LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Správa železnic chystá další úpravy tratě z Liberce do Pardubic, vlaky zrychlí o 4 minuty

Jaroměř. První nástupiště má délku 246 metrů, druhé nástupiště 226 metrů, šířka je shodná: 6,7 metru. Pramen: FB Správa železnicJaroměř. První nástupiště má délku 246 metrů, druhé nástupiště 226 metrů, šířka je shodná: 6,7 metru. Pramen: FB Správa železnic

Stavební práce za 730 milionů korun budou probíhat hlavně mezi Jaroměří a Dvorem Králové. Rychlost se má zvýšit na 100 km/h.

Železniční trať z Liberce do Pardubic čekají v příštích letech další úpravy, které by měly přinést zkrácení doby jízd mezi oběma městy. Správa železnic vypsala soutěž na projektovou přípravu zlepšení provozních parametrů v úseku mezi Starou Pakou a Jaroměří, zejména pak ze Dvora Králové nad Labem do Jaroměře. Součástí projektové přípravy má být i pouszení využitelnosti výhybny Kuks.

Úpravami má projít celkem 12,8 kilometrů trati, dojde k rekonstrukci železničního svršku i spodku včetně oprav některých mostů. „Cílem projektu je zkrácení jízdní doby, které umožní prodloužení přestupních časů ve stanici Jaroměř a zvýšení provozní stability,“ uvádí Správa železnic ve svém materiálu ke stavbě.

Podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy by mělo dojít na trati v některých úsecích ke zvýšení rychlosti na 100 km/h. V rámci akce dojde také k úpravě technologického zařízení a dokončení modernizace stanic Dvůr Králové nad Labem a Mostek. „Předpokládá se zkrácení jízdní doby o 4 minuty,“ dodal Gavenda.

Stát dříve zrychlí silniční spojení

Správa železnic zatím počítá s tím, že stavbu zahájí na jaře 2024. Předběžný odhad investičních nákladů této stavby činí přibližně 730 milionů Kč, v rámci zpracování dokumentace pro stavební povolení budou náklady pochopitelně ještě upřesněny stejně jako nezbytný rozsah omezení dopravy. V současné době se předpokládá realizace stavby ve dvou stavebních sezónách.

Na trati probíhají úpravy několik let, pravidelně přináší výluky v řádu měsíců. Podle Správy železnic nejde tak dlouhý úsek opravovat najednou.

Trať z Liberce do Pardubic je už dnes v celé trase dobou jízdy oproti silnici značně nekonkurenceschopná. Silniční spojení naopak ještě zrychlí: ŘSD už chystá stavby části D35 z Hradce Králové do Hořic, která má být hotová do roku 2023. Vlaky po trati mají delší jízdní doby, než za dob parního provozu. Od nového jízdního řádu se cestovní doba mezi oběma městy zkrátí o minutu.

Tagy Správa železnic Stará Paka - Jaroměř trať 030 Liberec - Pardubice
221 komentářů