cargo

Praha ustoupila od rozšíření části Průmyslového polookruhu, s tunely v Hloubětíně dál počítá

Průmyslová ulice u Štěrbohol. Foto: Packa / Wikimedia CommonsPrůmyslová ulice u Štěrbohol. Foto: Packa / Wikimedia Commons

Úpravy Průmyslové mají namísto rozšíření o další jízdní pruhy přinést lepší prostupnost pro pěší a cyklisty.

Pražský magistrát ustoupil od plánu rozšíření části Průmyslového polookruhu v Malešicích o dva pruhy. Mluvčí města Vít Hofman na dotaz ČTK sdělil, že změny v plánu vychází z nové studie a stále se počítá s vybudováním tunelu mezi Poděbradskou a Kolbenovou.

Kvůli úpravě magistrát stáhnul původní žádost u hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), kterou po dopracování projektu podá znovu. Průmyslový polookruh je čtyřpruhová silnice složená z ulic Kbelská a Průmyslová, která propojuje Letňany a Štěrboholy na východě metropole. Ještě v březnu Praha odeslala k posouzení přepracovanou dokumentaci.

Hlavní změnou oproti původnímu plánu je upuštění od rozšíření silnice o jeden pruh v každém směru v úseku mezi Štěrboholskou radiálou a křižovatkou s Českobrodskou ulicí. „V novém návrhu jsou obsaženy pouze dílčí úpravy křižovatek pro zlepšení plynulosti provozu a je zde ponechán původní stav se 2+2 jízdními pruhy,“ vysvětlil mluvčí. V původní verzi se plánovalo rozšíření na 3+3 jízdní pruhy.

Lepší prostupnost pro cyklisty a chodce

Hofman dodal, že upravený projekt stále počítá se zatunelováním křižovatek s ulicemi Poděbradská a Kolbenova a silnice mezi nimi. „V dalších částech Průmyslového polookruhu je v nové studii počítáno opět pouze s dílčími úpravami především na křižovatkách. Celá studie klade velký důraz na zlepšení prostupnosti celé oblasti kolem Průmyslového polookruhu pro chodce a cyklisty, doplnil Hofman.

Po dokončení studie město podle mluvčího znovu zažádá o posouzení EIA pro tunelovou část. „V ostatních částech bude vliv navrhovaných úprav na životní prostředí z hlediska zatížení dopravou nepatrný. Naopak by mělo dojít k velkému zlepšení celé oblasti z hlediska prostupnosti pro pěší a cyklisty,“ vysvětlil.

Magistrát začne studii části polookruhu mezi Malešicemi a Hloubětínem v nejbližší době projednávat s radnicemi Prahy 9 a Prahy 14. Koncept úseku mezi Hloubětínem a Letňany projektanti podle Hofmana odevzdají o prázdninách. Mluvčí dodal, že s méně náročnými úpravami by se mohlo začít už příští rok, bude ale záležet na rychlosti stavebního řízení a výběru stavební firmy.

ČTK

Tagy Hloubětín praha Průmyslová Průmyslový polookruh seznam Top
72 komentářů