z prahy

První místní dráha v síti Správy železnic bude v Praze

Nákladové nádraží Žižkov. Pramen: České dráhyNákladové nádraží Žižkov. Pramen: České dráhy

Praha se budou moci pyšnit první místní dráhou v železniční síti Správy železnic.

Správa železnic (SŽ) bude mít první trať v kategorii místní dráha. K nalezení přitom nebude v odlehlém koutu republiky, nýbrž v Praze. Správci železnice totiž přehodnotili plány na zrušení celostátní tratě z Malešic na nákladové nádraží Žižkov. Místo zrušení nyní žádají o její přeměnu na místní dráhu.

SŽ vzala zpět žádost o zrušení tratě, nově na ministerstvu dopravy běží správní řízení o její přeměně na místní dráhu. Správa železnic obrat vysvětluje tím, že město mělo původně zájem o těleso tratě pro vedení tramvajových kolejí. Jenže právě magistrát podal námitku proti zrušení tratě, neboť by ji rád využil k odvozu materiálu při stavbě městského okruhu.

„Až v průběhu řízení byla podána námitka, podle které byla zjištěna možnost využití tratě pro staveništní dopravu při výstavbě Městského okruhu. Na základě toho Správa železnic zažádala o zastavení správního řízení ve věci rušení dráhy a jeho nahrazení správním řízením ve věci změny kategorie dráhy, aby tato kategorie odpovídala deklarovanému využití pro staveništní dopravu,“ uvedl mluvčí Správy železnic Marek Illiaš. Podle něj po přeměně dráhy začne jednání o převodu do majetku města.

Správa železnic nepoužívanou žižkovskou trať (ač je stále celostátní) odřízla od sítě loni v listopadu při opravě malešické tratě po nehodě, když výhybku číslo 7 neobnovila. Rychlý zásah ocenili především nákladní dopravci, pro které je trať přes Malešice důležitou tepnou. Věc ale šetří Drážní úřad pro podezření, že výhybka byla zlikvidována bez náhrady nelegálně. Výsledek řízení Drážního úřadu zatím není znám.

Odbočka na Žižkov bez výhybky. Autor: Martin Kubík

Odbočka na Žižkov bez výhybky. Autor: Martin Kubík

Ačkoliv novela drážního zákona vnesla do českého práva kategorii místní dráha už v roce 2017, tato „škatulka“ se začala plnit až letos v dubnu. Drážní úřad do této kategorie zařadil nedávno zprivatizovanou jihomoravskou lokálku Čejč – Uhřice u Kyjova.

K proměně regionální dráhy na dráhu místní došlo na žádost společnosti Railway Capital (RC), která bude pro soukromého majitele trať provozovat a zřejmě bude i dopravcem. „Výhodou místní dráhy jsou podstatně jednodušší podmínky při provozování dráhy i drážní dopravy,“ uvedl tehdy majitel RC Jan Šatava.

Jednodušší je především administrativa, provozovatel například nepotřebuje osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy a dopravce nepotřebuje osvědčení o bezpečnosti dopravce. Není také třeba dokládat Drážnímu úřadu finanční způsobilost. Na místní trať se také nevztahují technické specifikace pro interoperabilitu (TSI), tudíž zde není třeba v případě rekonstrukce budovat vysoká nástupiště nebo GSM-R. Nevýhodou pak je, že majitel nemůže čerpat dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na místní dráze je podle zákona povolen provoz pouze „neveřejné osobní drážní dopravy, osobní drážní dopravy pro potřeby cestovního ruchu nebo provozované historickými vlaky“. Místní dráha musí být oddělená od jiné dráhy, i když v zákoně není přesně napsáno jak.

Tagy místní dráha Nákladové nádraží Žižkov Správa železnic Top
44 komentářů