Renonc: Trať na Žižkov stále úředně žije, ač byla odříznuta od sítě. Správa železnic ji navrhla ke zrušení

Odbočka na Žižkov bez výhybky. Autor: Martin KubíkOdbočka na Žižkov bez výhybky. Autor: Martin Kubík

Na úřední desce ministerstva dopravy se tento týden objevilo nečekané oznámení. Ohlašuje zahájení správního řízení, na jehož konci má být

Na úřední desce ministerstva dopravy se tento týden objevilo nečekané oznámení. Ohlašuje zahájení správního řízení, na jehož konci má být zrušení celostátní tratě z pražských Malešic na nákladové nádraží Žižkov. Jde o necelé čtyři kilometry od výhybky číslo 7 v Malešicích do konce kusé koleje číslo 65 ve stanici Praha-Žižkov.

Správní řízení bylo zahájeno na žádost Správy železnic, která trať odřízla od sítě už loni v listopadu při opravě malešické tratě po nehodě, když výhybku číslo 7 neobnovila. Ministerstvo dopravy tehdy na dotaz deníku Zdopravy.cz tvrdilo, že trať je úředně zrušená rozhodnutím z roku 2007 (vyjádření MD z loňského listopadu pod článkem).

„Naše vyjádření tehdy vycházelo z informace (tehdejší) SŽDC o zbytnosti a postradatelnosti dané výhybky, neboť právě vlastník a provozovatel dráhy je tím subjektem, který má mít aktuální přehled o aktuálním rozsahu provozované dopravní cesty. Ministerstvo dopravy, nynější odbor drážní dopravy, ve věci rušení dráhy rozhodoval jako správní orgán na základě žádosti (a v ní vymezeném rozsahu) ze strany SŽ(DC) jako vlastníka a provozovatele dráhy. Zároveň však, i v návaznosti na další diskuzi po odstranění této předmětné výhybky, náš drážní odbor vyzval Správu železnic, ale i České dráhy jako vlastníka části tamních pozemků, k tomu, aby znovu prověřily situaci ohledně reálného stavu dráhy v areálu bývalého nákladového nádraží, respektive přípojné tratě,“ říká mluvčí MD František Jemelka. Po prověření podle něj nyní Správa železnic adresovala ministerstvu dopravy „žádost o zrušení zbylých (jí indikovaných) částí této celostátní dráhy“.

Podle Jemelky odstranění výhybky v listopadu loňského roku nevyvolalo žádné praktické problémy. „Nemáme informace o tom, že by nějaký dopravce vznesl požadavek spojený s úmyslem na dané části dráhy provozovat drážní dopravu,“ doplnil Jemelka. Pravdou je, že nákladní dopravci loni ocenili rychlou opravu jedné z hlavních nákladních tepen skrze metropoli, kdy se Správa železnic nezdržovala s výhybkou a osadila místo ní kolejové pole. Drážní úřad nicméně tehdy tvrdil, že žádné rozhodnutí o změně stavby nevydal. „Rozhodnutí o odstranění dráhy, včetně odbočné výhybky, bude možné vydat až po oficiálním zrušení této dráhy,“ řekl loni mluvčí DÚ Martin Novák. Ministerstvo následně tvrdilo, že Správa železnic odstraněním výhybky nepochybila, neboť trať je zrušená.

Faktem je, že nákladové nádraží Žižkov pozbylo význam pro železniční dopravu nejpozději k 1. lednu 2016, kdy Drážní úřad zrušil vlečku firmy Rail Cargo Operator, která byla zaústěna do dráhy celostátní. Zrušení vlečky pak vedlo k poškození vjezdu do samotného historického terminálu, takže pod surreálné ocelové konstrukce by se vlak stejně nedostal. Na papíře však trať dosud existuje. Zrušení výhybky loni označil za předčasné pražský radní pro dopravu Adam Scheinherr, podle kterého město uvažuje o „malém hubu pro místní městskou cargo dopravu“. V areálu nádraží a okolí má vzniknout nová čtvrť. 

Nákladové nádraží Žižkov. Pramen: České dráhyNákladové nádraží Žižkov. Pramen: České dráhyNákladové nádraží Žižkov, vizualizace budoucího stavu. Pramen: České dráhyNákladové nádraží Žižkov, vizualizace budoucího stavu. Pramen: České dráhyNákladové nádraží Žižkov, vizualizace budoucího stavu. Pramen: České dráhyNákladové nádraží Žižkov. Pramen: České dráhyOdbočka na Žižkov bez výhybky. Autor: Martin Kubík

Vyjádření Správy železnic (květen 2020):

Rušení železniční trati Praha-Malešice – Praha-Žižkov je realizováno v několika etapách. Všemu přecházela vydaná postradatelnost z roku 2006, kde byly vyjmenovány části infrastruktury postradatelné ihned a části, které byly podmínečně postradatelné. Na základě této postradatelnosti bylo vydáno rozhodnutí MD na zrušení části celostátní dráhy z roku 2008 (4/2007-130-SPR/6). Postupně plněné podmínky dovolily požádat o rozhodnutí o zrušení další části celostátní dráhy, ke kterému došlo na základě rozhodnutí MD z roku 2015 (102/2014 – 130-SRP/14). V roce 2019 byla vydána postradatelnost na všechny zbylé části zmíněné celostátní dráhy, tedy i ty, které byly podmínečně postradatelné, jelikož byly splněny všechny podmínky. V průběhu roku 2019 tedy započala postupná administrace ke zrušení zbývající části celostátní dráhy a tím tedy k faktickému zrušení celé celostátní dráhy v úseku Praha-Malešice – Praha-Žižkov.

V listopadu 2019 bohužel došlo k železniční nehodě, při které byla mimo jiné poškozena i výhybka č. 7. Pro zajištění průjezdu pro nákladní dopravu uzlem Praha ve směru západ – východ bylo využito provizorní řešení tj. nahrazení výhybky č. 7 kolejovým polem. Jelikož již byly započaty kroky ke zrušení daného úseku celostátní dráhy, bylo toto řešení kvalifikováno jako nejefektivnější, nejbezpečnější a nejekonomičtější, a i s ohledem na dlouhodobé nevyužívání zbytku dráhy žádnými dopravci bylo ponecháno v souvislosti s připravovaným správním řízením ve věci zrušení jako trvalé.

Vyjádření ministerstva dopravy (listopad 2019):

a) traťový úsek Praha Malešice – Praha Žižkov byl zrušen rozhodnutím č.j. 4/2007-130-SPR/6, jehož účinnost byla následnými rozhodnutími Ministerstva dopravy na žádost vlastníka dráhy několikrát posunuta až do 31.12.2015. Kolejiště žst. Praha Žižkov bylo zrušeno rozhodnutím č.j.
102/2014-130-SPR/14 dnem 31.05.2015.

b) Jediná vlečka, zaústěná do ŽST Praha Žižkov „ Rail Cargo Operator ČSKD, s. r. o., Praha – Žižkov“ s úředním povolením ÚP/2011/4578, byla rozhodnutím Drážního úřadu č.j. DUCR-70177/14/Wo (nabyvším právní moci 23.12.2014) zrušena ke dni 1.1.2016.

c) Proto odpojením traťové koleje do žst. Praha Žižkov v železniční stanici Praha – Malešice (demontáž výhybky č. 7) nedojde k omezení drážní dopravy žádného dopravce – traťový úsek je od roku 2016 dle výše uvedeného úředně zrušen.

 

Tagy Ministerstvo dopravy Nákladové nádraží Žižkov Správa železnic Top
60 komentářů