Možná v budoucnu výhodné, ale hodně drahé. V Česku se poprvé ukazuje automatické digitální spřáhlo

Testování digitálního automatického spřáhla v Brně. Foto: Michal Roh / ČD CargoTestování digitálního automatického spřáhla v Brně. Foto: Michal Roh / ČD Cargo

Šéf ČD Cargo Tomáš Tóth varuje před povinností implementovat digitální automatické spřáhlo do konce roku 2030.

ČD Cargo jako první nákladní železniční dopravce v Česku testuje a připomínkuje digitální automatické spřáhlo (DAC). Umožňuje to jeho zapojení v evropských projektech soustředících se na jeho vývoj. Předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth nezpochybnil popsané budoucí přínosy v jeho zavádění, ale současně varuje nad ekonomikou celého plánu jednorázového plošného zavedení, které by znamenalo přestrojit více než 400 tisíc vozů v Evropě takřka v jeden okamžik.

Není totiž zatím jasné, zda potenciál přínosů a úspor pro dopravce či držitele vozů bude vyšší než vyvolané navýšení provozních nákladů na údržbu, nárůst kvalifikovaných elektrotechniků ve střediscích pro opravu kolejových vozidel a další. Investice je navíc kategorizována na podporu konkurenceschopnosti a převodu zboží ze silnice na železnici, což v tržní ekonomice znamená, že většina úspor bude promítnuta do snížení cen za přepravu.

Tóth to uvedl při včerejší prezentaci vyvíjené technologie spřáhla pro odbornou veřejnost, která proběhla na seřaďovacím nádraží v Brně – Maloměřicích. Technologii DAC vyvíjí někteří výrobci a někteří velcí evropští dopravci prostřednictvím projektových uskupení jako je EDDP, DACcelerate, DAC4EU, ERJU. Přitom právě ambice plošného zavedení, tzv. big-bang, se zdá jako jeden z největších problémů. Jen v případě ČD Cargo by podle Tótha znamenalo povinné plošné zavedení investici ve výši 13–18 miliard korun, v závislosti na přístupu k moderním vozidlům, jejichž konstrukce implementaci DAC neumožňuje.

Trasa vlaku s digitálním automatickým spřáhlem po ČR. Foto: ČD Cargo

Trasa vlaku s digitálním automatickým spřáhlem po ČR. Foto: ČD Cargo

Bez dotací to nepůjde

I když bude připravovanou cost-benefit analýzou ověřeno, že opravdu dojde k úsporám provozních nákladů dopravců, díky charakteru investice se bez 100% kofinancování z evropských dotačních programů neobejde. Dopravci v celé Evropě totiž bojují s nízkými ziskovými maržemi a jejich primárním úkolem jsou investice do obnovy a udržitelnosti vozidlového parku.

Bez jasného slibu plného financování je pokračování ve vývoji a plošné implementaci ekonomicky neúnosné,“ řekl Tóth. Situaci přirovnává k zavádění ETCS, kde dopravci mají sice možnost získat dotaci na instalaci mobilní jednotky, ta ale zdaleka nepokryje celkové náklady a upozorňuje, že tento projekt je řadově až 5x větší.

Podle Tótha může DAC přinést zvýšení bezpečnosti zaměstnanců a snížit personální náročnost při posunu, zejména u jednotlivých vozových zásilek. Teoreticky může také přinést prodloužení délky a hmotnosti vlaku. Zatím ovšem nebylo dovyvinuto technické řešení a dopravci v ČR chtějí znovu diskutovat postupné zavádění nových technologií právě s obnovou vozidlového parku.

„Enormně náročná logistická akce“

Kromě financí upozorňuje Tóth na další problémy, které se budou v rámci projektu řešit. Není uvažována zpětná kompatibilita a pokud bude skutečně třeba vybavit téměř všechny vozy naráz,  pak půjde podle něj o enormně náročnou logistickou akce a koordinaci při takovém přechodu. „V dnešních podmínkách je to z kapacitních důvodů jen těžko představitelné. Rádi bychom se soustředili na debatu o dočasné koexistenci obou technologií, tak jak to vidíme například v osobní železniční dopravě. Problém, který budeme řešit jsou i vozy držitelů mimo EU, které se dnes standardně na naší síti pohybují. Obráceně pak i naše vozy v destinacích mimo EU. Není jasná ani situace ve schvalování na jednotlivé vozové řady a typy a subtypy. Nedořešená je situace u vozů vyrobených po roce 2007, kdy většina nemá pevnostní a prostorovou přípravu,“ dodal Tóth.

Jen v případě ČD Cargo by to podle něj znamenalo schvalování 70 typů vozů a 40 řad lokomotiv. „V případě standardního postupu se bude jednat o nutnost několikaletého procesu potřebných zkoušek pro každou řadu nebo typ a subtyp vozů,“ dodal Tóth. U starších vozů podle něj bude schválení vozů prakticky nemožné, protože nejsou zapsány v rejstříku ERA TV a dostupná dokumentace neodpovídá dnes požadovanému standardu.

Dva týdny testování

CD Cargo má ukázkový vlak k dispozici v Česku na dva týdny. Během nich je měřena kvalita ​a těsnost spojení vozů. Jde například o měření tlaku v brzdovém potrubí, napětí ve spřáhlech. Zkouší se posun v ranžíru. Ukázkový vlak je vybaven DAC úrovně 2 – tj. „AC“ mechanická a vzduchová část, část vozů má „malou“ digitální část (měření tlaku v hlavním potrubí), elektrickou silovou část a EP brzdu.

Nový systém spojování vozů má nahradit klasická spřáhla, ke kterým je potřeba ruční práce posunovačů. Automatickým spřáhlem má být spojení rychlejší a levnější.

Ambasadorem DAC je Libor Lochman, někdejší šéf sdružení evropských železničních společností CER. Pod jeho vedením se organizace sdružující hlavně státní dopravce zaměřovala na zachování jejich monopolu.

Testování digitálního automatického spřáhla v Brně. Foto: Michal Roh / ČD CargoTestování digitálního automatického spřáhla v Brně. Foto: Michal Roh / ČD CargoTestování digitálního automatického spřáhla v Brně. Foto: Michal Roh / ČD CargoTestování digitálního automatického spřáhla v Brně. Foto: Michal Roh / ČD CargoTestování digitálního automatického spřáhla v Brně. Foto: Michal Roh / ČD CargoTestování digitálního automatického spřáhla v Brně. Foto: Michal Roh / ČD CargoTestování digitálního automatického spřáhla v Brně. Foto: Michal Roh / ČD CargoTestování digitálního automatického spřáhla v Brně. Foto: Michal Roh / ČD CargoTestování digitálního automatického spřáhla v Brně. Foto: Michal Roh / ČD CargoTestování digitálního automatického spřáhla v Brně. Foto: Michal Roh / ČD CargoTestování digitálního automatického spřáhla v Brně. Foto: Michal Roh / ČD CargoTestování digitálního automatického spřáhla v Brně. Foto: Michal Roh / ČD Cargo
Tagy ČD Cargo DAC Digitální automatické spřáhlo
93 komentářů