LOT 3a leaderboard

ŘSD nechá přepracovat dokumentaci k D52, dálnici do Nových Mlýnů až na hranici chce povolit najednou

Vizualizace dálnice D52 u obce Bavory. Foto: ŘSDVizualizace dálnice D52 u obce Bavory. Foto: ŘSD

Stávající studie o vlivu na životní prostředí je 16 let stará.

Roky neúspěšných pokusů o získání povolení pro stavbu dálnice D52 v úseku z Pohořelic do Mikulova až na rakouskou hranici přinutily Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) k novému postupu.

Nechá zpracovat zcela novou dokumentaci o vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Právě tu napadali v minulosti někteří odpůrci stavby úspěšně u soudu. Poslední verze EIA je z roku 2005.

Zakázku na zpracování nové dokumentace získalo podle registru smluv sdružení firem Sudop Praha, Pudis, Dopravoprojekt a Metroprojekt za 9,5 milionu korun.

Zmizí tím 90 % důvodů k žalobám. Dva úseky budou vedeny bez variant, jeden s dvěma variantami. Jde o reakci na střídavě vítězná a prohraná řízení o územní rozhodnutí úseku kolem Mikulova,“ potvrdil ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.

Spory se týkají dlouhodobě úseku kolem Mikulova. Územní rozhodnutí napadl opakovaně rakouský spolek VIRUS, v červnu jeho protesty potvrdil Nejvyšší správní soud (NSS). Soud konstatoval, že se měl posuzovat vliv všech úseků na životní prostředí.

ŘSD chce po zpracování dokumentace žádat o společné povolení všech úseků od Novomlýnské nádrže na rakouskou hranici. Aktuálně počítá s tím, že nový úsek by se začal stavět v roce 2024. Jednotlivé úseky jsou popsány v informačních letácích ŘSD.

Tagy D52 EIA obchvat Mikulova Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
56 komentářů