Most polní dráhy na Císařský ostrov se díky vylepšení vodní cesty znovu dočká kolejí

Vpředu silniční most ÚČOV, vzadu historický most polní drážky. Pramen: ŘVCVpředu silniční most ÚČOV, vzadu historický most polní drážky. Pramen: ŘVC

Ředitelství vodních cest zahájilo práce na repasi a vyvýšení mostů přes plavební kanál Troja - Podbaba.

Ředitelství vodních cest (ŘVC) se při modernizaci vodní cesty mezi Mělníkem a Prahou přesunulo na severní okraj hlavního města, konkrétně na plavební kanál Troja – Podbaba. Dva zdejší mosty projdou rekonstrukcí a budou usazeny výše, jeden most bude nově zdvihací. V rámci vylepšení cesty pro lodě bude zároveň vzkříšen i kus železniční historie.

V pátek začaly práce na dvou mostech níže po proudu, kterých se týká trvalé vyvýšení. Konkrétně jde o nepoužívaný most bývalé polní dráhy a silniční most, který slouží obsluze Ústřední čistírny odpadních vod. U obou mostů bude stávající mostní konstrukce zrekonstruována a vrácena zpět na zvýšené spodní stavby.

Zejména památkově chráněná konstrukce mostu bývalé polní drážky, po které se vozily kaly z historické čistírny odpadních vod v Bubenči na kalová pole na Císařském ostrově, po rekonstrukci volá, neboť je notně zchátralá. Některé její části bude třeba vyměnit za nové.

Most je součástí areálu Ekotechnického muzea. Mostovka bude zvýšena o 2,35 metru a bude doplněno druhé pole pro povodňové vody. „Návrh tohoto pole byl volen záměrně jednoduchý se střízlivými proporcemi, aby kompozičně nekonkuroval oblouku ocelového mostu, a naopak podtrhl jeho elegantní tvar,“ uvedlo ŘVC.

Stavba železničního mostu na Císařský ostrov začátkem 20. století. Pramen: ŘVCStavba železničního mostu na Císařský ostrov začátkem 20. století. Pramen: ŘVCRepase mostů uzavře cyklostezku. Pramen: ŘVCVpředu silniční most ÚČOV, vzadu historický most polní drážky. Pramen: ŘVC

Na zvýšeném tělese od historické budovy přes most až po nově zbudované zarážedlo na pravobřežním předpolí bude obnovena kolej o rozchodu 600 mm, přičemž bude výhledově možné ji napojit na soustavu kolejišť v areálu muzea. „Po následném nasazení drážních vozidel by se tak most mohl znovu předvést jako funkční kus historie města,“ doplnilo ŘVC. Koleje byly odstraněny po dostavbě nové čistírny koncem 60. let.

Most polní dráhy bude během dubna přemístěn ze současné polohy na břeh jedním z největších mobilních jeřábů v republice. Poté bude po částech odvezen do haly, kde bude repasován. Některé části ocelové konstrukce, které jsou v havarijním stavu, budou nahrazeny replikou. V září 2021 se konstrukce osadí zpět na opěry v upravené výšce.

Druhý z mostů je silniční a slouží jako hlavní spojení mezi Císařským ostrovem a Papírenskou ulicí pro provoz ÚČOV. Ocelový silniční most o dvou hlavních komorových nosnících výšky 1,95 metru projde opravou a bude zdvižen o 1,6 metru. Během stavby, jejíž konec je naplánován na příští duben, bude v místě sloužit mostní provizorium.

Stavba se dotkne i cyklistů. Cyklostezka A1 vedoucí po břehu plavebního kanálu bude uzavřena a cyklisté budou navedeni na objížďku.

Stavbu provedou společnosti SMP CZ a OK Třebestovice, stavební náklady činí 193 milionů včetně DPH. Na plavebním kanálu Troja – Podbaba pak bude zbývat ještě jeden most, u kterého chce správce vodních cest zvýšit podjezdnou výšku pro lodě až na sedm metrů.

Most v ulici Za elektrárnou měl být podle původních plánů rovněž zvýšen trvale, pražský magistrát ale nakonec změnil názor a odmítl zvýšení sklonu na rampách. ŘVC proto most předělá na zdvižný, aktuálně se připravuje projekt. Náklady na proměnu mostu na zdvižný jsou pak odhadovány na zhruba 100 milionů.

Celá akce na pražském kanále je součástí modernizace vodní cesty od Prahy k Mělníku. V posledních dvou letech byly vyměněny (a vyvýšeny) všechny mosty na Vraňansko-hořínském kanálu, ze sedmi mostů jsou tři nově zdvižné. To si celkem vyžádalo zhruba 700 milionů, před dokončením je i modernizace komory Hořín za 400 milionů. Cílem bylo zvětšení podjezdných výšek z původních 4,5 metru na sedm metrů.

Tagy Císařský ostrov kanál Troja - Podbaba praha Ředitelství vodních cest seznam
32 komentářů