Petice zachránila další nádraží. Správa železnic budovu v Převýšově nezbourá

Na začátku srpna se vypravilo prasátko Výtopny Zdice se zmíněnou cisternou z Hradce Králového do snad v budoucnu nového domova "čpavkové" cisterny - do privátní a ojedinělé sbírky Výtopny Zdice. Krátké zastavení 5. srpna 2021 v Převýšově. Foto: Výtopna ZdiceNa začátku srpna se vypravilo prasátko Výtopny Zdice se zmíněnou cisternou z Hradce Králového do snad v budoucnu nového domova "čpavkové" cisterny - do privátní a ojedinělé sbírky Výtopny Zdice. Krátké zastavení 5. srpna 2021 v Převýšově. Foto: Výtopna Zdice

Obec si pronajme část budovy, která měla jít původně k zemi, změní se i mírně trasa navrhované modernizované trati.

Petice a jiné formy protestů proti bourání některých nádražních budov zabraly v další obci. Správa železnic (SŽ) ustoupila od plánů na zbourání výpravní budovy v Převýšově na Královéhradecku. Objekt měl jít k zemi kvůli modernizaci tratě z Velkého Oseka do Hradce Králové.

Dohodu s obcí oznámila Správa železnic v tiskové zprávě. Dlouho přitom demolici považovala za nutnou kvůli zrychlení a narovnání trati. Obec si pronajme volný prostor v přízemí objektu, pro který Správa železnic nebude mít využití. Zároveň pokračuje příprava nové varianty trasy, která povede mimo nádraží.

Obec si pronajme přízemní prostory. Částka za nájem pokryje provozní náklady a běžnou údržbu a umožní tak zachování objektu. V prvním patře zároveň budou moci zůstat stávající nájemníci, kteří obývají tamní byty.

„Zachování budovy by vedlo podle původních odhadů k výraznému snížení traťové rychlosti, a to za situace, kdy bychom ji neměli jak využít. Proto nám její zachování původně nedávalo smysl. Obec ale dala jasně najevo, že je ochotná zajistit další využití objektu. Proto jsme společně hledali cesty, jak toho dosáhnout. Jsem rád, že se nám to nakonec podařilo, a chtěl bych tímto poděkovat také panu starostovi za jeho nasazení při hledání různých variant,“ říká Jan Beneš, hlavní inženýr stavby ze Správy železnic.

Petice s více než 1 200 podpisy

Proti bourání budovy vznikla v Převýšově petice. Podepsalo ji přes 1 200 lidí. Budova je z roku 1931, jejím autorem byl Miloš Fikr, architekt Ministerstva železnic ČR. Podle autorů petice byla pro modernizaci trati vybrána nejhorší varianta A5, která počítá s demolicí budovy.  „Budova je v dobrém technickém stavu a byla za obrovské prostředky vylepšena. Je dominantou obce,“ uvedli autoři petice. V budově jsou čtyři byty. Podobná petice v minulých dnech zachránila budovu v Holešově před částečnou demolicí.

„Důvodům, kvůli kterým Správa železnic plánovala vést trasu přes výpravní budovu, rozumíme. O to víc si vážíme toho, že její zástupci naslouchali našim argumentům a obavám a že jsme od začátku hledali způsob, jak budovu zachránit,“ říká starosta obce Miroslav Podnecký s tím, že pokud by obec nebyla schopná garantovat využití budovy, hrozilo nadále její zbourání.

Správa železnic ještě na jaře tvrdila, že budova stojí v trase nejvhodnější trasy označené jako A5 (detailně jsou popsány v oznámení o projektu) „V prostoru Převýšova projektant prověřil sedm předběžných variant s různým uspořádáním trasy a polohy kolejiště. Z nich byly vyřazeny ty, které se výrazněji dotýkají řady environmentálně citlivých území v okolí Převýšova,“ řekla v květnu mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Podle ní je varianta A5 lepší, protože se při ní dosahuje výrazně lepších technických a provozních parametrů. Původní varianta podle Správa železnic i lépe chránila obec před hlukem.

Rychlost maximálně 130 km/h

Trasa bude ale nakonec jiná. Správa železnic oznámila, že představila další modifikace trasy v okolí Převýšova, které umožňují budovu zachovat a zároveň minimalizují nutnost snížení traťové rychlosti. Původní propad maximální rychlosti expresních vlaků kolem Převýšova z plánovaných 140 km/h přibližně na 105 km/h by vedl k jejich zdržení přibližně o půl minuty a zvýšil energetickou náročnost železniční dopravy v tomto úseku o 75 MWh ročně. Nové varianty umožňují snížit propad traťové rychlosti na 120 km/h, respektive 130 km/h v případě, že by trať vedla v těsném sousedství výpravní budovy. Reagují i na další podněty, které obec vůči původnímu návrhu měla, jako je třeba přemístění železničního přejezdu.

Tagy demolice nádražních budov Převýšov Správa železnic Trať 020 Praha - Velký Osek - Choceň
73 komentářů