LOT 3a leaderboard

Eltodo: Údržba na Pardubicku byla předem dohodnuta, jsme připraveni jít k soudu

Posypová sůl ve skladu. Ilustrační foto. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářPosypová sůl ve skladu. Ilustrační foto. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Společnosti Eltodo a Prostor nejprve zvítězily v půlmiliardovém tendru na osmiletou údržbu silnic na Pardubicku, následně je ale Ředitelství silnic

Společnosti Eltodo a Prostor nejprve zvítězily v půlmiliardovém tendru na osmiletou údržbu silnic na Pardubicku, následně je ale Ředitelství silnic a dálnic vyřadilo a uzavřelo bez soutěže jednoroční smlouvu s druhým v pořadí. Eltodo se nyní brání. „Toto zadávací řízení je z mého pohledu plné absurdit a pro mě zcela nepochopitelných kroků,“ říká v rozhovoru výkonný ředitel Eltoda pro obchod a marketing Marat Saber. Pardubický kraj je tak jediným, kde se zadrhl jinak hladký náběh na nový model údržby dálnic a silnic I. třídy, v jehož rámci přebrali údržbářské činnosti vítězové tendrů. 

Proč bylo Eltodo vyřazeno ze soutěže o silniční údržbu v Pardubickém kraji?

Eltodo bylo vyřazeno poté, co bylo napadeno první rozhodnutí, ve kterém jsme byli označeni jako vítězové. Byli jsme vyloučení kvůli tomu, že byla zpochybněna naše kompetence vykonávat tyto služby, konkrétně se to týkalo údajné nekvalifikovanosti našich dispečerů.

Jaké argumenty proti tomu uplatňujete u ÚOHS?

Zadavatel (ŘSD) dle našeho názoru porušil zákon, když vyloučil naši nabídku ze zadávacího řízení, ačkoliv tato nabídka prokazatelně splňuje veškeré kvalifikační požadavky, které zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Zadavatel nad rámec zadávacích podmínek po naší společnosti navíc požadoval, aby kvalifikaci prokázala doklady, které uchazeči v tomto, ani v žádném jiném zadávacím řízení na zimní údržbu komunikací v ostatních krajích, předkládat nemuseli. Navíc šlo o doklady, které ani nejsou v běžném obchodním styku obvyklé. Jde například o prokázání praxe osob navržených na pozici dispečera prostřednictvím dokladu vydaného nezávislou třetí osobou, a to Finančním úřadem nebo ČSSZ.

ÚOHS ale váš návrh odmítl.

Tím řízení u ÚOHS dostalo neočekávaně další rozměr, úřad návrh odmítl z formálních důvodů. Dospěl k závěru, že jsme spolu s návrhem nedoložili doklad o doručení námitek zadavateli, a to přesto, že součástí návrhu byla dodejka z datové schránky. Tím, že antimonopolnímu úřadu najednou dodejka do datové schránky jako doklad o doručení nestačí, úřad popírá svou dosavadní rozhodovací praxi, včetně ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu. Proti odmítnutí našeho návrhu jsme podali rozklad k předsedovi úřadu.

Pokud neuspěje, půjdete k soudu?

Pokud neuspějeme s rozkladem u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jsme samozřejmě připraveni obrátit se na správní soud.

Co říkáte na uzavření roční smlouvy s Eurovií?

Toto zadávací řízení je z mého pohledu plné absurdit a pro mě zcela nepochopitelných kroků, a to jak na straně zadavatele, tak i na straně ÚOHS. Zadavatel nejprve vybere nabídku naší společnosti a označí nás za vítěze tendru. Toto napadá druhý uchazeč (Eurovia/Sovis) u ÚOHS, přičemž ale nesloží kauci v požadované výši. ÚOHS jeho návrh sice odmítne, zároveň ale takzvaně z úřední povinnosti sám zahájí správní řízení a zadavatelovo rozhodnutí o našem výběru zruší. Zadavatel pak po nás chce doložit doklady, které po nikom jiném nepožadoval, a kterými ani reálně není možné disponovat. Následně nás zadavatel vylučuje ze zadávacího řízení a ještě před uplynutím lhůty pro naše odvolání se k ÚOHS vyhlásí zakázku na údržbu silnic za 87 milionů. Během jediného týdne potom v uvozovkách vybere jediného osloveného uchazeče, kterým je kupodivu Eurovia/Sovis.

Jsou tam i další, podle vás nestandardní věci?

S ohledem na velmi krátkou lhůtu pro podání nabídky (jeden týden) a seznam poddodavatelů, mezi kterými je i pardubická Správa a údržba silnic (SUS), tedy společnost, která údržbu komunikací dosud zajišťovala, je jasné, že mezi poddodavateli a zadavatelem muselo probíhat jednání o zakázce mnohem dříve. Je tedy s podivem, že v nabídce Eurovie je pouze poddodavatelem, který navíc Eurovii poskytuje i posypovou sůl z vlastních skladových prostor. A to s týdenní fakturací, tedy podle klimatických podmínek, jinak řečeno podle jejího skutečného odběru. Pro Eurovii je to tak zcela bez rizika, bez nutnosti zajištění skladových prostor, platby nájemného, nákupu soli v dostatečném předstihu a objemu. Takové podmínky zcela vybočují z mantinelů předchozí zakázky. Jinými slovy je zřejmé, že dávno před vyhlášením JŘBU došlo k dohodě mezi uchazečem Eurovia, SUS a zadavatelem o spolupráci na zajištění zimní údržby v Pardubickém kraji. Následně vyhlášené JŘBU již bylo pouze formalitou.

Tagy Eltodo eurovia kraj Pardubický ŘSD údržba zimní
Žádné komentáře