egoe-plus
Doprava ve městě Infrastruktura Železnice Zprávy

První místní dráha v síti Správy železnic bude v Praze

Nákladové nádraží Žižkov. Pramen: České dráhy
Nákladové nádraží Žižkov. Pramen: České dráhy
Praha se budou moci pyšnit první místní dráhou v železniční síti Správy železnic.

Správa železnic (SŽ) bude mít první trať v kategorii místní dráha. K nalezení přitom nebude v odlehlém koutu republiky, nýbrž v Praze. Správci železnice totiž přehodnotili plány na zrušení celostátní tratě z Malešic na nákladové nádraží Žižkov. Místo zrušení nyní žádají o její přeměnu na místní dráhu.

SŽ vzala zpět žádost o zrušení tratě, nově na ministerstvu dopravy běží správní řízení o její přeměně na místní dráhu. Správa železnic obrat vysvětluje tím, že město mělo původně zájem o těleso tratě pro vedení tramvajových kolejí. Jenže právě magistrát podal námitku proti zrušení tratě, neboť by ji rád využil k odvozu materiálu při stavbě městského okruhu.

„Až v průběhu řízení byla podána námitka, podle které byla zjištěna možnost využití tratě pro staveništní dopravu při výstavbě Městského okruhu. Na základě toho Správa železnic zažádala o zastavení správního řízení ve věci rušení dráhy a jeho nahrazení správním řízením ve věci změny kategorie dráhy, aby tato kategorie odpovídala deklarovanému využití pro staveništní dopravu,“ uvedl mluvčí Správy železnic Marek Illiaš. Podle něj po přeměně dráhy začne jednání o převodu do majetku města.

Správa železnic nepoužívanou žižkovskou trať (ač je stále celostátní) odřízla od sítě loni v listopadu při opravě malešické tratě po nehodě, když výhybku číslo 7 neobnovila. Rychlý zásah ocenili především nákladní dopravci, pro které je trať přes Malešice důležitou tepnou. Věc ale šetří Drážní úřad pro podezření, že výhybka byla zlikvidována bez náhrady nelegálně. Výsledek řízení Drážního úřadu zatím není znám.

Odbočka na Žižkov bez výhybky. Autor: Martin Kubík
Odbočka na Žižkov bez výhybky. Autor: Martin Kubík

Ačkoliv novela drážního zákona vnesla do českého práva kategorii místní dráha už v roce 2017, tato „škatulka“ se začala plnit až letos v dubnu. Drážní úřad do této kategorie zařadil nedávno zprivatizovanou jihomoravskou lokálku Čejč – Uhřice u Kyjova.

K proměně regionální dráhy na dráhu místní došlo na žádost společnosti Railway Capital (RC), která bude pro soukromého majitele trať provozovat a zřejmě bude i dopravcem. „Výhodou místní dráhy jsou podstatně jednodušší podmínky při provozování dráhy i drážní dopravy,“ uvedl tehdy majitel RC Jan Šatava.

Jednodušší je především administrativa, provozovatel například nepotřebuje osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy a dopravce nepotřebuje osvědčení o bezpečnosti dopravce. Není také třeba dokládat Drážnímu úřadu finanční způsobilost. Na místní trať se také nevztahují technické specifikace pro interoperabilitu (TSI), tudíž zde není třeba v případě rekonstrukce budovat vysoká nástupiště nebo GSM-R. Nevýhodou pak je, že majitel nemůže čerpat dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na místní dráze je podle zákona povolen provoz pouze „neveřejné osobní drážní dopravy, osobní drážní dopravy pro potřeby cestovního ruchu nebo provozované historickými vlaky“. Místní dráha musí být oddělená od jiné dráhy, i když v zákoně není přesně napsáno jak.

44 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Kubík

Správně!

Bob

Pokud by se našim nejvyšším pánům železničářům postupně povedlo celou železniční síť přetransformovat na místní dráhy, tak by si tím značně usnadnili situaci. Žádná povinnost zajistit nediskriminační přístup dopravcům, žádná povinnost podávat výroční zprávy o bezpečnosti, žádná povinnost modernizovat dráhu, dopravcem může být i ten, kdo soustavně porušoval pracovně-právní předpisy, řidiči lokomotiv pak ani nemusejí mít licenci strojvedoucího atd. atd. Divím se, že SŽ(DC) do této kategorie obratem nepřevedla většinou svých regionálních drah – a teď má dokonce tu drzost uždibovat i z celostátní dráhy. A namontovat do styčných stanic nějaká jakákoliv blíže nespecifikovaná „zvláštní technická zařízení“, to přece není… Číst vice »

a8n

Což by bylo ekvivalentní jejich zrušení, protože by tam nešla objednávat ZDO.

Bob

Pokud by ta ZDO byla provozována historickými vlaky, tak by se to možná do podmínek a do definice vešlo, a s KŽC by se určitě nějaký spřízněný objednatel domluvil. Popřípadě by se ještě dalo výkladem dovodit, že dopravní obslužnost je součástí cestovního ruchu, nejde-li prakticky o synonyma.

Frantisek

Ono to „neveřejná“ znamená spíše nepřístupnost pro všechny dopravce (fakticky zajištěnou fyzickým oddělením od sítě), protože v opačném případě by si tam mohl provozovatel nechat vozit leda vlastní náklad nebo kamarády. I tak je to na pováženou.

Bob

„dráha místní, jíž je dráha místního významu oddělená od celostátní nebo regionální dráhy; dráha je oddělená, umožňuje-li přesun drážního vozidla na jinou dráhu jen s použitím zvláštního technického zařízení nebo slouží-li výhradně provozování neveřejné osobní drážní dopravy, osobní drážní dopravy pro potřeby cestovního ruchu nebo provozované historickými vlaky“

petr 5

Jak asi onu vytěženou suť z místní dráhy, která nesmí být propojena s kolejemi dráhy státní, přeloží jinam? Na rovnoběžné jednokolejné trati z Libně postaví druhý vlak a firma Romokop to přeháže do něj? (viz foto v článku)
Něco mi na celé akci Magistrátu a SŽ hodně smrdí. Že by velké peníze za pozemky?

Bob

Pokud výhybku prohlásíme za „zvláštní technické zařízení“, tak samozřejmě napojena být může. Zákon blíže nespecifikuje, jak moc to technické zařízení musí být „zvláštní“. Třeba bude stačit navěsit na tu výhybku pár dekorativních fangliček a tím ji ozvláštnit. To je tak, když zákony píšou inteligenti, kteří mají mylný dojem, že čím je věta méně srozumitelná a více mlžící, tím je odbornější a přesnější. A opravdu ne, žádný odkaz na poznámku pod čarou u toho termínu „zvláštní technické zařízení“ není, a zákon o dráhách takovou legislativní zkratku nikde nedefinuje ani nikoho nezmocňuje, aby ji podzákonným předpisem definoval. Termín „zvláštní technické zařízení“ se… Číst vice »

Dalibor

v každém případě by to bylo velice zvláštní čerpadlo.

ABC

Mašinka, výhybka, hradlo, most, prosím tebe o milost, pusť mne k panu Zababovi!

Leinad

Já osobně si pod tím termitem představuju cokoli co zabrání nechtěnému vjetí z místní dráhy na celostátní, odvrat, výkolejka, padací most,… mimochodem tramvaje mají v Řepích skokanský můstek, že kterého můžou na semering.

Vlastimil Kocurek

Pozemky jsou to kouzelné slovo dneška.

medical_examiner

Když obchodní centra ve Zličíně představují 300 tun mouky…není betonová pláň jediné možné využití…

Frantisek

Magistrát to myslí dobře, ale stát mu to nechce umožnit. Asi chce, aby po Praze – jako posledně – jezdily vláčky nákladních aut.

Jirka

Magistrát asi neví, že trať již není napojená na ostatní tratě. Teoreticky by to mohli znovu napojit, ale to se nevyplatí. Navíc na odvoz materiálu při ražbě tunelů budou i jiná místa, kde je v současné době železnice. Typu koleje pod Černokosteleckou nebo železniční depo Libeň.

Bob

Trať napojena je, pouze z důvodu nezákonně zanedbané údržby momentálně chybí některé úseky kolejí včetně té napojovací výhybky. Ale to si spráce jistě dá neprodleně do pořádku.

Vlastimil Kocurek

K dnešku napojena není.

ABC

Vždyť tu žádný most není! Ale jdi někam s tou pravdou! Drž hubu a plav!

Bob

Stejně jako pořádek a právo: úředně je, fakticky není.

Leinad

Trať napojená je.
Že se při poslední poruše atypické výhybky před teď čekající vlak položila přímá kolej, neznamená že se ihned poté neobjednala atypická výhybka (nebo jenom díl) a při další příležitosti na pořádnou výluku (víkend) to dávno Dobrá Správa nespravila.

On.

Elegantní řešení. Místní dráha má být oddělená od sítě a tady oddělená je může to tak zůstat.

XB-1

Pochopitelně, pro takovýto účel by totiž byla adekvátní kategorie dráhy vlečka, nikoli místní dráha.

Bob

To jste ovšem zaspal poslední novelu drážního zákona, která vlečky v podstatě postavila na roveň regionálním drahám. 🙂 Jinak vzhledem k zamýšlenému účelu by to mělo být pojaté spíše jako průmyslová dráha, ale to asi z nějakého důvodu pro SŽ není tak lákavé, nebo by jim to nemohlo projít.

Jaaa

Elegantní ne, spíš snaha o vyčůranost. Stačí aby to někdo napadl u soudu.

Jiří Otmar

Jestlipak to není od SŽ habaďůra na Prahu? Kategorie dráhy se administrativně změní, SŽ pak řekne, že dráha musí být oddělená, což fakticky je, a nebude muset dělat dále vůbec nic. Jinou motivaci SŽ ke změně kategorie dráhy patrně nemá.

Luboš Beneš

Tak tak, vlk se nažral a dráha zůstala odříznuta vzornou správou a vše dle zákona. A tak to má být.A ten odvoz materiálu bude probíhat jak? Fíra to rozjede a přeskočí na celostátní dráhu přes balízu-:))

Jirka

To by se zase muselo napojit, ale to se nevyplatí.

XB-1

Máte asi zajímavé představy o finanční návratnosti investic SŽ, které se s realitou ovšem hodně míjí…

Bob

SŽ není státním podnikem, ale státní organizací – jejím úkolem není podnikání, ale řádná správa státního majetku a jeho udržování v provozuschopném stavu.

Zrzek

A co je řádná správa státního majetku? Když jsem v banánový republice kde je vše na hlavu?

Bob

Zkusil bych občanský zákoník: § 1405: Kdo vykonává prostou správu cizího majetku, činí vše, co je nutné k jeho zachování. § 1409 „Komu je svěřena plná správa cizího majetku, dbá o jeho rozmnožení a uplatnění v zájmu beneficienta.“

medical_examiner

Tak to bude muset nějaký potentát od SŽ vysvětlit národu, co si představuje pod pojmem „řádná“…

Leinad

Všechno umí alibisticky hodit na někoho jiného.
Neudržuje se ochranné pásmo dráhy = dá se fírům foukací rozkaz.
Staniční rozhlas při mimořádnosti hlásí nesmysly = dopravce SŽ neoznámil, jak výpravčí poušti vlaky.
Strojvedoucí u Mariánek vyhodí vlak za rychlostníkem 95? Nečetl TTP kde jasně bylo psáno 30km/h.

Dalibor

pokud bude oddělená dráha, tak odkud a kam budou s tím materiálem jezdit?
Má to cenu na ten kousek organizovat dvojí překládání?

Kubrt

Způsob oddělení není definován, vzniká tak velký prostor pro kreativitu – oddělení administrativním opatřením, vykolejkou…

ABC

tak tady už odděleno je ne 🙂

Dalibor

vždyť už je zrušená ona výhybka, tj k oddělení „fyzicky“ už došlo. Tak přemejšlím, jak tam těma vagónama budou hrkat tam a zpět pár set metrů…

ABC

pro fotografy to bude stačit

Dusanh

Oddělení bude odvratem?

K.S.

A nebo úvratí…

A ještě mne tak napadá, jak je to z pohledu (pomyslné) „hierarchie“ drah? Je to nad, nebo pod vlečkou?

XB-1

Nevím, jestli se dá mluvit o nějakém vzájemném poměru těchto kategorií, ale vlečka je přece jen většinou určena pro napojení určité lokality na celostátní síť, kdežto místní dráha si primárně žije svým životem a interference s ostatní sítí je spíše nežádoucí.

Bob

Záleží na tom, jestli máte na mysli hierarchii z hlediska nároků na bezpečnost, z hlediska veřejného zájmu atd. Nejblíže mají místní dráhy k neveřejným vlečkám. Ale jestli tyto dvě kategorie železničních tratí stojí pod nebo nad dráhami speciálními, tramvajovými, trolejbusovými nebo lanovými, to je otázka. Například ve vztahu k silničnímu provozu mají všechny železniční dráhy (tedy včetně vleček, místních drah a metra) ze zákona přednost, zatímco tramvaje a průmyslové dráhy visí poněkud v právním vakuu.

Ale otázka vzájemného napojení drah nemá s hierarchií mnoho společného.

Leinad

Několik paragrafů zákona 361 se věnuje tramvajím. Tramvaj je účastník provozu na PK.

Bob

Nikoliv, žádné vozidlo není účastníkem provozu. Vozidla ani nemají právní subjektivitu. Dokonce ani vlaky. Jinak tramvaj je drážní vozidlo a pravidly provozu na pozemních komunikacích se její řidič má řidit tam, kde je dráha vedena po pozemní komunikaci.