„Slepou“ část koridoru čeká tři měsíce dlouhá nepřetržitá výluka

Railjet u Svitav. Foto: Michal Málek / České dráhyRailjet u Svitav. Foto: Michal Málek / České dráhy

Výměna náspu má přinést i konec omezení rychlosti v tomto úseku, výluka se spojí s dalšími pracemi.

Po uzavření koridorové trati mezi Brnem a Blanskem dojde od 1. června k prodloužení omezení na další navazující úsek, tři měsíce nebudou jezdit vlaky ani mezi Blanskem a Svitavami. Důvodem je sanace nestabilního náspu mezi Březovou a Svitavami.

Správa železnic již zahájila přípravné práce. V úseku dojde k výměně železničního svršku a sanaci železničního mostu a propustku, což by mělo umožnit zrušit stávající snížení traťové rychlosti. Celkové investiční náklady stavby dosahují 86 milionů korun. Práce začaly v tomto měsíci a potrvají do letošního října, jejich zhotovitelem je sdružení firem M – Silnice; SART – stavby a rekonstrukce; REMEX CZ

K poruchám stability železničního náspu v zástavbě obce Hradec nad Svitavou dochází od roku 2010. „K vyřešení problému nepomohly ani úpravy druhé traťové koleje v roce 2016. Proto se Správa železnic rozhodla pro výměnu celého tělesa náspu v nejpostiženějším úseku o délce 147 metrů,“ řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Díky provedeným úpravám zde budou vlaky moci opět využívat traťovou rychlost 140 km/h, navrhované stavebně-technické řešení umožní její budoucí zvýšení až na 160 km/h.

Náplní prací bude kompletní náhrada stávajícího náspu. Pro zaručení dlouhodobé stability je navrženo vyztužení zeminy pomocí geomříží, jež budou ukotveny do štěrku. Násep bude opatřen ochrannou vrstvou, která bude pokryta separační geotextilií a biodegradační rohoží s ornicí. Současně se bude řešit odvodnění v dotčené oblasti.

Stavbaři dále provedou výměnu železničního svršku a sanaci železničního mostu přes polní cestu a nedalekého propustku. Dojde také k úpravě trakčního vedení a zajistí se ochrana kabelů.

Největší vliv na provoz vlaků mezi Březovou nad Svitavou a Svitavami bude mít nepřetržitá výluka, která potrvá od 1. června do 26. srpna. Kvůli souběhu s dalšími výlukami na trati Brno – Česká Třebová se v uvedeném termínu předpokládá zavedení náhradní autobusové dopravy v úseku mezi Brnem a Svitavami.

Tagy Česká Třebová -Brno sanace náspu Správa železnic Svitavy - Březová nad Svitavou
25 komentářů