egoe-plus
Infrastruktura Silnice Stavebnictví Vodní doprava Zprávy

Na poslední nový most přes plavební kanál Vraňany-Hořín opět vyjela auta

Nový most Vrbno. Pramen: ŘVC
Nový most Vrbno. Pramen: ŘVC
Plynulé proplutí vysokých lodí bude s upravovanou plavební komorou Hořín u Mělníka zprovozněno v červnu

Ředitelství vodních cest (ŘVC) dnes zprovoznilo nový most na silnici III. třídy u osady Vrbno přes Vraňansko-hořínský plavební kanál. Tím se završila velká výměna mostů na kanálu, jejímž cílem bylo zvětšení podjezdných výšek z původních 4,5 metru na sedm metrů.

Nový most nahradil původní jednopruhovou provizorní mostní konstrukci, která byla na konci své životnosti. Nová konstrukce, jejíž součástí je oblouk o rozpětí 57 metrů, byla přes kanál postupně nasunuta ze břehu. Zároveň byla zvýšena niveleta silnice. Most ještě čekají dokončovací práce, během kterých bude provoz omezen. Náklady činily 220 milionů.

Celkem bylo v rámci modernizace kanálu vyměněno sedm mostů, z čehož tři (včetně jednoho železničního) jsou nově zdvižné. Jde o tyto mosty: místní komunikace Vraňany (zdvižný), silnice III. třídy Lužec (není zdvižný), železnice Lužec (zdvižný), místní komunikace Lužec (zdvižný) a účelová komunikace Chramostek (není zdvižný), účelová komunikace Zelčín (není zdvižný) a silnice III. třídy Vrbno (není zdvižný).

„Hlavním cílem staveb je zabezpečení parametrů vodní cesty, které umožní rozvoj plavby jako ekologické formy dopravy a tím i obnovu původního historického významu plavebního kanálu při napojení metropole na síť vodních cest,“ uvedl šéf ŘVC Lubomír Fojtů.

Plynulé proplutí vysokých lodí bude společně s upravovanou plavební komorou Hořín u Mělníka zprovozněno v červnu. Zdvižné mosty na trase budou ovládány právě z této plavební komory.

Investice do sedmi mostů přes kanál je jednou z největších za poslední léta do infrastruktury vodních cest. Celkem jde o zhruba 700 milionů korun. Modernizace komory Hořín spolkne dalších 400 milionů korun. I zde byl osazen zdvižný most na výjezdu/vjezdu, a to v historické podobě s původními kameny.

5 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Láďa

Krásná práce ,,, hlavně to ocení hotelové lodě , které kolikrát končily v Mělníku,,, převoz Kontejnerů se bojím že až taková hitparáda nebude ,,,

Jiří Kocurek

Kontoše? Je to rychlejší a z námořní lodi se to tak jako tak musí přeložit.
https://www.flickr.com/photos/libormaly/12034902743

kpetr

Bylo by možno přidat i způsob zabezpečení vlakové dopravy Vraňany – Lužec, když zvedání mostu dělá obsluha kanálu ?

Facepalm

Obsluha zároveň dálkově spustí kotvu na šukafónu.

Jiří Kocurek

Obvyklý způsob je osadit návěstidla pro vlak. Kontrola přibližovacího úseku kolejovým obvodem a je-li volný, tak stůj pro vlak, most nahoru, volno pro loď. Není-li volný přibližovací úsek, tak si loď počká, až se uvolní železnice. Komunikace na obě strany je nezbytná.