dpp

VRT do Brna vychází výrazně lépe v severní variantě, na centrum Prahy se ale napojí i od jihu

Nová vysokorychlostní trať do Granady. Foto: AdifNová vysokorychlostní trať do Granady. Foto: Adif

Správa železniční dopravní cesty obdržela výstup z I. etapy zpracování studie proveditelnost k vysokorychlostní trati Praha – Brno. A u

Správa železniční dopravní cesty obdržela výstup z I. etapy zpracování studie proveditelnost k vysokorychlostní trati Praha – Brno. A u Prahy to vypadá na severní variantu tratě přes Poříčany, nikoliv přes Benešov.

„Lze konstatovat, že oba koridory přinášejí pro spojení Prahy s Brnem obdobné výhody a v zásadě stejné jízdní doby, avšak investiční náklady jsou pro severní koridor výrazně nižší. Rozdíl se pohybuje mezi 25 a 30 procenty,“ uvedla mluvčí SŽDC Nela Friebová.

Výsledek je podle ní dán především příznivějším terénem na severu, který nevyžaduje tolik mostních a tunelových staveb. „Pro regionální spojení se jeví jako příznivější také severní varianta. Předpokládaná hustota dálkové i expresní regionální dopravy vyžaduje řešení příměstského úseku jako čtyřkolejného, co by v případě volby jižní varianty znamenalo další navýšení nákladů,“ doplnila Friebová.

Mapa zvažovaných vysokorychlostních tratí v Česku. Foto: Ministerstvo dopravy

Mapa zvažovaných vysokorychlostních tratí v Česku. Foto: Ministerstvo dopravy

Napojení VRT v severní variantě předpokládá zdvojené zapojení do hlavního nádraží. Přes stanice Praha-Běchovice a Praha-Libeň přidáním 4. koleje ke stávajícímu koridoru a také přes stanici Praha-Zahradní město vybudování propojení mezi Prahou-Běchovicemi a Prahou-Zahradním městem s využitím územní rezervy uvažované pro jižní varianty VRT. Vlaky od Brna by tak na pražské hlavní nádraží přijížděly i od jihu.

Benešov ale nemusí nakonec přijít zkrátka. Podle Friebové při výběru jedné varianty vedení VRT studie prověřuje možnost vybudování příměstského úseku i ve druhém koridoru. Při výběru severní trasy tak studie navrhuje vybudování nové trati Praha – Benešov pro zkapacitnění a zrychlení 4. koridoru.

Práce na studii proveditelnosti jsou v polovině, SŽDC dostává výsledky průběžně. Nelze je sice považovat za konečné, už ale jednoznačně určily výhodnější variantu. Ta bude v následujících týdnech podrobena připomínkovému řízení a projednán s ministerstvem dopravy. Výsledkem bude určení varianty k dopracování v II. etapě zpracování studie.

Tagy Správa železniční dopravní cesty studie proveditelnosti SŽDC Top VRT Praha - Brno vysokorychlostní tratě v ČR
109 komentářů