cargo

Průzkum pro metro D podraží, současné zpevnění ale zlevní jeho samotnou stavbu

Větší detail malby v průzkumném díle. Foto: Daniel Šabík / DPPVětší detail malby v průzkumném díle. Foto: Daniel Šabík / DPP

Důvodem víceprací je sedání nadloží, úpravy zůstanou už pro stavbu metra.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zaplatí dalších 267 milionů korun za práce na dvou lokalitách geologického průzkumu pro metro D. Průzkumné štoly mají v budoucnu sloužit už pro samotné metro. Vícenáklady se týkají obou lokalit, kde průzkum probíhá. Zdražení vyplývá z dodatků v registru smluv.

Jde o práce, které jsou v blízkosti traťového tunelu stávající linky C na Pankráci. „Během geologického průzkumu jsme zjistili, že dochází k značnému odvodňování vrstev nadloží, mnohem většímu, než byl předpoklad. Důsledkem odvodňování je sedání nadloží, které probíhá, ačkoliv je hladina podzemní vody již několik měsíců ustálena. Pokud bychom sesedání nadloží nezačali včas řešit s odborníky, projektanty a Báňským úřadem, mohlo by to mít za nějakou dobu v konečném důsledku negativní vliv na traťový tunel linky C i okolní inženýrské sítě,“ vysvětlil vedoucí odboru komunikace DPP Daniel Šabík.

Proto DPP uzavřel se zhotoviteli dodatky ke smlouvě podle návrhu báňského projektanta a příkazu Báňského úřadu. Spočívají v dokončení plného profilu štol v úseku pod současným pravým traťovým tunelem linky C a aplikaci speciální zpevňovací pryskyřice pomocí injektáží do nadloží.

Injektáže zpomalily sedání nadloží, úpravy zůstanou i pro metro

Díky dokončení plného profilu štol dojde k rovnoměrnému roznesení sil, rychleschnoucí pryskyřice vyplní prostory po odtečené vodě a zásadně zpevní celé nadloží. V tuto chvíli jsme zhruba v polovině zpevňovacích prací, které potrvají zhruba do konce letošního roku,“ dodal Šabík. Už v této chvíli je na základě údajů z monitoringu staveb podle Šabíka vidět pozitivní dopad úprav, došlo k významnému zpomalení sedání nadloží. „Kromě toho, že posílíme stabilitu a bezpečnost díla, většina z aktuálně realizovaných prací, které jsou sice nad rámec původně předpokládaného rozsahu geologického průzkumu, bude součástí budoucího díla metra D v úseku Pankrác – Olbrachtova,“ uvedl Šabík. Současné práce měly být původně až součástí samotné stavby.

Nejblíže k traťovému tunelu linky C, pouhých zhruba pět metrů, je průzkumné dílo z lokality PAD4, kde geologický průzkum provádí společnost Metrostav. Po dokončení stavby bude toto dílo sloužit jako součást přestupních chodeb mezi stanicemi Pankrác C a D. Další zhruba čtyři metry pod tímto průzkumným dílem je další štola, která vede z lokality VO-OL, kde průzkum zajišťuje Hochtief.

Průzkum nutný kvůli geologicky složité oblasti

Z této štoly se po dokončení stavby stane traťový tunel mezi stanicemi Pankrác D a Olbrachtova. Práce probíhají v úseku pod pravým traťovým tunelem stávající linky metra C mezi stanicemi Pankrác a Budějovická, pod kterým obě průzkumné štoly vedou. Kromě traťového tunelu linky C v této oblasti vede vodní přivaděč ze Želivky a další inženýrské sítě.

Ražba průzkumných štol začalo v lednu 2020. Práce na třech různých štolách nabraly mírné zpoždění kvůli koronaviru. Pracovníci stavebních firem na místě našli i řadu zkamenělin, které jsou již součástí sbírek Národního muzea.

Šachty a štoly vyhloubené v rámci průzkumu se stanou součástí stanic, traťových tunelů, přestupních chodeb či poslouží pro větrání.

Podle DPP je průzkum nutný kvůli tomu, že pankrácká plošina je geologicky složitou oblastí, která byla v prvohorách vulkanicky aktivní a vrstvy hornin se zcela odlišnými vlastnostmi se zde střídají ve velmi krátkých úsecích. Například ražba 322 metrů dlouhé průzkumné štoly v lokalitě VO-OL postupně procházela bohdaleckým, královodvorským a kosovským souvrstvím, kde se střídaly břidlice různých pevností s vrstvami několika druhů pískovců a na druhé straně pevnou diabází. Proto je nutné v tomto podloží zjistit jeho skutečný stav, zejména vzhledem ke stavbě v těsném sousedství stávající trasy C. Dopravní podnik průzkumy rozdělil do čtyř zakázek. Původní odhadovaná cena byla lehce pod půldruhé miliardy korun, nakonec vyjdou čtyři zakázky na 1,85 miliardy korun. Dvě z nich získal Metrostav, po jedné Strabag a Hochtief.

Průzkumná štola v lokalitě PAD4 (u křižovatky ulic Budějovická a Na Strži. Foto: Daniel Šabík / DPPKonec průzkumného díla v lokalitě PAD4 s vizualizací budoucích eskalátorů. V místech malby povede výstup ze stanice Pankrác D směrem k Arkádám Pankrác Větší detail malby v průzkumném díle. Foto: Daniel Šabík / DPPRozšiřování průzkumné štoly v lokalitě VO-OL z polovičního profilu na plný v místě pod pravým traťovým tunelem stávající linky metra C. V popředí souprava na stříkání betonu. Foto: Daniel Šabík /DPP Rozšiřování průzkumné štoly v lokalitě VO-OL z polovičního profilu na plný v místě pod pravým traťovým tunelem stávající linky metra C se soupravou na stříkání betonu. Vlevo pohled na závěr průzkumného díla s částí budoucí stanice Pankrác D. Foto: Daniel Šabík / DPP Aplikace stříkaného betonu v rámci zpevňovacích prací v místě po stávajících traťovým tunelem linky metra C. Foto: Daniel Šabík / DPPInjektáže do nadloží a aplikace speciální pryskyřice ke zpevnění okolního souvrství. Foto: Daniel Šabík / DPPJeřáb s největší nosností v ČR přesouvá soupravu na stříkání betonu do průzkumného díla. Hmotnost soupravy: cca 16 tun. Foto: Daniel Šabík / DPP Souprava na stříkání betonu klesá do těžební šachty v lokalitě VO-OL. Foto: Daniel ŠabíkPřeprava soupravy na stříkání betonu do průzkumného díla, pohled směrem ke dnu 36 metrů hluboké těžební šachty v lokalitě VO-OL. Foto: Daniel Šabík / DPPKonec průzkumné štoly v lokalitě VO-OL, která bude součástí stanice Pankrác D. Betonová deska představuje úroveň dna budoucí stanice Pankrác D. Foto: Daniel Šabík / DPPPodhled z přepravní klece zpod ramena jeřábu do 36 metrů hluboké těžební šachty v lokalitě VO-OL. Na dně šachty: nakladač rubaniny, tunelobagr a domíchávač betonu. Foto: Daniel Šabík / DPP
Tagy Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp Metro D seznam
23 komentářů