cargo

Stavba D4 čeká na uzavření úvěrových smluv, stát také zatím nemá všechna povolení

Dálnice D4 severně od Písku. Pramen: MDČRDálnice D4 severně od Písku. Pramen: MDČR

Zahájení dalších stavebních prací se očekává v druhé polovině května, prozatím probíhají přípravné práce.

Byla to v polovině února velká sláva, když stát po letech příprav uzavřel smlouvu na první český dálniční PPP projekt s francouzským konsorciem DIVia. Na trase ale zatím běží jen přípravné práce, jako je kácení dřevin. K zahájení hlavních prací zatím nedošlo.

„Od března probíhají přípravné práce, které zahrnují odstranění mimolesní zeleně z vegetačních důvodů. Současně se seznamujeme s trasou, zajišťujeme si zázemí, abychom mohli naplno zahájit práce, jakmile k tomu dostaneme od koncesionáře pokyn,“ uvedla mluvčí stavební firmy Eurovia CS Iveta Štočková. Eurovia CS je zhotovitelem stavby. Je tuzemskou dcerou skupiny Vinci, která spolu se skupinou Meridiam Investments tvoří konsorcium DIVia. Podrobně popsal deník Zdopravy.cz PPP projekt v prosinci.

Podle ministerstva dopravy zatím nedošlo k finančnímu uzavření, tedy zasmluvnění všech úvěrových smluv. Ministerstvo původně uvádělo, že finanční uzavření by mělo být hotovo v polovině března. Stát navíc zatím nemá všechna potřebná stavební povolení.

Dálnici chybí k úplnosti 32 kilometrů rozdělených na pět úseků: Háje – Milín, Milín – Lety, Lety – Čimelice, Čimelice – Mirotice, Mirotice rozšíření. Vítěz soutěže (koncesionář) dálnici zafinancuje, postaví a bude starat, a to včetně dalších 16 dnes už hotových kilometrů. Hotovo má být za čtyři roky.

Jemelka: Vše již směřuje k postupnému předávání stavebních povolení

Na dotazy k dálnici D4 odpovídá mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Kdy se začne stavět?

Zahájení dalších stavebních prací se očekává v druhé polovině května, prozatím probíhají přípravné práce, proběhlo rozsáhlé kácení mimolesní zeleně, běží zaměřování, příprava základní vytyčovací sítě a další práce, které musí předcházet doplňkovým geotechnickým průzkumům a archeologickým průzkumům.

Proč se dosud nestaví?

První část přípravných prací již běží. V tuto chvíli je klíčové dosažení finančního uzavření, se kterým počítá Koncesionářská smlouva. K tomu by mělo dojít na přelomu dubna a května.

Co je to finanční uzavření?

Finanční uzavření = finální zesmluvnění všech úvěrových smluv s věřiteli, na základě čehož může Koncesionář začít čerpat finanční prostředky na výstavbu. Jedná se o základní odkládací podmínku pro úplnou účinnost smlouvy podepsané 15. 2. 2021.

Už bylo předáno staveniště?

Předání staveniště je věcí Koncesionáře (stavebníka) a stavebního zhotovitele po finančním uzavření.

Jsou už ke stavbě všechna potřebná stavební povolení?

Všechna stavební povolení jsou vydána, u některých z nich ještě dobíhají rozklady, vše nicméně již směřuje k postupnému předávání stavebních povolení.

A u kterých stavebních povolení „dobíhají rozklady“? Kdy nabydou všechna povolení právní moci?

SP nejsou v právní moci u úseků D4 Mirotice, rozšíření a D4 Čimelice – Mirotice. Termín pro předání všech stavebních povolení Koncesionáři s nabytím právní moci je smluvně stanoven na 30. 6. 2021. Jsme přesvědčeni, že tento termín je stihnutelný v případě, že se v rámci rozkladů a odvolání podaří jednotlivá stavební povolení potvrdit.

Je nějaký finální termín, do kterého se musí podle smlouvy začít stavět?

Smlouva obsahuje jako jednu z odkládacích podmínek i předložení podrobného harmonogramu, který předložen byl, ovšem jeho zahájení se počítá od data dosažení finančního uzavření. Uvedení do předčasného užívání se také počítá od shodného data.

A musejí být vydaná všechna stavební povolení na všechny úseky, aby se mohlo začít stavět?

Vybrané přípravné práce se mohou dělat bez stavebního povolení, stavět lze následně tam, kde jsou stavební povolení v právní moci.

Hrozí státu za nedodání stavebních povolení nějaká sankce?

Nehrozí přímé finanční sankce, pouze oprávněný časový nárok na prodloužení doby výstavby o dobu prodlení s předáním stavebního povolení + by bylo potřebné v původním termínu zprovoznění začít hradit dluhovou službu.

Původní harmonogram PPP projektu podle MD:

Podpis Koncesionářské smlouvy: 02/2021
Závaznost finančních příslibů: do 17. 3. 2021
Finanční uzavření: 03/2021
Zahájení stavby Koncesionářem: do konce 03/2021

Tagy dálnice D4 Ministerstvo dopravy PPP seznam
20 komentářů