Průzkum: Kraje věří, že po omezení se veřejná doprava vrátí k původnímu stavu. I s dezinfekcí

Motorový vůz řady 810 (RegioMouse), ilustrační foto. Foto: České dráhyMotorový vůz řady 810 (RegioMouse), ilustrační foto. Foto: České dráhy

Kvůli nouzovému stavu kraje výrazně omezily počty autobusových a železničních spojů, protože kvůli propadu poptávky spadl zájem o cestování na

Kvůli nouzovému stavu kraje výrazně omezily počty autobusových a železničních spojů, protože kvůli propadu poptávky spadl zájem o cestování na minimum. Všechny oslovené kraje ale počítají s tím, že po skončení opatření proti šíření pandemie koronaviru vrátí jízdní řády k původnímu rozsahu i přes to, že lze očekávat velké výpadky daňových příjmů a méně peněz v krajských pokladnách.

Vyplývá to z odpovědí všech krajů, které oslovil deník Zdopravy.cz. „Omezili jsme počty spojů o zhruba 11-12 %. Ukazuje se, že nemá smysl více redukovat, protože pak dochází v podstatě k rozložení celého modelu dopravní obslužnosti veřejného kraje,“ říká Jakub Unucka, krajský náměstek pro dopravu v Moravskoslezském kraji.

Jen jeden z krajů uvedl, že by počítal s jinou verzí než návratem k původnímu rozsahu dopravy. „Zároveň se budeme zabývat určitou revizí objednávky veřejné dopravy v souvislosti s tím, že po skončení mimořádných opatření nelze očekávat návrat využití spojů v takové míře, jako byla před vznikem epidemie koronaviru,“ řekl mluvčí Královéhradeckého kraje Michal Friček. Ostatní kraje stále věří v plný provoz. Realita ale nakonec může být jiná.

Mimo zápis ale řada lidí z oboru připouští, že k určitým škrtům může dojít, ne však zásadním. Objem objednávané dopravy v posledních letech jak ze strany krajů, tak ministerstva dopravy v posledních letech pravidelně rostl, i díky tomu přibývalo cestujících. Nikdo ale neví, zda lidé budou i po skončení všech opatření cestovat tolik jako dosud.

Pesimističtí jsou i někteří dopravci. „Jelikož se dá očekávat, že krajské rozpočty nebudou v takovém stavu jako před krizí, předpokládáme, že se bude množství objednávané dopravy omezovat,“ uvedl provozní ředitel ČSAD Vsetín Jan Širc.

I po obnovení plného provozu je jasné, že například dezinfekce se stane u řady dopravců běžnou součástí dopravního prostředku. „Plánujeme, jak i v rámci standardního provozu budeme i nadále uplatňovat rozšířenou míru dezinfekce a hygienických opatření, která jsme výrazně posílili právě v souvislosti s opatřeními proti infekci koronaviru. Chceme, aby cestující měli i nadále 100% jistotu a hodláme dezinfekční a hygienická opatření v posílené podobě zachovat i v rámci běžného provozu,“ říká mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. „Pro autobusy i vlaky jsme nakoupili a ještě nakoupíme třeba další ozonery, kterými budeme dezinfikovat jejich interiéry dlouhodobě, máme s tím velmi dobré zkušenosti,” doplnil mluvčí Arrivy Jan Holub.

Současná situace ukazuje, že finančně mají teď větší problémy s takzvanými brutto smlouvami, tedy v situacích, kdy riziko tržeb nesou plně objednatelé. Ani ty s netto smlouvami, tedy kdy riziko tržeb leží na dopravci, nemají vyhráno: není vůbec jasné, zda takovou situaci zejména menší dopravci ustojí.

Seškrtáním spojů kraje příliš neušetřily: smlouvy totiž řeší řeší i fixní náklady, které zůstaly a kraje je dál platí. Jde zejména o odpisy z autobusů nebo vlaků. Fixní náklady tvoří často i přes 50 % celkové ceny dopravního výkonu.

Kraje a ministerstvo čekají v příštích týdnech jednání o dodatcích ke stávajícím smlouvám, dopravci se už v řadě případů na kraje obrátili. Chtějí například výplatu záloh, protože nemají tržby z jízdného.

Základní problém nyní vzniká hlavně v cash-flow, kdy tím, že cestující jezdí na základě rozhodnutí objednatelů zdarma, nám chybí denně statisíce korun v tržbách. Nelze pominout také zájezdovou dopravu, kdy během dvou týdnů nám byly zrušeny bez náhrady všechny školní zájezdy a žádné nové se neobjevily. Pro naši malou zájezdovou dopravu je to dalších několik miliónů korun tržeb. Ty peníze pak chybí,“ podotkl Zdeněk Suchan, výkonný ředitel Autobusy Karlovy Vary a zároveň první viceprezident Česmad Bohemia.

Ztráty už sčítají i dopravci. České dráhy mluví o škodách v řádu miliard korun. „Ztráty budeme přesně sčítat až se situace více uklidní. Stále není jasný vývoj do dalších dnů a týdnů, neví se, kdy skončí nouzový stav a řada omezení. Ekonomické dopady předběžně odhadujeme asi na 100 milionů korun měsíčně,“ řekl Holub.

Současné omezení vede k tomu, že dopravci se snaží odstávky využít k údržbě vozidel. „Naplno plno pracuje úsek technické údržby, který současné období využívá k technické přípravě vozidel na další plný provoz. Také například nijak nepolevil ani nábor nových zaměstnanců do úseku technické údržby,” dodal Ondrůj.

Deník Zdopravy.cz položil krajům následující dotazy:
1. Řeší smlouvy kraje s dopravci u závazkové dopravy nějak takový náhlý propad tržeb a omezení spojů nebo došlo na situaci, které je zcela mimo smluvní dohody?
2. Jaký podíl ve smlouvách mají fixní náklady (v průměru?) Jinými slovy, kolik se dá nyní škrty spojení ušetřit a kolik stejně budete platit bez ohledu na to, zda autobusy či vlaky jezdí nebo ne?
3. Oslovili vás už někteří dopravci s žádostí o předčasnou kompenzaci či doplatek?
4.Očekáváte, že kvůli stávající situaci budete muset smlouvy otevřít a s dopravci jednat?
5.Je ve smlouvách nějaká garantovaná částka, kterou dopravcům platíte bez ohledu na počet spojů, které vypraví?
6. Očekáváte, že se po ukončení nouzového stavu se vrátíte k původnímu rozsahu provozu?

Odpovědi jednotlivých krajů, které odpověděly, přinášíme níže.

Ústecký kraj

1. Nejsme mimo smluvní dohody. Máme brutto smlouvy, takže propad tržeb byť velký a významný, není stropován nějakým odhadem tržeb či povinnou hodnotou tržeb. Ani redukce spojů nesníží objednávku pod minimální hodnoty smlouvy.

2. Podíl úspor je různý u jednotlivých smluv. V autobusové dopravě ve starších desetiletých smlouvách se dopravce pohybuje v oblasti dodatečně objednaných výkonů, jejichž cena je cca 12 Kč/km (místo základní ceny cca 29 Kč/km) – odřeknutím některých školních spojů se tedy uspoří cca 12 Kč/km. V novějších autobusových smlouvách z roku 2019 je cena 43 – 47 Kč a smlouva variabilní náklady neřeší, čili omezením spojů se šetří celá částka. U vlakových smluv jsou ceny zpravidla od 130 do 170 Kč, variabilní náklady, které nejetím vlaku kraj uspoří jsou od 74 do 124 Kč. Dá se tedy říci, že fixní náklady, které musíme platit vždy jsou 28-48 % původních cen.

3. Žádnou takovou žádost jsme neobdrželi. Dopravci mají brutto smlouvy, čili kromě výpadku tržeb by se u nich situace projevit neměla a výpadek tržeb bude dorovnán.

4. Situaci, kdy některý ekonomický parametr smluv bude nutné projednat a upravit nemůžeme vyloučit. Bude se jednat ale spíše o utvrzení výkonů, které jely podle zvláštních jízdních řádů.

5. Ne, platby se odvíjí od odjetých spojů, případně za využití výpočetních mechanismů zohledňujících základní rozsahy výkonů a variabilní náklady (viz II. Otázka)
6. Nelze říci, zda po ukončení nouzového stavu, ale spíše po otevření škol, které pravděpodobně podle indicií z médií bude ještě později. V případě uvolňování opatření se budeme snažit zprovoznit vždy ten typ spojů, kterého se dané uvolnění bude týkat.

Karlovarský kraj
1. Náhlý propad tržeb není součástí standardního smluvního ujednání.
2. Celá věc podílu fixních nákladů a případné úspory přímých provozních nákladů je značně složitější a nelze odpovědět jednoduchým sdělením, situace se navíc průběžně mění. S redukcí spojů a logickým poklesem přímých provozních nákladů dochází i k velkému propadu cen PHM. Lze však očekávat, že po návratu ke standardu půjdou ceny PHM opět nahoru (otázka do jaké úrovně). Výsledné ekonomické dopady nyní tedy není možné určit. Je však zřejmé, že dochází nejen k propadu tržeb z jízdného, ale k i poklesu nákladů na provoz jednak díky redukcím objemu objednávané dopravy a jednak díky cenovým výkyvům na trhu s PHM. Fixní a mzdové náklady zpravidla zůstávají.
3. Ano.
4. Pokud je žádost o změnu smlouvy podaná, jedná se o ní vždy. O výsledku rozhodují samosprávné orgány kraje.
5. Není, dopravcům jsou zasílány zálohové platby ve sjednané výši. Změna výše poskytovaných záloh nebyla provedena.
6. Otázkou dne je řešení nouzového stavu a věcí s tím spojených. Návrat ke standardním jízdním řádům se po nouzovém stavu dá určitě očekávat. Nicméně to bude záviset na rozhodnutí orgánů kraje.

Královéhradecký kraj
1. Dopady náhlého propadu tržeb jsou řešeny v rámci uzavřených smluvních vztahů, kdy je upravena dělba nákladových a výnosových rizik mezi Královéhradeckým krajem (KHK) a dopravcem. Změny rozsahu dopravy byly provedeny v rámci stávajícího smluvního zajištění. V KHK došlo v průběhu uplynulých týdnech k dočasnému snížení rozsahu objednávané veřejné linkové autobusové dopravy o cca 15% a regionální drážní osobní dopravy o cca 30%.
2. V autobusové dopravě tvoří variabilní část ceny dopravního výkonu 57%. V regionální drážní dopravě, kromě dopravce GW Train Regio, a. s., není cena dopravního výkonu (resp. jednotková část kompenzace) rozdělena na fixní a variabilní část dopravního výkonu. U dopravce GW Train Regio tvoří variabilní část kompenzace cca 35% z celkové jednotkové kompenzace.
3. V minulých dnech obdržel KHK od 10 dopravních společností zajišťujících dopravní obslužnost v linkové autobusové dopravě žádosti o poskytnutí jednorázové zálohy na úhradu výpadku tržeb z jízdného. Tržby z jízdného od cestujících dopravcům v průběhu každého měsíce pokrývají část provozních nákladů a zlepšují cash flow. Celková výše poskytnuté zálohy byla ze strany KHK schválena ve výši 37,7 mil. Kč. Výše poskytnuté zálohy ze strany KHK tvoří 80% z předpokládané ztráty za měsíc březen 2020. Vyúčtování jednorázové zálohy dojde nejpozději v měsíci červenci 2020, tj. v rámci měsíčního vyúčtování za měsíc červen 2020.
4. S ohledem na charakterem uzavřených smluv mezi KHK a dopravci souvisejících s výnosovým rizikem a příležitostmi očekáváme, že ze strany dopravce ČD, a. s. bude otevřeno jednání k uzavření dodatku řešícího výpadek výnosů z jízdného. Ve veřejné linkové autobusové dopravě je výnosové riziko na straně KHK. Výnos z jízdného pokrývá cca 35% nákladů. Pokud se nevybírá jízdné, radikálním způsobem se navyšuje úhrada z krajského rozpočtu.
5. V případě, že ve veřejné linkové autobusové dopravě dochází ke snížení rozsahu dopravního výkonu, je dopravci hrazena fixní část ceny dopravního výkonu.
6. Po ukončení vládních opatření souvisejících s omezením volného pohybu osob předpokládáme opětovné navrácení k původnímu rozsahu objednaného dopravního výkonu. Dílčí změny se mohou týkat mezinárodního železničního spojení mezi KHK a Polskem – Pokud budou uzavřeny státní hranice, nebudeme zajišťovat toto spojení. Obecně se dá říct, že jsme připraveni průběžně reagovat změnou v jízdních řádech na aktuální přepravní potřeby obyvatel kraje. Zároveň se budeme zabývat určitou revizí objednávky veřejné dopravy v souvislosti s tím, že po skončení mimořádných opatření nelze očekávat návrat využití spojů v takové míře, jako byl před vznikem epidemie koronaviru.

Pardubický kraj
1. Současné smlouvy s autobusovými dopravci neobsahují žádná objemová omezení dopravy. V tuto chvíli se pohybujeme v režimu smluv.
2. Smlouvy s autobusovými dopravci neobsahují rozdělení na fixní a variabilní náklady. V drážních smlouvách toto rozdělení je. Otázka, kolik ušetříme škrty, je v současné době irelevantní, protože nedochází k žádnému výběru
tržeb.
3. Někteří dopravci nás požádali o zvýšení záloh.
4. Očekáváme, že v souvislosti s nastalou situací může dojít k otevření jednotlivých smluv.
5. Ve smlouvách nemáme žádnou garantovanou částku, kterou bychom měli dopravcům platit za jakýchkoliv podmínek.
6. Čekáme na zrušení nouzového stavu nebo jeho výrazného omezení, abychom veřejnou dopravu vrátili do původního stavu.

Středočeský kraj

1.  Na takovouto situaci, která nastala, se nedají žádné smlouvy dopředu 100% nastavit. Vzniklá situace a vývoj je předmětem jednání s dopravci.
2. Na tuto otázku se nedá jednoznačně odpovědět. Každý dopravce má jiný poměr variabilních a fixních nákladů. Výše úspory a nákladů na zajištění provozu bude záviset na délce trvání těchto mimořádných opatření a rozsahu provozu po té. Prioritou v současné době je zajištění maximální možné bezpečnosti pro cestující a řidiče.
3. Ano.
4. Po ukončení mimořádných opatření v dopravě a stabilizaci normálního provozu bychom chtěli s dopravci jednat o řešení stávající situace. Bohužel nikdo neví, jak dlouho bude probíhat a zda bude docházet k dalším úpravám provozu.
5. Ne.
6. V současné době předpokládáme zajištění plného rozsahu dopravy.

Jihomoravský kraj
1. Řeší. Snížení rozsahu dopravy  znamená snížení plateb z rozpočtu JMK.  Co se týká poklesu tržeb tak vzhledem k tomu, že všechny smlouvy jsou uzavřeny v režimu brutto, jedná se o riziko kraje, které dopravci v zásadě nepocítí.
2. Smlouvy toto neřeší.
3. Ne
4. S touto možností aktuálně nepočítáme.
5. Garantovaná částka ve smlouvách není.
6. Ano, ale ne v souvislosti s nouzovým stavem, ale zejména s obnovenou poptávkou po veřejné dopravě ze strany cestujících.

Vysočina
1. Je postupováno striktně dle smluvních ujednání ve smlouvách mezi krajem a dopravci. V linkové dopravě je propad tržeb (aktuálně neprobíhá odbavování řidičem – nulové tržby) čistě do rozpočtu kraje (riziko tržeb na straně objednatele). V drážní dopravě – riziko tržeb na straně dopravce, v případě nerealizovaných výkonů z důvodů mimořádných opatření kraj dle smlouvy bude dopravci financovat fixní náklady spojené s výkony.
2. U dopravce ČD se jedná o cca 2/3 celkových nákladů. U linkové dopravy je rozdíl zda dané opatření bude trvat měsíc nebo dva, s tím, že aktuálně se pohybujeme v období, kdy redukované výkony dopravci neplatíme. Po překročení určitého časového období by muselo dojít dle smlouvy k přepočítání celé dané oblasti v rámci nákladové ceny.
3. Někteří linkoví dopravci nás oslovili o zvýšení poskytovaných měsíčních záloh. Každopádně: Ze strany kraje bylo rozhodnuto, že bude postupováno čistě v souladu se smlouvou, tzn. v případě poklesu měsíční zálohy pod 65% k hodnotě celkové  kompenzace, může dopravce požádat, ale až po třech měsících.
4. Ne.
5. V linkové dopravě NE, v drážní dopravě ANO – fixní náklady.
6. ANO (doufáme)

Plzeňský kraj
1. Neřeší, veškerý propad tržeb oproti započítaným odhadům tržeb bude řešen v rámci vyúčtování, kdy smlouvy se stávajícími dopravci končí 13. 6. 2020. Omezení jsou dávána pokynem objednatele prostřednictvím koordinátora veřejné dopravy.
2. Stávající smlouva podíl fixních a variabilních nákladů neřeší. Nejde tedy o fixní náklady ale o cenu dopravního výkonu za odjetý kilometr. Budeme tedy v důsledku platit to, co dopravce odjede.
3. Ano, oslovili.  Vzhledem k tomu,  že propad tržeb o 90 % za měsíc březen a duben není zásadním zásahem do  celkového objemu CF za smluvní období letošního roku, které na zálohách hradíme, a smlouvy pro letošní rok končí 13. 6. (poté bude uděláno vyúčtování), je nadbytečné nyní cokoliv doplácet, to i s ohledem na to, že došlo k  ponížení objednávky odjetých kilometrů. Omezení dopravy není v počtu ujetých km tak zásadní, aby  dopravce nemohl pokrýt své fixní náklady z realizovaného objemu kilometrů po omezení.
4. Neočekáváme, končí 13. 6. 2020.
5. Ano, zálohová částka odpovídá počtu předem určených linek a spojů, které jsou přílohou dodatku na každý rok. Poté se účtuje na skutečnost, do které zasahuje skutečně ujetý počet km, protože některé spoje jsou neodjeté, tržby, vliv nařízení vlády mzdy řidičů a další vlivy.
6. Ano.

Moravskoslezský kraj
1. Také v době omezení dopravy postupujeme v souladu s uzavřenými smlouvami s dopravci. Výpadek tržeb kvůli změně v odbavování cestujících v autobusech jde na vrub MSK. V drážní dopravě jsou cestující odbavováni, dopad do tržeb zatím neznáme.
2. V současné době se vyčíslují dopady za měsíc březen u jednotlivých dopravců. Jízdní řády se měnily průběžně podle potřeby, takže vyúčtování probíhá. Fixní náklady jsou u každé smlouvy jiné, je to cca 15 Kč/km u autobusů.
3. Za měsíc březen poskytl MSK autobusovým dopravcům zálohu za neuskutečněné tržby ve výši 15 mil. Kč.
4. Pokud budou opatření pokračovat i v dalších měsících, nelze to vyloučit.
5. Finanční částku smlouva neřeší. V autobusové dopravě vycházíme z počtu objednaných výkonů, a ty by neměly klesnout pod 30 procent. Za měsíc březen toto nenastalo.
6. Záleží na délce nouzového stavu, situaci budeme průběžně vyhodnocovat.

Olomoucký kraj
1. Ano řeší. Již samotná podstata výpočtu kompenzace tento propad řeší. Z definice kompenzace a vzorce vyplývá, jakým způsobem je kompenzace vypočtena. Z toho vyplývá, že při propadu tržeb se zvýší úhrada kompenzace.
2. V tuto chvíli je předčasné předjímat dopady vyplývající ze škrtů. Ano smlouvy řeší fixní i variabilní náklady, a to v závislosti na procentuálním podílu snížení výkonů za celý kalendářní rok.
3. Oslovili vás už někteří dopravci s žádostí o předčasnou kompenzaci či doplatek?
Ne. Nyní je potřeba nejprve vyhodnotit měsíc březen a potom teprve je možné přistoupit k řešení pokrytí nedoplatků kompenzace.
4. Nepředpokládáme, možné odchylky v průběhu trvání smluv jsou již smluvně ošetřeny.
5. Ne.
6. Samozřejmě.

Ministerstvo dopravy – smlouvy na dálkové vlaky
1. Aktuální situace nebyla smlouvami o veřejných službách předvídána.
2. Ministerstvo dopravy nezná obecný poměr fixních a variabilních nákladů u závazkové dopravy.  U námi objednávaných výkonů tvoří variabilní náklady přibližně 40 procent nákladů. Upozorňujeme, že do variabilních nákladů mohou být započítány také mzdové náklady, které je z pohledu zákoníku práce v krátkém časovém rozlišení potřeba považovat jako fixní náklad.
3. Ne, žádnou takovou žádost jsme neobdrželi.
4. Lze pravděpodobně očekávat, že již kvůli dohodám o snížení rozsahu bude následně potřeba do stávajících smluv o veřejných službách vstoupit.
5. Smlouvy obsahují mechanismy ohledně poskytování plateb kompenzace a vykazování uskutečněných dopravních spojů. Obecná garance vyplacené kompenzace neexistuje.
6. Daná problematika bude předmětem jednání s dopravci. Východiskem diskuzí i prozatímním předpokladem provozu bude původní rozsah dopravy.

Tagy dopady koronaviru na dopravu doprava ve veřejném zájmu Top
182 komentářů