U Karlových Varů se opět sesouvá násep Podkrušnohorské magistrály, začne neplánovaná oprava

Nový násep v úseku trati Dalovice - Hájek. Pramen: ČKAITNový násep v úseku trati Dalovice - Hájek. Pramen: ČKAIT

Provoz u Karlových Varů je po jedné koleji, rychlost je snížena na 10 km/h.

Správa železnic musí znovu řešit problémy se stabilitou náspu takzvané Podkrušnohorské magistrály na Karlovarsku. Po miliardové sanaci trati v úseku Dalovice – Hájek se objevily nové problémy jen o pár kilometrů dál. Kvůli zhoršení situace zadala SŽ v jednacím řízení bez uveřejnění zakázku za 127,8 milionu korun bez DPH sdružení majetkově propojených firem Chládek & Tintěra a Strix Chomutov na neodkladné sanační práce. Vyplývá to z registru smluv.
Správa železnic na sanaci náspu připravovala standardní soutěž. Na části náspu, která vykazuje nestabilitu, je omezený provoz pouze po jedné koleji. Rychlost je zde snížena na 10 km/h a probíhá monitoring chování svahu.
„V polovině prázdnin však měření odhalila zhoršování stavu náspu. Část prací, které je pro zabránění větším škodám nutné provést neodkladně, se proto vyčlenila jako 1. etapa a byla v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek zadána formou jednacího řízení bez uveřejnění – tak, aby k zásadnímu zásahu mohlo dojít ještě letos před zimním obdobím,“ vysvětlil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Druhá etapa standardní soutěží

Správa železnic oslovila čtyři firmy, rozhodovala cena. „Ostatní práce se budou jako 2. etapa soutěžit standardním způsobem, prostřednictvím otevřené veřejné soutěže,“ dodal Gavenda. Vítězné sdružení mělo na starosti předchozí sanaci. Za způsob zadávání zakázek na této trati v minulosti potrestal Správu železnic Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
V rámci 1. etapy dojde k instalaci opatření,  která mají zabránit dalšímu průniku podzemních vod do tělesa náspu a do přímého podloží, a tím výrazně snížit riziko sesuvu. „Jde zejména o zřízení hlubokého odvodňovacího žebra o délce zhruba 100 metrů nad náspem, doplněného svodným potrubím s napojením na kanalizaci. Realizace prací této 1. etapy nebude mít další dopady nad rámec už zavedeného omezení v provozované koleji,“ dodal Gavenda.
Další sanace násypových těles na traťovém úseku Hájek – Dalovice a v blízkosti železniční stanice Karlovy Vary jsou v projekční přípravě. Práce mají proběhnout v roce 2026 ve společné výluce.
Tagy Cheb - Chomutov Chládek & Tintěra Podkrušnohorská magistrála sesuv Dalovice - Hájek Strix Chomutov
58 komentářů