Rekonstrukce nádraží v Mostě nabere zpoždění, Správa železnic zrušila soutěž kvůli chybám v nabídkách

Zrušení soutěže Správa železnic vysvětluje pochybením nad údaji v nabídkách.

Nejméně devítiměsíční zpoždění nabraly plány Správy železnic na velkou rekonstrukci nádražní budovy v Mostě. Soutěž na zpracování projektové dokumentace vypsanou loni v srpnu nakonec musela zrušit, zakázku řešil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Zrušení soutěže v hodnotě 33,5 milionu korun vyplývá z informací na profilu zadavatele. Předmětem zakázky byl návrh stavby, dokumentace pro územní řízení, projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby a také autorský dozor.

Zakázka přilákala v porovnání s posledními projekčními soutěžemi Správy železnic nezvykle vysoké množství firem: přišlo celkem šest nabídek. Podle usnesení na stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vybrala Správa železnic jako vítěze nejprve společnost Artech. Na návrh jiného soutěžícího ale tento výběr zrušil a vybral znovu. Ale i tento verdikt Správa železnic zrušila. „V jiném souběžně vedeném zadávacím řízení získal zadavatel informace o tom, že nabídka vybraného dodavatele rovněž obsahovala zavádějící údaje, které vedly k jejímu nesprávnému posouzení a hodnocení,“ vysvětlila Správa železnic v písemné zprávě.

Dodavatelé neobjasnili pochyby

Pochyby se týkaly kritéria kvalifikace a zkušenosti odborného personálu. Správa železnic je nakonec prověřila u všech nabídek. „Výsledkem tohoto prověřování bylo zjištění četných pochybností o údajích uvedených v nabídkách všech šesti účastníků zadávacího řízení,“ píše Správa železnic ve zprávě. Správa železnic proto vyzvala všechny soutěžící k doplnění. „S výjimkou jediného účastníka nebyli dodavatelé schopni ani na základě žádosti komise zjištěné pochybnosti objasnit, popř. tak učinili pouze z malé části,“ uvedla Správa železnic. Kvůli velkému zdržení se nakonec rozhodla soutěž zrušit.

Záměr projektu rekonstrukce mosteckého nádraží schválila loni v červnu centrální komise ministerstva dopravy. Náklady se odhadují na téměř 700 milionů korun.

Stavba bude rozdělena do několika etap. V rámci první etapy projde rekonstrukcí odjezdová hala, kde dojde k úpravě schodiště a budou umístěny nové eskalátory. Ve druhé etapě se stavbaři pustí do výškové části budovy a příjezdové haly. Komerční prostory pro bufet, restauraci a další doplňkové služby a obchody budou předmětem rekonstrukce ve třetí etapě. V poslední čtvrté etapě vznikne mimo jiné nové parkoviště a plocha pro cyklisty, kde bude možné i nabíjení elektrokol.

Správa železnic plánuje do budoucna i rekonstrukci kolejiště. Město chce zase v příštích letech zbudovat u nádraží nový autobusový terminál.

Nádraží Most. Autor: Dezidor – Fotografie je vlastním dílem, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7679723Nádraží Most po rekonstrukci, vizualizace. Pramen: Správa železnicInteriér nádraží Most po rekonstrukci, vizualizace. Pramen: Správa železnic
Tagy nádraží Most opravy nádražních budov Správa železnic
25 komentářů