Valašské Meziříčí musí hledat znovu dopravce na MHD, soutěž zrušila radnice kvůli vysoké ceně

MHD ve Valašském Meziříčí. Foto: FB Valašské MeziříčíMHD ve Valašském Meziříčí. Foto: FB Valašské Meziříčí

Jeden dopravce nesplnil zadávací podmínky, druhý byl příliš drahý.

Soutěž na provozovatele městské hromadné dopravy ve Valašském Meziříčí a okolních obcích skončila zrušením celého zadávacího řízení. Zakázka na deset let měla hodnotu 188 milionů korun.

Vyplývá to z oznámení města na profilu zadavatele. Město kvůli chystané nové soutěži nezveřejnilo, kdo konkrétně nabídky podal. Jedná se o dva soutěžící. Soutěžilo se o desetiletou smlouvu nejen pro provoz ve Valašském Meziřící, ale také v obci Krhová a Poličná.

Podle mluvčího městského úřadu Jakub Mikuše bylo důvodem zjištění, že nejlépe hodnocená nabídka nesplnila zadávací podmínky. „Nezajišťovala, aby byl dopravce schopen s nabídnutým počtem vozidel plnit modelové jízdní řády. V určitém okamžiku byl třeba větší počet vozidel, než účastník nabídnul ve své kalkulaci. Zadavateli by tedy nezbývalo než rozhodnout o vyloučení tohoto účastníka ze zadávacího řízení,“ uvedl Mikuš.

I když mohlo město využít druhou nabídku, ta byla podle Mikuše výší nabídkové ceny ekonomicky nepřijatelná. Proto nakonec celou zakázku zrušil. „Podpůrným důvodem zrušení byla skutečnost, že zadávací podmínky mohly být považovány za vnitřně rozporné, když na jednu stranu přímo v textu zadávací dokumentace uváděly odhad potřebného počtu vozidel v rozsahu 9–10, zároveň však požadovaly, aby si dopravce učinil pro podání nabídky vlastní představu o potřebném počtu vozidel na základě jím zpracovaných oběhů vozidel,“ dodal Mikuš.

Z přiložených modelových jízdních řádů pak vyplývala v určitém časovém období potřeba minimálně 13 vozidel, tedy v podstatě o 30 % vyšší potřeba jejich počtu, než uváděl odhad zadavatele. „Uvedené skutečnosti mohly a očividně vedly k tomu, že jeden z dodavatelů vycházel z počtu vozidel, který odpovídal jím stanoveným oběhům, zatímco druhý vycházel v dobré víře ze zadavatelem uváděného odhadu vozidel. Tato skutečnost mohla a zřejmě skutečně vedla k neporovnatelnosti nabídek,“ dodal Mikuš.

Město chystá nové zadávací řízení. „Stávající smlouva je uzavřena na dostatečně dlouhou dobu, abychom mohli provést nové zadávací řízení,“ dodal Mikuš. MHD ve městě dosud zajišťuje Z-Group Bus (dříve ČSAD Vsetín).

Tagy MHD Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí
15 komentářů