Správa železnic chystá další kolej v Praze přes Vltavu. Ukázala první plány pro rozšíření mezi Radotínem a Krčí

Lokomotiva 749 na Branickém mostě. Foto. Honza Groh / Wikimedia CommonsLokomotiva 749 na Branickém mostě. Foto. Honza Groh / Wikimedia Commons

Pro pražskou železnici půjde o jednu z klíčových staveb. Kvůli odklonové trase i nové osobní lince.

Správa železnic (SŽ) představila detailnější podobu budoucího rozšíření trati mezi Prahou-Radotínem a Prahou-Krčí, která přinese zdvojkolejnění Branického mostu. Do takzvaného zjišťovacího řízení poslala dokumentaci k projektu zpracovnou sdružením firem Sudop Praha, Sudop EU a Moravia Consult. Po dokončení řízení má být jasněji, zda se bude muset zpracovávat velká studie o vlivu stavby na životní prostředí (EIA), nebo ne.

Trať je dnes v některých úsecích na první pohled dvojkolejná, jde ale jen o souběh dvou kolejí různých tratí. Ve skutečnosti je z Vršovic až do Radotína k dispozici jen jedna kolej. V minulosti se počítalo s tím, že dvě koleje zde budou, tomu odpovídá i šířka koridoru, po kterém trať momentálně vede.

Rozšíření se týká úseku, kde se sbíhají tratě z Vršovic a Zahradního Města až za Chuchelský tunel, za kterým se trať napojuje na koridor z Prahy do Berouna. Pro železnici v Praze by mělo jít o jednu z klíčových staveb: kromě chystaného zavedení osobních tangenciálních linek a zlepšení podmínek pro provoz nákladních vlaků má trať sloužit i pro částečný odklon vlaků při rekonstrukci železničního mostu pod Vyšehradem.

Trasa linky S71, kterou navrhuje Praha. Foto: PID

Trasa linky S71, kterou navrhuje Praha. Foto: PID

Druhá kolej aktuálně chybí v celé délce trasy od železniční stanice Praha-Krč až za tunel na levém břehu Vltavy. Trať byla přitom v minulosti postavena tak, že by mohla být zdvojkolejněna, ale nikdy k tomu nedošlo.

Stanice v Krči v samostatném projektu

Součástí projektu není modernizaci stanice Praha-Krč, ta se bude kvůli výstavbě metra D řešit zvlášť. Součástí připravované stavby bude i zřízení trvalé odbočky Spořilov pro zvýšení kapacity provozu. Stavbou dojde také k úpravě zastávky Praha-Kačerov, kde dojde ke stavbě nového ostrovního nástupiště o délce 220 metrů včetně mimoúrovňového přístupu prostřednictvím nové lávky. Tím dojde i k posunu jižní koleje a stavbě nové zárubní zdi.

Branický most je zatím také jednokolejný, ale připravený na druhou kolej. Stavba, nazývaná také jako Most Inteligence, ale bude muset projít kompletní proměnou mostního svršku kvůli nevyhovujícímu šířkovému uspořádání. Rekonstrukce svršku bude spočívat v kompletní výměně říms pravého i levého mostu, šířkové úpravě veřejného chodníku mezi mosty, provedení nového izolačního systému a instalaci protihlukových stěn na pravé římse mostu v posledním poli (směrem do tunelu). Součástí rekonstrukce bude kompletní sanace spodní stavby obou mostů. Hlavní důraz bude dán na odvodnění hlav pilířů a zajištění řádného odvedení srážkové vody z povrchů mostovky mimo most.

Dokumentace počítá s poměrně optimistickým zahájením stavby: v září příštího roku a dokončením na podzim roku 2023.

Tagy Branický most Most inteligence Správa železnic železnice v Praze
85 komentářů