Kdo v prosinci vyjede? ÚOHS zrušil autobusové soutěže ve Zlínském kraji

Iveco Crossway společnosti ČSAD Bus Uherské Hradiště. Foto: ČSAD Bus Uherské HradištěIveco Crossway společnosti ČSAD Bus Uherské Hradiště. Foto: ČSAD Bus Uherské Hradiště

Zlínskému kraji vyvstala nemalá komplikace pro zajištění autobusové dopravy od prosince. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v první instanci zrušil

Zlínskému kraji vyvstala nemalá komplikace pro zajištění autobusové dopravy od prosince. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v první instanci zrušil balík soutěží na šest oblastí, kde už měl kraj vybrané vítěze. Potvrdil to mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

„O dalším postupu se poradíme v radě kraje, pravděpodobně podáme rozklad,“ sdělil deníku Zdopravy.cz náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Botek. Na podání rozkladu k předsedovi antimonopolního úřadu má kraj 15 dní (počítáno od 26. dubna).

Úřad vydal rozhodnutí na popud společnosti BusLine LK, které se nelíbily zadávací a kvalifikační podmínky; považuje je za diskriminační. Firma v kraji nepodala žádnou nabídku.

Zřejmě největším překvapením vzešlým z tendrů byl neúspěch dosud největší dopravní skupiny ve Zlínském kraji, firem společnosti ČSAD Invest Zdeňka Zemka. Skupina přišla s nejnižší cenou jen na Kroměřížsku (Krodos Bus).

Rada kraje s podpisem smluv zatím vyčkávala na rozhodnutí ÚOHS. Pokud jej nezvrátí předseda Petr Rafaj, bude muset kraj sáhnout k provizornímu řešení, zřejmě v podobě přímého zadání na přechodné období.

Proč ÚOHS soutěže zrušil:

Úřad shledal dle svého vyjádření celkem tři pochybení zadavatele, a to 1) diskriminační a netransparentní podmínky pro prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím referenčních zakázek, dále 2) byla zadávací dokumentace vnitřně rozporná v části týkající se požadavků na odbavovací systém od KORDIS JMK a 3) také v části týkající se homologace vozidel.

Ad 1) zadavatel umožnil, aby při prokazování kvalifikace dodavatel využil tutéž referenční veřejnou zakázku ve více částech zadávacího řízení, avšak najeté kilometry v rámci referenční veřejné zakázky směl použít pouze jednou.

Ad 2) zadavatel na jedné straně požadoval odbavování prostřednictvím systému KORDIS JMK, na straně druhé v dodatečných informacích k zakázce uvedl, že odbavovací technika od KORDIS JMK není předmětem zakázky a že nepožaduje montáž shodného zařízení.

Ad 3) zadavatel požadoval homologaci vozidel dle platných právních předpisů, ale současně uvedl, že technické řešení vozidel musí splňovat parametry vyplývající z již neplatné unijní směrnice.

Vítězové soutěží ve Zlínském kraji
Oblast Zlín – ARRIVA MORAVA a.s.
Oblast UH – ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.
Oblast KM – KRODOS BUS a.s.
Oblast Vsetín – Transdev Morava s.r.o. a TQM holding s.r.o.
Oblast Valašské Meziříčí – Transdev Morava s.r.o. a TQM holding s.r.o.
Oblast Valašské Klobouky – ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Tagy autobusová doprava ÚOHS Zlínský kraj
16 komentářů