dpp

Rychleji do Polska. Obchvat Frýdlantu získal po dvou letech klíčové razítko

Část okolí Frýdlantu, kudy by vedl obchvat. Pohled ze zámku. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czČást okolí Frýdlantu, kudy by vedl obchvat. Pohled ze zámku. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.cz

Stavba zatím nemá jasný termín zahájení, úřad dal souhlas s oběma variantami.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo dva roky po zaslání dokumentace souhlasné stanovisko pro stavbu obchvatu Frýdlantu na silnici I/13. Ten odvede zejména tranzitní dopravu ve směru do Polska z centra města.

Souhlasné stanovisko vydal Krajský úřad Libereckého kraje, vyplývá z informací na úřední desce. Souhlas se týká obou variant trasy, které ŘSD předložilo. ŘSD se v informačním letáku  stavby přiklání více k variantě nazvané číslo 4 (fialová barva v mapě). Souhlasné stanovisko znamená, že ŘSD může pokračovat v další projektové přípravě.

Varianty obchvatu Frýdlantu. Foto: ŘSD

Úřad stanovil ŘSD přes dvacet různých podmínek pro stavbu, jde ale o běžné požadavky u staveb podobného typu. „Vnější projevy záměru lze hodnotit jako lokální, nepřesahující bezprostřední okolí místa plánované realizace záměru,“ uvedl úřad v rozhodnutí.

ŘSD v materiálech počítá s tím, že provoz ve Frýdlantu stoupne až na 10 000 vozidel denně. „Silnice I/13 je v současné době vedena středem města s množstvím úrovňových křižovatek a přechodů pro chodce, což je pro vedení silnice I. třídy značně nevyhovující stav. Část trasy zároveň zasahuje do záplavového území řeky Smědé,“ vysvětluje ŘSD v dokumentaci důvody stavby.

Obě varianty jsou dlouhé zhruba sedm kilometrů, trasu vedou napravo od města. První (označená č. 2) vede východním směrem nad trafostanicí jihovýchodně od městské části Větrov, kterou obchází levotočivým obloukem. Pokračuje kolem jižní zastavěné části města Frýdlant až k údolí řeky Smědá. Zde přechází stávající silnici II/290, trať železniční trať č. 037 a údolí Smědé mostem o délce 423 m. Obchází východně Supí vrch a stáčí se k severu. Pokračuje východně od centrální části města Frýdlant nezastavěným územím, kde kříží několik účelových komunikací a silnici II/291. Dále překračuje železniční trať č. 037 a údolí říčky Řasnice mostem dlouhým 96 m.

Druhá varianta (označená č. 4) se od stávající silnice odklání až před městskou částí Větrov, kterou částečně prochází. Poté se trasa stáčí východním směrem a vede mezi přírodní památkou Křížový vrch a Větrovem. Údolí říčky Smědé přechází v podobném místě jako varianta 2. Další vedení trasy je již shodné.

ŘSD zatím nezveřejnilo náklady na stavbu, v dokumentaci uvádí termín zahájení stavby v roce 2029. Pro spojení Frýdlantského výběžku je důležitější stavbou přeložka silnice z Mníšku do Dětřichova. U té stále běží územní řízení.

Tagy Frýdlant I/13 I/13 obchvat Frýdlantu obchvat Frýdlantu Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
28 komentářů