Správa železnic musí opravit další most v Praze přes Vltavu. Branický je v nevyhovujícím stavu

Lokomotiva 749 na Branickém mostě. Foto. Honza Groh / Wikimedia CommonsLokomotiva 749 na Branickém mostě. Foto. Honza Groh / Wikimedia Commons

K opravě mostu má dojít před rekonstrukcí spojení mezi Smíchovem a Vyšehradem.

Po Výtoňském mostu musí řešit Správa železnic problém se stavem dalšího železničního mostu přes Vltavu v Praze. Průzkum Branického mostu, který spojuje Krč s Radotínem, odhalil, že je v nevyhovujícím stavu. Správa železnic zde přitom chystá zdvojkolejnění trati a její modernizaci, aby se stal kapacitnější alternativou pro jízdu vlaků přes Vltavu, zejména v době chystané rekonstrukci Výtoňského mostu.

Problém se stavem mostu přiznala Správa železnic v dodatku ke smlouvě se sdružením Sudop Praha, Sudop EU a Moravia Consult, které připravují projekt na modernizaci úseku Branický most – Krč – Spořilov. „Na základě provedených průzkumů bylo zjištěno, že stavebně technický stav Branického mostu je nevyhovující a nelze na něm bez důkladné rekonstrukce zajistit splnění požadavku na přechodnost D4/120,“ uvádí se v textu smlouvy. Most je nyní zařazen do přechodnosti D4, což je parametr pro těžší nákladní vlaky.

Podle dodatku za 13,2 milionu korun má Sudop zpracovat dokumentaci pro takzvanou 0. etapu, která musí být uskutečněna ještě před opravou Výtoňského mostu. Dojde ke kompletní rekonstrukci mostního svršku a vybavení mostu spočívající ve výměně říms, šířkové úpravě veřejného chodníku mezi mosty, provedení nového izolačního systému a instalaci protihlukových stěn. Součástí rekonstrukce bude kompletní sanace spodní stavby. Teprve po této 0. etapě má dojít ke zdvojkolejnění.

Branický most je přezdívaný také jako most Inteligence kvůli tomu, že v padesátých letech na jeho stavbě působila řada politických vězňů. Plány počítají s tím, že bude muset projít kompletní proměnou mostního svršku kvůli nevyhovujícímu šířkovému uspořádání.

Dvě koleje z Radotína až do Spořilova

Zdvojkolejnění je součástí akce na modernizaci trati z Radotína až do Spořilova. Pro tento plán získala Správa železnic v prosinci důležité razítko: úřady nebudou vyžadovat velkou studii o vlivu úprav na životní prostředí. Trať je dnes v některých úsecích na první pohled dvojkolejná, jde ale jen o souběh dvou kolejí různých tratí. Ve skutečnosti je z Vršovic až do Radotína k dispozici jen jedna kolej. V minulosti se počítalo s tím, že dvě koleje zde budou, tomu odpovídá i šířka koridoru, po kterém trať momentálně vede.

Rozšíření se týká úseku, kde se sbíhají tratě z Vršovic a Zahradního Města až za Chuchelský tunel, za kterým se trať napojuje na koridor z Prahy do Berouna. Pro železnici v Praze by mělo jít o jednu z klíčových staveb: kromě chystaného zavedení osobních tangenciálních linek a zlepšení podmínek pro provoz nákladních vlaků má trať sloužit i pro částečný odklon vlaků při rekonstrukci železničního mostu pod Vyšehradem.

Druhá kolej aktuálně chybí v celé délce trasy od železniční stanice Praha-Krč až za tunel na levém břehu Vltavy. Trať byla přitom v minulosti postavena tak, že by mohla být zdvojkolejněna, ale nikdy k tomu nedošlo.

Součástí projektu není modernizaci stanice Praha-Krč, ta se bude kvůli výstavbě metra D řešit zvlášť. Součástí připravované stavby bude i zřízení trvalé odbočky Spořilov pro zvýšení kapacity provozu. Stavbou dojde také k úpravě zastávky Praha-Kačerov, kde dojde ke stavbě nového ostrovního nástupiště o délce 220 metrů včetně mimoúrovňového přístupu prostřednictvím nové lávky. Tím dojde i k posunu jižní koleje a stavbě nové zárubní zdi.

Dokumentace počítá s poměrně optimistickým zahájením stavby: v září letošního roku a dokončením na podzim roku 2023. Na stránkách Správy železnic se uvádí termín zahájení příští rok.

Tagy Branický most Nádraží Krč Správa železnic zdvoukolejnění Radotín - Krč - Spořilov
127 komentářů