ÚOHS zdržel soutěže, Zlínský kraj provizorně vybral čtyři autobusové dopravce přímo

Autobus ČSAD Vsetín. Pramen: Zlínský krajAutobus ČSAD Vsetín. Pramen: Zlínský kraj

Radní Zlínského kraje schválili výběr dopravců, kteří od prosince letošního roku zajistí dočasnou dopravní obslužnost regionu veřejnou linkovou dopravou. Vybraní

Radní Zlínského kraje schválili výběr dopravců, kteří od prosince letošního roku zajistí dočasnou dopravní obslužnost regionu veřejnou linkovou dopravou. Vybraní dopravci pro všech šest oblastí vzešli z jednacího řízení bez uveřejnění, byli tedy vybráni bez otevřené soutěže. Tu totiž svým rozhodnutím před více než třemi měsíci zdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Zlínský kraj o aktuálním vývoji informoval na svých stránkách.

„Kvůli tomu, že nám v dubnu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže při svém prvoinstančním rozhodnutí zrušil veřejnou zakázku na linkovou autobusovou dopravu vypsanou pro období dalších deseti let, museli jsme s ohledem na to, že máme povinnost zajistit od 15. prosince 2019 veřejnou autobusovou dopravu na svém území, tuto situaci řešit. Přistoupili jsme tedy k přímému oslovení dopravců, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Pavel Botek.

Takto vybraní dopravci zajistí dopravní obslužnost kraje do doby, než bude završena klasická veřejná zakázka na delší časové období. Úřad v první instanci tendry zrušil na popud společnosti BusLine LK, které se nelíbily zadávací a kvalifikační podmínky; považuje je za diskriminační. Firma v kraji nepodala žádnou nabídku. Kraj proti prvotnímu rozhodnutí ÚOHS podal rozklad, kterému předseda úřadu Petr Rafaj vyhověl. Prvoinstanční rozhodnutí tedy bylo zrušeno a věc se vrátila k novému projednání. To může trvat řadu týdnů i měsíců.

Vybraní dopravci – jednací řízení bez uveřejnění

Oblast Uherské Hradiště – ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s. (nabídková cena 37,52 Kč bez DPH / 1 km).

Oblast Kroměříž – KRODOS BUS a. s. (nabídková cena 38,90 Kč bez DPH / 1 km)

Oblast Zlín – ČSAD Vsetín a. s. (nabídková cena 36,90 Kč bez DPH / 1 km)

Oblast Valašské Klobouky – ARRIVA MORAVA a. s. (nabídková cena 36,70 Kč bez DPH / 1 km)

Oblast Vsetín – ČSAD Vsetín a. s. (nabídková cena 38,90 Kč bez DPH / 1 km)

Oblast Valašské Meziříčí – ČSAD Vsetín (nabídková cena 39,90 Kč bez DPH / 1 km)

Vítězové původních soutěží ve Zlínském kraji

Zřejmě největším překvapením vzešlým z tendrů byl neúspěch dosud největší dopravní skupiny ve Zlínském kraji, firem společnosti ČSAD Invest Zdeňka Zemka. Skupina přišla s nejnižší cenou jen na Kroměřížsku (Krodos Bus).

Oblast Uherské Hradiště – ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Oblast Kroměříž – KRODOS BUS a.s.

Oblast Zlín – ARRIVA MORAVA a.s.

Oblast Valašské Klobouky – ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Oblast Vsetín – Transdev Morava s.r.o. a TQM holding s.r.o.

Oblast Valašské Meziříčí – Transdev Morava s.r.o. a TQM holding s.r.o.

Tagy dopravní obslužnost Zlínský kraj
11 komentářů