Střídavý proud se posouvá na sever. Mezi Otrokovicemi a Říkovicemi bude zapnuto trakční vedení

Nová TNS v úseku Nedakonice - Říkovice. Foto: Elektrizace železnicNová TNS v úseku Nedakonice - Říkovice. Foto: Elektrizace železnic

Postupné přepínání trakčního napájení bude v následujících letech probíhat ve směrech od Přerova a od Děčína.

Mezi Otrokovicemi a Říkovicemi bude po 12 dnech zapnuto trakční vedení a vlaky na této části II. koridoru od 15. července opět potáhnou elektrické lokomotivy. Místo původního stejnosměrného proudu je však bude pohánět střídavý o napětí 25 kV. Oznámila to dnes Správa železnic, která tak dokončí postupné přepojování trakčního napájení v úseku Nedakonice – Říkovice, a pilotní projekt konverze napájecích soustav na tuzemských tratích pokročí do finální fáze zkušebního provozu.

Síť elektrifikovaných tratí u nás využívá stejnosměrnou soustavu 3 kV v severní části republiky a střídavou soustavu 25 kV, 50 Hz v části jižní. Cílem Správy železnic je napájení pro elektrické vlaky sjednotit. Přechod na střídavou soustavu má přinést výkonnější napájení hnacích vozidel s nižšími ztrátami, úspory energie a kompatibilitu s vysokorychlostním tratěmi. Znamená také levnější elektrizaci dalších konvenčních tratí.

Stavební práce na posunutí styku napěťových soustav o zhruba 43 kilometrů severně k Přerovu začaly před dvěma lety a probíhaly téměř celou dobu za provozu. V Otrokovicích a Říkovicích byly vybudovány trakční napájecí stanice.

Kvůli rozdílným technickým parametrům musely v celém úseku koridoru projít úpravou soustavy izolátorů, samotné trakční vedení a zabezpečovací zařízení trati. Úpravy se dotkly také osmi stanic. Vlastní přepojování napájecích soustav vyžadující dílčí výluky probíhalo od poloviny června. Součástí stavby byla rovněž příprava napájení tratí do Vizovic či Luhačovic a Bylnice. Celkové náklady činí přibližně 2,3 miliardy korun.

Postupné přepínání trakčního napájení bude v následujících letech probíhat ve směrech od Přerova a od Děčína. Souběžně Správa železnic řeší samostatné projekty vybraných traťových úseků, například od státní hranice se Slovenskem do Vsetína. Konverze napájení je také součástí připravované modernizace trati Praha-Radotín – Beroun.

Tagy II. koridor konverze trakčních soustav Nedakonice - Říkovice Správa železnic
194 komentářů