ŘSD chystá obchvat Frýdlantu, stavba má začít v roce 2029

Část okolí Frýdlantu, kudy by vedl obchvat. Pohled ze zámku. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czČást okolí Frýdlantu, kudy by vedl obchvat. Pohled ze zámku. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.cz

ŘSD předkládá dvě různé verze trasy dlouhé zhruba sedm kilometrů.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje odlehčit městu Frýdlant od tranzitní dopravy. Úřadům proto předložilo první návrh trasy obchvatu města, který odvede provoz ze silnice I/13 mimo obydlené území.

Plány mají za sebou první schvalovací kolečko. Liberecký kraj ve zjišťovacím řízení rozhodl, že projekt bude muset být posuzován podle zákona o vlivu na životním prostředí (EIA). Materiál mluví o výhledové zátěži zhruba 10 000 aut denně.

„Silnice I/13 je v současné době vedena středem města s množstvím úrovňových křižovatek a přechodů pro chodce, což je pro vedení silnice I. třídy značně nevyhovující stav. Část trasy zároveň zasahuje do záplavového území řeky Smědé,“ vysvětluje ŘSD v dokumentaci důvody stavby. Zatím ho navrhuje ve dvou variantách o délce zhruba sedmi kilometrů.

Varianty obchvatu Frýdlantu. Foto: ŘSD

Varianty obchvatu Frýdlantu. Foto: ŘSD

Obě varianty začínají ve směru od Liberce za Dětřichovem. První vede východním směrem nad trafostanicí jihovýchodně od městské části Větrov, kterou obchází levotočivým obloukem. Pokračuje kolem jižní zastavěné části města Frýdlant až k údolí řeky Smědá. Zde přechází stávající silnici II/290, trať železniční trať č. 037 a údolí Smědé mostem o délce 423 m. Obchází východně Supí vrch a stáčí se k severu. Pokračuje východně od centrální části města Frýdlant nezastavěným územím, kde kříží několik účelových komunikací a silnici II/291. Dále překračuje železniční trať č. 037 a údolí říčky Řasnice mostem dlouhým 96 m.

Druhá varianta se od stávající silnice odklání až před městskou částí Větrov, kterou částečně prochází. Poté se trasa stáčí východním směrem a vede mezi přírodní památkou Křížový vrch a Větrovem. Údolí říčky Smědé přechází v podobném místě jako varianta 2. Další vedení trasy je již shodné.

ŘSD zatím nezveřejnilo náklady na stavbu, v dokumentaci uvádí termín zahájení stavby v roce 2029.

Pro spojení Frýdlantského výběžku je důležitější stavbou přeložka silnice z Mníšku do Dětřichova. U té aktuálně probíhá zpracování a připomínkování dokumentace k územnímu rozhodnutí.

Tagy Frýdlant I/13 obchvat Frýdlantu Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
11 komentářů