Odříznutím trati na Žižkov SŽDC nepochybila. Trať je zrušená, potvrdilo ministerstvo

Odbočka na Žižkov bez výhybky. Autor: Martin KubíkOdbočka na Žižkov bez výhybky. Autor: Martin Kubík

Velkou pozornost vyvolala o víkendu zpráva o zrušení výhybky v pražských Malešických na trať k nákladovému nádraží Žižkov. Dnes se

Velkou pozornost vyvolala o víkendu zpráva o zrušení výhybky v pražských Malešických na trať k nákladovému nádraží Žižkov. Dnes se k situaci vyjádřilo pro deník Zdopravy.cz ministerstvo dopravy, které potvrdilo, že trať na Žižkov je úředně zrušená. Správa železniční dopravní cesty tak s výhybkou nepochybila, naopak nákladní dopravci jí vesměs chválí za rychlé řešení situace po nedávné nehodě nákladního vlaku.

Vyjádření ministerstva dopravy:

a)
traťový úsek Praha Malešice – Praha Žižkov byl zrušen rozhodnutím č.j. 4/2007-130-SPR/6, jehož účinnost byla následnými rozhodnutími Ministerstva dopravy na žádost vlastníka dráhy několikrát posunuta až do 31.12.2015. Kolejiště žst. Praha Žižkov bylo zrušeno rozhodnutím č.j. 102/2014-130-SPR/14 dnem 31.05.2015.

b)
Jediná vlečka, zaústěná do ŽST Praha Žižkov „ Rail Cargo Operator ČSKD, s. r. o., Praha – Žižkov“ s úředním povolením ÚP/2011/4578, byla rozhodnutím Drážního úřadu č.j. DUCR-70177/14/Wo (nabyvším právní moci 23.12.2014) zrušena ke dni 1.1.2016.

c)
Proto odpojením traťové koleje do žst. Praha Žižkov v železniční stanici Praha – Malešice (demontáž výhybky č. 7) nedojde k omezení drážní dopravy žádného dopravce – traťový úsek je od roku 2016 dle výše uvedeného úředně zrušen.

Tagy Malešice Ministerstvo dopravy Nákladové nádraží Žižkov SŽDC výhybka
14 komentářů