LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

První výsledek studie: VRT do Drážďan povede přes Ústí, kde vznikne nové nádraží

Lokomotiva 162 ČD, Ústí nad Labem, zdroj: České dráhyLokomotiva 162 ČD, Ústí nad Labem, zdroj: České dráhy

Správa železniční dopravní cesty už má první výsledky studie proveditelnosti vysokorychlostní tratě Praha – Drážďany. Zřejmě nejdůležitějším výstupem je přesměrování

Správa železniční dopravní cesty už má první výsledky studie proveditelnosti vysokorychlostní tratě Praha – Drážďany. Zřejmě nejdůležitějším výstupem je přesměrování tratě skrz Ústí nad Labem, kde má vzniknout nové nádraží pro osobní dopravu do všech směrů. Studii pro SŽDC zpracovává francouzsko-české sdružení Egis Rail a Cedop.

Posazení krajského města na trať není tak samozřejmé, jak se na první pohled jeví. Podle původních plánů měla VRT procházet západně od města u Chabařovic a fakticky tak kopírovat dálnici D8. Ústí by tak z tratě nemělo žádné benefity. Ve stopě za městem je trať také zanesena v zásadách územního rozvoje kraje, které se tak po dokončení studie budou muset změnit.

„Komplexní vyhodnocení první etapy jednoznačně doporučilo změnu trasy nové trati RS4 mezi Prahou a Drážďany tak, aby bylo přímým zapojením trati obslouženo krajské město Ústí nad Labem, kde má vzniknout nové centrální osobní nádraží,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Mapa zvažovaných vysokorychlostních tratí v Česku. Foto: Ministerstvo dopravy

Mapa zvažovaných vysokorychlostních tratí v Česku. Foto: Ministerstvo dopravy

Podle něj pro východní trasu přes město hovoří i poznatky z geologických průzkumů, které probíhají v česko-saské spolupráci. Z nich vychází průchod Českého středohoří východní trasou jako výrazně vhodnější než trasa zakotvená v ZÚR.

První výsledky studie také doporučují v zájmu maximálního využití tratě pro některé její úseky smíšený provoz osobní a nákladní dopravy. To se týká především přeshraničního tunelu pod Krušnými horami, kde by nákladní vlaky jezdily 120 kilometrů v hodině, osobní výhledově až 230 kilometrů v hodině. Mezi Prahou a Ústím se pak počítá s rychlostí až 350 kilometrů v hodině.

Součástí projektu je také odbočka RS42 na Louny a Most, která má sloužit jako základ nového konkurenceschopného železničního spojení Prahy a Karlových Varů. I pro tuto odbočku se počítá se smíšenou dopravou.

Celá studie by měla být hotová v červnu. Projekt VRT Praha – Drážďany je v úseku Praha – Lovosice zařazen do prioritní evropské sítě TEN-T core network, která by měla být hotová do roku 2030.

Tagy SŽDC Top Ústí nad Labem VRT
147 komentářů