Rychlejší silnice do Frýdlantu a Polska získala klíčové povolení, obce jsou proti kvůli vodě

Velký odpor mezi obyvateli Nové Vsi vzbuzuje především chystaná estakáda přes říčku Jeřice. Foto: ŘSDVelký odpor mezi obyvateli Nové Vsi vzbuzuje především chystaná estakáda přes říčku Jeřice. Foto: ŘSD

Po dvou a půl letech získalo Ředitelství silnic a dálnic klíčové souhlasné stanovisko v procesu posuzování vlivu na okolí (EIA)

Po dvou a půl letech získalo Ředitelství silnic a dálnic klíčové souhlasné stanovisko v procesu posuzování vlivu na okolí (EIA) pro stavbu nové silnice I/13, která má výrazně zrychlit jízdu autem z Liberce do Frýdlantu a dál do Polska. Stavba ale není stále jistá, pro povolení bude potřeba ještě detailnější hydrogeologický průzkum kvůli obavám o zdroj pitné vody pro okolní obce.

Jde o 8,5 kilometru dlouhý úsek z Krásné Studánky do Dětřichova. Řidiče vyvede mimo dlouhý průjezd obcí Mníšek a současně zrychlí a zjednoduší cestu přes sedlo u Albrechtic. Souhlasné závazné stanovisko EIA zveřejnil Krajský úřad Libereckého kraje.

Proti stavbě vystupovali od začátku nejen ekologické organizace, ale například i obec Nová Ves, na jejímž území má trasa z velké části vést. V případě Nové Vsi největší rozruch vzbuzuje především estakáda přes údolí Jeřice v blízkosti vodní nádrže Mlýnice. Proti stavbě se postavil na první pohled překvapivě i Mníšek, kterému se nejvíce uleví, protože auta přestanou jezdit obcí.

Důvodem protestů je zdroj vody nedaleko nové trasy, jediný pro Mníšek, Novou Ves a část Oldřichova v Hájích. „Důrazně odmítáme, aby se hazardovalo se zdrojem pitné vody pro 3 obce. Zejména v dobách, kdy dochází k faktickému vysychání ČR,“ uvádí obec ve stanovisku. Úřad proto podmínil svůj souhlas tím, že před vydáním dalších povoleních bude potřeba provést další hydrogeologické průzkumy.

ŘSD podle aktuálního informačního letáku k projektu počítá se zahájením stavby v roce 2022, náklady ŘSD odhaduje na 1,268 miliardy korun. „Na stavbu byla vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí. V rámci majetkoprávní přípravy bude nutné vypořádat 87 listů vlastnictví,“ uvádí ŘSD.

Trasa nové silnice I/13 mezi Krásnou Studánkou a Dětřichovem. Foto: ŘSD

Trasa nové silnice I/13 mezi Krásnou Studánkou a Dětřichovem. Foto: ŘSD

V souhlasném stanovisku úřad zavázal ŘSD splnit přes sedm desítek různých podmínek. Týkají se samotného povolování i výstavby.

Děti Země k dokumentaci předložily více než padesát připomínek, z nichž většina byla zapracována. Za hlavní vadu hodnocení vlivů stavby na životní prostředí nicméně považují absenci pečlivého posouzení variant, včetně modernizace stávající silnice.

Velké množství uložených podmínek sice dokládá, že se krajský úřad obsahem více než šedesáti vyjádření pečlivě zabýval, když se snažil zajistit, aby nová silnice měla minimální škodlivý vliv na životní prostředí a na majetek místních obyvatel, nicméně nám chybí objektivní doklady, které by prokazovaly, že nová silnice bude pro lidi a přírodu opravdu lepší, než modernizace té stávající,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Krajský úřad podle něj v závěrech zjišťovacího řízení z února 2017 zpracovatelce dokumentace Věře Tížkové neuložil, aby provedla posouzení nové silnice I/13 z Krásné Studánky do Dětřichova s jinými variantami, včetně modernizace současné silnice I/13 s cílem zvýšit bezpečnost dopravy a zajistit podlimitní intenzity hluku.

„I když k porovnání varianty s modernizací bylo provedeno aspoň dodatečně, výsledky jsou zavádějící, neboť vylepšení stávající silnice získalo absurdně více negativních bodů, než má stávající kritizovaná silnice, přičemž nová silnice měla v průměru dokonce stejný počet bodů jako ta současná. Navíc chybělo podrobnější zdůvodnění udělování bodů,“ dodal Patrik a za pravdu mu částečně dává i krajský úřad.

„Závazné stanovisko EIA se sice mnoha přísnými podmínkami snižuje vlivy nové silnice na podzemní a povrchové vody, nicméně její povolování může ještě odhalit další komplikace, takže dojde k průtahům a ke zvýšení nákladů. Přitom modernizace současné silnice by mohla být rychlejší a levnější,“ myslí si Patrik.

Pro řadu obcí ve Frýdlantském výběžku je naopak silnice symbolem lepšího napojení do hospodářsky rozvinutějších regionů. „Pro naše občany je uvedený plán komunikace příslibem bezpečného spojení se zbytkem světa, na který dlouhá léta čekají,“ uvedly například Hejnice ve vyjádření k plánu na novou silnici.

Tagy I/13 I/13 Krásná Studánka - Dětřichov Liberec - Frýdlant Ředitelství silnic a dálnic
6 komentářů