LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Praha bude mít zdvižný most. Povede přes plavební kanál na Císařský ostrov

Osazování zdvižného železničního mostu v Lužci nad Vltavou. Pramen: StrabagOsazování zdvižného železničního mostu v Lužci nad Vltavou. Pramen: Strabag

Přes vltavský plavební kanál Troja – Podbaba v Praze povede od příštího roku zdvihací most. V ulici Za elektrárnou jej

Přes vltavský plavební kanál Troja – Podbaba v Praze povede od příštího roku zdvihací most. V ulici Za elektrárnou jej plánuje Ředitelství vodních cest, které chce zvýšit podjezdnou výšku pro lodě na kanále na sedm metrů. Zdvihací most nahradí ten stávající.

ŘVC aktuálně vypsalo tendr na projektanta, předpokládaná hodnota zakázky je 15 milionů. Náklady na proměnu mostu na zdvižný jsou pak odhadovány na zhruba 100 milionů. Původně se přitom počítalo s tím, že se most pouze postaví výše a že se přebudují nájezdy na obou stranách. ŘVC se ale nakonec loni rozhodlo pro zdvižnou technologii, neboť muselo ustoupit samosprávě.

„Původní řešení bylo odsouhlaseno, ale později magistrát hlavního města i městská část Praha 7 vydala negativní stanovisko ke zvýšení sklonů na obou rampách. Postupným zpřísňováním norem se tak původní řešení stalo nerealizovatelné,“ uvedl mluvčí ŘVC Jan Bukovský. Cílem je podle něj dokončit stavbu v roce 2022.

Přes kanál vedou ale ještě dva mosty: silniční most do areálu Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) a souběžně ležící památkově chráněná původní lávka polní drážky ze staré čistírny na ostrov. Pro oba mosty v těchto dnech rozjíždí ŘVC výběrové řízení na zhotovitele, kdy nosná konstrukce bude zachována, ale bude zvýšena o 1 až 2 metry a na obou březích budou upraveny nájezdy.

ŘVC aktuálně pracuje na úpravě celé vodní cesty od Prahy k Mělníku. Dále jsou práce na Vraňansko-hořínském kanále severně od Prahy, kde už bylo vyměněno všech pět mostů, z nichž tři jsou rovněž zdvižné.

Jde o tyto mosty: místní komunikace Vraňany (zdvižný), silnice III. třídy Lužec (není zdvižný), železnice Lužec (zdvižný), místní komunikace Lužec (zdvižný) a účelová komunikace Chramostek (není zdvižný). Zdvižné mosty se budou dálkově ovládat z plavební komory na Hoříně. Zdvižný pak bude i mostek na plavební komoře Hořín u Mělníka.

Díky novým mostům se zvýší podjezdná výška pro lodě na vltavské vodní cestě pod Prahou z dosavadních 4,5 metru na sedm metrů. Cílem je umožnit proplutí velkých hotelových i nákladních lodí do Prahy.

 

 

Tagy Císařský ostrov kanál Troja - Podbaba Ředitelství vodních cest zdvihací most
14 komentářů