dpp

Zpoždění pro rychlovlaky. Správa železnic zrušila čtvrtmiliardovou soutěž na úsek Běchovice – Poříčany

Vysokorychlostní vlak ICE . Foto: Deutsche BahnVysokorychlostní vlak ICE . Foto: Deutsche Bahn

Správa železnic zrušila zatím největší zakázku, která se v Česku  týkala vysokorychlostní železnice. Zakázku na vytvoření dokumentace pro EIA a

Správa železnic zrušila zatím největší zakázku, která se v Česku  týkala vysokorychlostní železnice. Zakázku na vytvoření dokumentace pro EIA a územní rozhodnutí pro úsek Praha-Běchovice – Poříčany (VRT Polabí) v hodnotě 240 milionů korun zrušila, protože přišla jediná nabídka i kvůli detailnějšímu vysvětlení zadávací dokumentace.

Zrušení zakázky potvrdila mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Jedním z důvodů je podle ní rozsah žádostí o vysvětlení a námitek podaných proti zadávacím podmínkám krátce před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Kompletní odůvodnění je na profilu zadavatele.

Námitky směřují především k aplikaci metody Best Value Approach/Best Value Procurement. Z žádostí o vysvětlení vyplývá, že koncepce zadávacího řízení postavená na aplikaci metody Best Value Approach/Best Value Procurement nebyla ze strany dodavatelů správně pochopena, a to přes předchozí představení této metody v rámci předběžných tržních konzultací v září 2019 a možnosti účastníků tržní konzultace vyjádřit se k zásadám a požadavkům metody,“ uvedla Friebová. Správa železnic proto dospěla k závěru, že „je žádoucí vybrané aspekty ještě detailněji vysvětlit“.

Správa železnic uvedla, že se přihlásil jediný zájemce. Jeho jméno neuvedla. Některé firmy se ale nepřihlásily kvůli zmatenému postupu Správy železnic. Termín pro odevzdání nabídek byl 28. února. Správa železnice ale týden před tím oznámila, že termín kvůli množství dotazů posune. Nakonec se ale tak nestalo. Některé firmy tak vůbec nabídku nepodaly, i když se soutěže chtěly zúčastnit, protože čekaly na posunutí termínu.

Jde o zatím největší zakázku na české železnici, která se týká vysokorychlostních tratí (VRT) v Česku. První dílčí úsek chystané vysokorychlostní tratě Praha – Brno začíná v železniční stanici Praha-Běchovice a končí zapojením do stávajících tratí Poříčany – Pečky a Sadská – Nymburk-město.

„Vzhledem k tomu, že již v září k veřejné zakázce proběhla předběžná tržní konzultace, nastavil manažer drážní infrastruktury zadávací podmínky veřejné zakázky tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám realizace prvního úseku VRT v České republice,“ uvedla letos v lednu mluvčí Radka Pistoriusová. Předběžné tržní konzultace se zúčastnili zástupci 11 projekčních společností z Česka, Německa a Francie.

Součástí tendru bylo mimo dokumentace pro územní rozhodnutí také zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dokumentace EIA) nebo zapracování požadavků dotčených úřadů a veřejnosti. SŽ si také vyhradila právo opčního plnění, do kterého zahrnula kroky potřebné k získání kladného stanoviska EIA a územního rozhodnutí.

Výběr zpracovatele dokumentace byl založen na aplikaci metody Best Value Approach/Best Value Procurement (BVA/BVP), která staví do popředí zejména kvalitu plnění a nikoliv pouze nejnižší nabízenou cenu.

Vedení VRT z Prahy na Brno severním směrem přes Poříčany vzešlo ze studie proveditelnosti. Druhou možností byl jižní směr přes Benešov. Výsledek je podle studie dán především příznivějším terénem na severu, který nevyžaduje tolik mostních a tunelových staveb.

Napojení VRT v severní variantě předpokládá zdvojené zapojení do hlavního nádraží. Přes stanice Praha-Běchovice a Praha-Libeň přidáním 4. koleje ke stávajícímu koridoru a také přes stanici Praha-Zahradní město vybudováním propojení mezi Prahou-Běchovicemi a Prahou-Zahradním městem s využitím územní rezervy uvažované pro jižní varianty VRT. Vlaky od Brna by tak na pražské hlavní nádraží přijížděly i od jihu.

Tagy Běchovice - Poříčany Správa železnic Top VRT VRT Polabí
44 komentářů