Praha znovu přepracovala plány na rozšíření průmyslového polookruhu včetně nového tunelu

Průmyslová ulice u Štěrbohol. Foto: Packa / Wikimedia CommonsPrůmyslová ulice u Štěrbohol. Foto: Packa / Wikimedia Commons

Návrh počítá s tunely v Hloubětíně, stavět se má v roce 2025.

Už potřetí představilo hlavní město Praha novou verzi úprav takzvaného Průmyslového polookruhu mezi dálnicí D8 a Jižní spojkou. V části téměř devět kilometrů dlouhé trasy by mělo dojít k rozšíření o další jízdní pruhy.

Vyplývá to z dokumentace pro posouzení vlivu na životní prostředí, u které začalo takzvané zjišťovací řízení. Dokumentace je ke stažení v jednom souboru velkém přes 600 MB zde. Praha vysvětluje plán hustou dopravou v severovýchodní části metropole po dokončení tunelového komplexu Blanka. „Stavební úpravy jsou navrženy se záměrem minimalizovat zábory soukromých pozemků a zásahy do stávajících pozemních objektů,“ píše se v záměru.

Možnost zkapacitnění Průmyslového polookruhu  se prověřuje v úseku mimoúrovňového křížení Jižní spojky s Průmyslovou ulicí (MÚK Štěrboholská) a dále v úseku ulic Průmyslová a Kbelská včetně obou stávajících krajních mimoúrovňových křižovatek s Jižní spojkou, resp. s Cínoveckou ulicí a přestavby křižovatek s ulicemi Kolbenovou a Poděbradskou.

Prověřovaný úsek Průmyslového polookruhu.

Prověřovaný úsek Průmyslového polookruhu.

Podle návrhu má dojít ke zkapacitnění v úseku mezi křižovatkami s Jižní spojkou (MÚK Štěrboholská) a s ulicí Poděbradskou. K rozšíření má dojít i ve Kbelské ulici mezi křižovatkami s ulicí Poděbradskou (MÚK Poděbradská) a s ulicí Kolbenovou (MÚK Kolbenova) a dále pak k Cínovecké silnici. Zásadní změnou oproti stávajícímu stavu pak bude tunel mezi Poděbradskou a Kolbenovou.

Šest pruhů od Jižní spojky

Podle materiálu by mělo dojít ke zkapacitnění úseku Černokostelecká – Objízdná na 3+3 jízdní pruhy. Stávající levé odbočení z Průmyslové řízené světelnou signalizací bude nahrazeno vratnou větví z Černokostelecké, přičemž bude nutný zábor malé části odstavného parkoviště. Autobusová zastávka na Černokostelecké směr centrum bude posunuta po směru jízdy za odpojení vratné větve. Bude tak zrušena možnost málo intenzivního provozu ve směru Černokostelecká z centra – Jižní spojka do centra. U spalovny by mělo dojít kvůli tomu k demolici čerpací stanice.

Ve směru od Jižní spojky by v případě rozšiřování došlo k přestavbě mostu přes Rokytku před křižovatkou s Poděbradskou. K té by mělo dojít za vyloučeného provozu. Křižovatka Průmyslové ulice s Poděbradskou je navržena jako mimoúrovňová, kosodélná.

Z křižovatky s Poděbradskou by měla doprava směřovat novým tunelem. „Z důvodu požadavků městské části Praha 14 na prostupnost území pro pěší a cyklisty přes ulici Kbelskou je hlavní trasa vedena v zahloubeném tunelu v hloubce cca 9,5 m oproti úrovni stávající komunikace. Tunelový úsek je dlouhý 640 m (od km 4,100 do km 4,740). Původní napojení okolních ulic („malá Kbelská“, Mochovská, Zelenečská) jsou zrušena. Ulice „malá Kbelská“ je vedena v souběhu a napojena na Zelenečskou ulici v souladu se stávajícím stavem,“ uvádí se v dokumentaci.

Kbelská ulice má být rozšířena ve směru k Vysočanské radiále. Podle aktuálního plánu v dokumentaci by se mělo začít stavět v roce 2025.

Tagy praha Průmyslový polookruh seznam Top
87 komentářů