ON-LINE: Nákladní dopravci řešili budoucnost české železnice

Nákladní vlak v Rakovníku. Foto: ŽESNAD.czNákladní vlak v Rakovníku. Foto: ŽESNAD.cz

Mezi hlavními tématy je stav infrastruktury či podpora železniční nákladní dopravy.

Ve Špindlerově Mlýně začal pátý ročník největší české železniční konference. Pořádalo ji sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.cz.

Několik stovek účastníků řešilo hlavní problémy tuzemské železniční infrastruktury včetně některých nových opatření, která se legislativně teprve chystají. Mezi tématy bude například zavádění nových technologií do železniční dopravy nebo i problémy se sháněním zaměstnanců.

„Letos je to již pátá konference. Za těch pár let se nám leccos podařilo, ale na české i evropské železnici nás také čeká ještě spousta práce. Velmi si vážím toho, že nás za ta léta bere Ministerstvo dopravy ČR i Správa železnic jako rovnocenného partnera, se kterým se chce domluvit, protože chce mít stabilního a odborně kvalifikovaného partnera pro záměry státu v oblasti železniční nákladní dopravy,“ řekl výkonný ředitel  říká Oldřich Sládek.

Konferenci jako v minulých letech sledujeme on-line.

18:06 Konec konference. Děkujeme za pozornost

18:00 Ministr dopravy Martin Kupka uvedl, že aktuálně jedná s děkany stavebních fakult, aby bylo dopravní stavitelství atraktivnějším oborem.

17:48 Jan Kovář, ředitel SŠ technické a dopravní G. Habrmana z České Třebové vyzdvihl spolupráci se sdružením ŽESNAD.cz při výchově a studiu nových generací odborně vzdělaných železničářů. Podle něj práce na železnici prochází velkou proměnou. Zdůraznil potřebu zapojení lektorů z praxe. Požádal ministerstvo dopravy o podporu při vytvoření zastřešující organizace pro integraci vzdělávacích programů mezi ministerstvem, dopravci a školami.

17:44 Představení hlavních výluk na příští rok

17:39 Před schválením je podle Nejezchleba studie proveditelnosti na tzv. Tišickou spojku (Kralupy nad Vltavou – Neratovice – Dřísy). Trať má odklonit nákladní dopravu z pražského uzlu.

17:37 Každoroční přehled všemožných staveb, které se někdy mají postavit.

17:32 Na tzv. Pravobřežce ( Kolín – Lysá nad Labem – Děčín) chystá Správa železnic v některých úsecích přidání třetí koleje, hotovo nebude dříve než 2030.

17:28 Mojmír Nejezchleb ze Správy železnic představuje hlavní investice do železnice na příští rok. Mezi prioritami uvádí například trať Brno – Přerov. Významným ulehčením má být modernizace trati Velký Osek – Hradec Králové.

17:21 Debata kvůli poplatkům za zpoždění či odstavení. Podle Martina Hořínka zbytečně zatěžují administrativu dopravců i Správy železnic.

17:17 Tomáš Čoček ze Správy železnic uvedl, že v budoucnu bude pro silniční dopravce složitější získat financování než pro železniční kvůli metodice ESG.

17:10 Připomněl, že cena nafty vzrostla méně než trakční elektřina. Za důležitý faktor, proč se nedaří přetáhnout zboží na koleje, označil velké množství výluk. Tři roky podle něj podíl železnice klesá. Prezentaci končí otázkou, co s nedostatečnou propustností trati.

17:07 Jaroslav Tyle ze ŽESNAD.cz připomněl závazek státu přesunout postupně velkou část dopravy ze silnice na koleje. Podle statistik ale reálně v posledních letech naopak podíl železnice klesá.

16:58 David Votroubek z Federace strojvedoucích řekl, že nechce zlehčovat počet projetých návěstí zakazujících jízdu, upozornil ale na souvislost s nárůstem provozu. Připomněl velké problémy s kompozitními brzdovými špalky.

16:57 Petr Šimral se vrací k problému projetých návěstí.  Podle něj v roce 2014 z Děčína do Bratislavy projel bez jediného zastavení, nyní z Děčína do Prahy musí strojvedoucí zastavit v průměru dvanáctkrát.

16:55 Na konferenci je výkonný ředitel evropské asociace nákladních dopravců ERFA Conor Feighan. Ve svém příspěvku zdůraznil nutnost spolupráce při zavádění ETCS a hájení zájmů dopravců před Evropskou komisí.

16:44  Tomáš Tyll z VKS Legal, právník ŽESNAD.cz, připomněl, že existuje právní nástroj (nařízení EK v přenesené působnosti 2017/2075), jak v takových výjimečných případech těžkých výluk upřednostnit nákladní dopravu, která nemá alternativu, před dopravou osobní. Ta může být převedena do NAD.

16:42 Martin Kupka slíbil, že bude se saským ministrem dopravy o této situaci jednat.

16:38 Tomáš Tóth se připojil k poděkování ministrovi dopravy za spuštění programu ROCET a řešení problematiky POZE, zdůraznil význam pomoci. Požádal o pomoc při řešení kapacity pro přepravu ukrajinského obilí. Připomněl velký problém s kapacitou zejména na trati Děčín – Drážďany. Požádal o jednání s německou stranou, aby došlo k dočasnému omezení kapacity osobních vlaků ve prospěch vlaků nákladních. „Problémem ČR je nyní příměstská doprava v Drážďanech,“ dodal Oldřich Sládek.

16:36 Za jednu z priorit ministr považuje lepší koordinaci výluk.

16:30 Ministr zdůraznil plány na vysokorychlostní tratě, stát mají 50 miliard korun ročně.

16:24 Martin Hořínek poděkoval ministrovi za povzbudivá slova. Zdůraznil problém s garancí kvality a ceny od zákazníků. Ministrovi zdůraznil, že dopravci by neměli čelit velkým investicím, které je budou v porovnání se silnicí ekonomicky znevýhodňovat.

16:20 Ministr oznámil spuštění programu ROCET na kompenzaci nákladů za trakční elektřinu (připravujeme samostatný text)

16:14 Ministr dopravy Martin Kupka potvrdil, že národní implementační plán zavádění ETCS tak, jak je v tuto chvíli publikován platí a platit bude. Vláda nechystá jeho termínovou změnu.

16:10 V přehledu plánovaných investic Kupka zmínil financování úseku Nemanice – Ševětín na IV. koridoru formou PPP. Pochválil ČD Cargo za pomoc Ukrajině.

16:08 Kupka slíbil, že investice do infrastruktury budou pokračovat. Se Správou železnic chce více veřejnosti vysvětlovat, k čemu jsou stavby dobré.

16:03 Pokračování konference, dorazil ministr dopravy Martin Kupka. Železnici považuje za velmi perspektivní obor, zejména v elektrické trakci.

15:15 Přestávka do 16 hodin

15:12 Podle Tomáše Tótha v Německu šetří 13 % nákladů na trakční energii díky rekuperaci.

15:06 Jindřich Kušnír z ministerstva dopravy potvrdil nezastupitelnou roli úřadu při hájení zájmu dopravců.

14:59 Ministerstvo podle Němce finalizuje jednání s Evropskou komisí o dotacích na podporu vleček. Dopravci by se podle něj měli dočkat vrácení poplatku za POZE.

14:49 Ladislav Němec, náměstek ministra dopravy, uvedl, že ministerstvo dopravy potřebuje silného partnera, jakým ŽESNAD.cz podle něj je. Podle něj nesmí zavádění digitálního automatického spřáhla zatížit dopravce.

14:43 Podle Petra Šimrala z Metrans Rail by byla zajímavá statistika o počtu projetí návěstí stůj  z důvodu, že vlak „nemá zelenou vlnu“.

14:39 Martin Hořínek připomněl, že dopravcům stále nebyl odpuštěn poplatek za obnovitelné zdroje elektřiny. Upozornil, že se za takovéto situace velmi špatně kalkuluje zákazníkům.

14:31 Svoboda zdůraznil, že poplatek za dopravní cestu je už pět let stejný. Za zásadní problém pro dopravce označil nákup trakční elektřiny pro příští rok. Vyzval k instalaci elektroměrů.

14:29 ČR má podle Svobody šanci na získání nových dotačních programů, například na trať Lysá nad Labem – Hradec Králové – Týniště nad Labem.

14:25 V předpise D1 bude podle něj důležité propojit zaústění tratí nevybavených ETCS do tratí s výhradním provozem ETCS. Poděkoval ŽESNAD.cz za spolupráci při digitalizaci tabulek traťových poměrů. Velkým projektem bude podle něj přenos dat na hnací vozidlo. Dojde k postupnému rušení vlakových rozkazů a jejich nahrazení symboly. Zmínil úspěch postrkové služby přes Vysočinu iniciované ŽESNAD.cz. Dnes je z ní rutinní záležitost.

14:23 Upozornil na zvyšování počtu projetých návěstí Stůj. Vyzval dopravce, aby řešili tuto situaci a aby i posílali Správě železnic podněty.

14:22 Podle Svobody se snaží zvyšovat zadržování bezpečnosti přejezdů.

14:21 Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda uvedl, že se bude zpřesňovat harmonogram zavádění ETCS. Data stanovená dříve podle něj v tuto chvíli platí.

14:19 Martin Hořínek upozornil na legislativní náročnost sankčního systému

14:13 Jen u ČD Cargo jsou náklady na digitální automatické spřáhlo odhadovány na 8 miliard Kč.

14:07 Upozornil, že chce kooperaci se státem a Správou železnic, nikoliv konfrontaci,

14:05 Za příklad špatné implementace označil požadavek na tiché brzdové špalíky. „Kompozitní špalek je třikrát dražší a poškozuje rychle jízdní plochy kol,“ dodal Tóth. Projekt podle něj Evropa nezvládla. Varoval před podobnou chybu u digitálního automatická spřáhla. „Je to třikrát dražší projekt než ETCS. Nepřinese nám tolik efektu, abychom ho dokázali zaplatit,“ tvrdí Tóth. ŽESNAD ho podle něj podporuje, ale jen za jasných podmínek zavádění.

14:03 Velké evropské projekty nesmí podle něj znamenat překážku konkurenceschopnosti železnice. Podle něj ETCS musí přinést nejen zlepšení bezpečnosti, ale i zvýšení kapacity dráhy. Musí komunikovat se všemi národními zabezpečovači.

14:00 Ve své prezentaci upozorňuje na velký skok v nákladech, zejména u trakční energie a nafty.

13:58 Tóth upozorňuje, že železniční nákladní doprava má velmi malou marži. Vyzval, aby nedocházelo ke zhoršování konkurenceschopnosti železniční nákladní dopravy. Jako příklad zmínil také různé poplatky, například za schvalování u ERA. „Je to dražší a pomalejší než dříve,“ popsal stávající proces. „Silnice nevymažeme. Dnes ji konkurujeme, ale do budoucna musíme s ní kooperovat,“ doplnil.

13:54 Podle Tótha budou muset dopravci hledat náhradní druhy přepravy v porovnání se stávající situací. Dojde ke změně komodit, které se budou po železnici přepravovat. Za nástroj převodu přeprav ze silnice na železnici považuje jednotlivé vozové zásilky. Pouze za předpokladu, že budou schopny kooperace se silnicí. Příkladem je podle něj již fungující princip kombinované nákladní dopravy.

13:50 Tomáš Tóth, předseda představenstva ČD Cargo. Připomněl, že železniční doprava v elektrické trakci je devětkrát účinnější než silniční doprava. Elektromobilita na silnicích podle něj nemůže vlaky nahradit. „I bez ETCS jsme nejbezpečnějším druhem dopravy,“ dodal.

13:45 Ondřej Lochman, předseda podvýboru pro dopravu PSP ČR, uvedl, že jako zásadní problémy české železnice vnímá bezpečnost a vliv výluk na dopravu včetně nákladní. Za prioritu považuje stavbu vysokorychlostních tratí. Přesun nákladu ze silnice na koleje je podle něj jedinou možností, jak plnit závazky vyplývající z Green Deal.

13:43 Konferenci zahájil prezident ŽESNAD.cz Martin Hořínek. Zdůraznil, že smyslem podnikání na železnici je tvorba zisku. Nestačí mít železnici rád, podnikání na kolejích musí dávat ekonomický smysl.

13:37 Zahájení konference, hlavním tématem je otázka, zda je vůle přesunout zboží z asfaltu na koleje.

Tagy Doporučeno Žesnad.cz
85 komentářů