LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Správa železnic postaví v Praze novou napájecí stanici za půl miliardy, místo staré plánuje dispečink pro VRT

Největší investicí za poslední desítky let do železnice v Praze je Nové spojení. Na snímku mezi hlavním nádraží a Libní jednotka 680 pendolino. Foto: České dráhyNejvětší investicí za poslední desítky let do železnice v Praze je Nové spojení. Na snímku mezi hlavním nádraží a Libní jednotka 680 pendolino. Foto: České dráhy

Správa železnic posílí trakční napájení pražského uzlu výstavbou nové napájecí stanice na Krejcárku. Aktuálně podepsala smlouvu se společností Elektrizace železnic

Správa železnic posílí trakční napájení pražského uzlu výstavbou nové napájecí stanice na Krejcárku. Aktuálně podepsala smlouvu se společností Elektrizace železnic Praha, která zajistí projekt i samotnou výstavbu stanice. Celkové náklady činí 532 milionů korun.

Správa železnic chce investicí zajistit „bezpečný a spolehlivý provoz na další období na technické úrovni a s parametry, které s dostatečnou rezervou spolehlivě vyhoví i pro výhledové potřeby železničního provozu.“ Dokončení stavby a uvedení do provozu se plánuje na konec roku 2022.

Stávající trakční napájecí stanice se nachází v areálu Centrálního dispečerského pracoviště Praha na Balabence. Po dokončení nové stanice bude zbourána a vzniklé místo si železničáři podrží jako rezervu pro novou budovu, ze které budou výhledově řídit vysokorychlostní tratě.

Nová trakční napájecí stanice vyroste na Krejcárku na ploše, která vznikla při výstavbě Nového spojení. Správa železnic využila při zadávání zakázky model Design&Build; chce tím dohnat více než roční zpoždění, které vzniklo výrazným prodloužením územního řízení.

Tagy Elektrizace železnic Praha praha Správa železnic trakční napájecí stanice
31 komentářů