňový přejezd má nahradit silniční nadjezd. Pramen: Správa železnicTento přejezd v budoucnu nahradí nadjezd. Zatím ale bude přejezd upraven. Na konci zdi vznikne nástupiště přesunuté zastávky Velká Chuchle. Pramen: Správa železnicJednotka City Elefant na lince S7 projíždí Radotínem v době opravy koridoru. Foto: FB stránky RadotínaStanice Radotín se kompletně promění. Pramen: Správa železnicRadotín. Podchod z roku 1965 projde rekonstrukcí, přibudou výtahy. Pramen: Správa železnicVizualizace stanice Praha - Radotín po rekonstrukci. Foto: Správa železnicStanice Praha - Radotín, původní stav. Foto: ŠJů/Wikimedia CommonsSem bude přesunuta zastávka Velká Chuchle. Po obou stranách vzniknou nástupiště (220m) spojená podchodem. Pramen: Správa železnicŘešení nadjezdu ve Velké Chuchli. Foto: Správa železnicŘešení nadjezdu ve Velké Chuchli. Foto: Správa železnic
Tagy 171 Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) Radotín Správa železnic Top Trať 171 Velká Chuchle
35 komentářů