SERIÁL: Pardubický kraj jedná se čtyřmi dopravci, nejnověji přibral Arrivu

Nádraží Pardubice. Foto: Jan SůraNádraží Pardubice. Foto: Jan Sůra

Deník Zdopravy.cz přináší první díl seriálu, který má zmapovat železniční záměry krajů na období 2020 až 2029, tedy po vypršení

Deník Zdopravy.cz přináší první díl seriálu, který má zmapovat železniční záměry krajů na období 2020 až 2029, tedy po vypršení současných desetiletých smluv s Českými drahami. Pardubický kraj patří k většině, která hodlá zadat výkony přímo oslovenému dopravci. V loňském roce kraj zaplatil za objednanou drážní dopravu 491 milionů korun včetně státního příspěvku, za jeden kilometr je to 102,76 korun. „Nedovedeme si představit, že by bez jakýchkoliv změn byly do ukončení platnosti smlouvy v provozu například motorové vozy řady 810. V roce, kdy smlouva bude končit, by tyto vozy jezdily téměř 50 let,“ říká v rozhovoru hejtman Martin Netolický.

Železniční síť, Pardubický kraj. Autor: SŽDC

Železniční síť, Pardubický kraj.
Autor: SŽDC

Půjde kraj cestou soutěží nebo přímého zadání?

Pardubický kraj v roce 2016 oznámil ve Věstníku EU, že zvolil formu přímého zadání. Ostatně evropské nařízení připouští obě zmiňované možnosti. Je nutné podotknout, že přímé zadání je možné aplikovat nejen na celou síť regionálních železnic, ale i na jednotlivé úseky. V současně době provádíme analýzu podkladů a vedeme předběžný dialog spojený se specifikací vzájemných podmínek s uchazeči, kteří projevili zájem provozovat drážní dopravu na území Pardubického kraje.

Proč se kraj rozhodl pro přímé zadání?

Forma přímého zadání umožňuje oslovit jednoho vybraného dopravce a s ním dále jednat o uzavření smlouvy o závazku veřejné služby. Výsledkem výběru by mělo být zkvalitnění služeb v rámci dopravní obslužnosti a případně nákup nových vlakových souprav. Veškerý postup, který v současné době probíhá, je na základě nezávazných konzultací, jejichž výsledkem bude výběr jednoho dopravce. Tato možnost výrazným způsobem posiluje pozici objednatele při jednáních s dopravci. V rámci tohoto postupu jsme schopni se dohodnout na jednotlivých dílčích podmínkách, jako je například opravárenství. Záleží nám totiž na zaměstnanosti v našem kraji a chceme, aby provozní výkony i opravárenství jednotlivých vozidel prováděly kapacity v rámci našeho regionu.

Komu tedy obslužnost zadáte?

Oslovili jsme tři železniční dopravce, a to České dráhy, RegioJet a Leo Express. Nově také jednáme se společností Arriva. V současné době stále probíhá analýza obdržených podkladů a předběžný dialog spojený se specifikací vzájemných podmínek s uchazeči.

Počítá se s obnovou vozového parku?

Velmi záleží na tom, zda Pardubický kraj, respektive dopravci budou úspěšní při čerpání Operačního programu Doprava II. Naším hlavním záměrem je, aby na železničních tratích jezdily nové, případně modernizované vozy. Každý z uchazečů nabízí jiná řešení, která se ovšem promítnou ve výsledné ceně za vlakokilometr. Nedovedeme si představit, že by bez jakýchkoliv změn byly do ukončení platnosti smlouvy v provozu například motorové vozy řady 810. V roce, kdy smlouva bude končit, by tyto vozy jezdily téměř 50 let. Mohlo by se tak jednat o šrot na kolejích, který by obsluhoval naše regionální tratě. Budeme tedy velmi pečlivě zvažovat jednotlivé nabídky včetně ekonomiky daných možností. Chceme, aby investované prostředky nabídly cestujícím dostatečný komfort. Navíc se za všech okolností chováme jako řádný hospodář, a proto nám jde o maximální efektivitu vynaložených prostředků. Ostatně tato zakázka za celých 10 let se bude pohybovat v celkové předpokládané hodnotě 3,5 miliardy korun.

Tagy Pardubický smlouva vlaky
13 komentářů