Účelnost ověřena. Vesnické podzemní P+R parkoviště daleko od vlaku zadotuje EU i stát

Návrh nového společenského centra v Šestajovicích v jehož rámci vznikne i podzemní P+R parkování. Zdroj: ArchistrojNávrh nového společenského centra v Šestajovicích v jehož rámci vznikne i podzemní P+R parkování. Zdroj: Archistroj

Pro P+R parkoviště má obec čerpat z dotací bezmála 64 milionů. Jedno místo vyjde na 1,8 milionu.

Pravděpodobně nejdražší v současnosti chystané P+R parkoviště v Česku nejspíše získá státní a evropské dotace dohromady za téměř 64 milionů korun. Pro deník Zdopravy.cz to potvrdila mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Hešíková.

Šestajovický projekt, o kterém deník Zdopravy.cz informoval před týdnem, bude stát celkem 98 milionů korun. V podzemním parkovacím domě vznikne 54 parkovacích míst, jedno tak vyjde na 1,81 milionu korun. Projekt budí pozornost také tím, že je přes 2,5 kilometru od nejbližší vlakové stanice, parkující musí pro přestup využít ještě autobus.

Šestajovice staví velkorysé podzemní P+R parkoviště. Přestup na vlak bude 2,5 km daleko

Pro P+R parkoviště má obec čerpat z dotací bezmála 64 milionů. „V případě tohoto projektu jde o objem podpory z EU 52,5 milionu a ze státního rozpočtu 11,25 milionu,“ uvedla Hešíková.

Dodala, že projekt je doporučený k financování s výhradou. Ta bude odstraněna po doložení pravomocného společného povolení a aktualizovaných podkladů k hodnocení tzv. podniku v obtížích. To je však vzhledem k tomu, že žadatelem je obec, pouhá formalita.

Limit je až 75 milionů

Podle Hešíkové byl šestajovický projekt předložený do 69. výzvy IROP – Multimodální osobní doprava. V něm je objem celkových způsobilých výdajů omezený do 75 milionů korun.

Účelnost projektu byla ověřena během hodnocení žádosti o podporu řadou kritérií přijatelnosti,“ odpověděla na otázku Zdopravy.cz, jak byl prověřován smysl podzemního P+R parkoviště bez přímé návaznosti na kapacitní kolejovou dopravu.

Místostarosta obce Tomáš Dvořák pro deník Zdopravy.cz vysvětlil, že parkovací dům je navržen jako podzemní z důvodu estetiky centra obce, komplikované dopravní situace, ale především nedostatku místa.

Při pohledu na mapu je přitom zarážející, že z jedné strany bude budoucí objekt sousedit s nezastavěným polem a z druhé s existujícím rozsáhlým parkovištěm u místního fotbalového hřiště.

Hešíková však upozornila, že povrch parkovacího domu zůstane veřejným prostranstvím a výdaje na povrchové pochozí a pojezdové plochy se proplácet nebudou.

24 000 lidí ročně

Žadatel se podle ní zavázal „k vytvoření nového intermodálního spojení tvořeného 54 parkovacími místy pro vozidla v režimu P+R a 19 parkovacími místy pro jízdní kola v režimu B+R navázaná na zastávku Šestajovice-Balkán s dostatečnou intenzitou spojů autobusové dopravy“.

V rámci žádosti se předpokládá, že parkovací dům využije v prvním roce fungování 24 000 lidí, kteří budou přesedat na veřejnou dopravu.

To bude znamenat, že každý den využije parkování 66 lidí. Pokud bychom počítali pouze pracovní dny, které jsou pro P+R charakter parkování typičtější, muselo by být uživatelů denně 96.

V situaci, kdy parkoviště bude poskytovat dohromady jen 73 míst pro automobilisty i cyklisty, to obnáší buď téměř 100% vytížení míst, nebo jejich opakované použití během dne více dojíždějícími.

Naplňování režimu P+R a B+R se bude kontrolovat v době udržitelnosti projektu. Příjemce musí každoročně předložit Zprávu o udržitelnosti projektu a příslušné doklady, která potvrdí zachování a naplňování účelu a cíle projektu,“ vysvětluje mluvčí Hešíková z MMR.

Při pochybnostech bude muset příjemce doplnit doklady nebo situaci může ověřit i kontrola na místě. „Pokud dojde k rozporu skutečného a deklarovaného účelu projektu nebo jeho části, uplatní se příslušná sankce (krácení dotace) podle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ uzavírá mluvčí.

Šestajovice nyní hledají pro podzemní parkovací dům zhotovitele. Předpokládaný termín zahájení stavby je ještě letos, hotovo by mělo být koncem roku 2026.

Ceny se liší

Ceny za parkoviště označovaná jako P+R se v Česku značně liší. Zatímco v Praze se náklady podle nedávných tendrů často nevejdou pod jeden milion korun za parkovací místo, v Plzni například začala v květnu stavba podzemního parkovacího domu, kde jedno místo vyjde na 457 000 korun.

V nedalekých Říčanech má v rámci P+R parkoviště vzniknout 103 běžných parkovacích míst, jedno bude stát 519 000 bez DPH. Nutno však podotknout, že v rámci přestavby přednádraží přibližně 130 parkovacích míst zase zanikne.

Říčany zrekonstruují přednádraží. Parkoviště dostane název P+R, míst však bude méně než dnes

V rámci letos otevřených parkovišť P+R pak s nejvyšší cenou zatím vítězí parkovací dům Libereckého kraje. Zařízení umístěné v centru města označované jako P+R si kraj postavil s náklady 833 000 korun bez DPH na jedno místo.

Návrh nového společenského centra v Šestajovicích v jehož rámci vznikne i podzemní P+R parkování. Zdroj: ArchistrojNávrh nového společenského centra v Šestajovicích v jehož rámci vznikne i podzemní P+R parkování. Zdroj: ArchistrojNávrh nového společenského centra v Šestajovicích v jehož rámci vznikne i podzemní P+R parkování. Zdroj: ArchistrojNávrh nového společenského centra v Šestajovicích v jehož rámci vznikne i podzemní P+R parkování. Zdroj: ArchistrojNávrh nového společenského centra v Šestajovicích v jehož rámci vznikne i podzemní P+R parkování. Zdroj: ArchistrojNávrh nového společenského centra v Šestajovicích v jehož rámci vznikne i podzemní P+R parkování. Zdroj: Archistroj
Tagy dotace ministerstvo pro místní rozvoj mmr P+R P+R parkování Šestajovice
79 komentářů