Modernizaci tratě z Budějovic na Písek vyprojektuje čtveřice firem za 50 milionů

Číčenice patří mezi stanice, které čeká modernizace. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářČíčenice patří mezi stanice, které čeká modernizace. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Správa železniční dopravní cesty už má projektanty na velkou modernizaci jihozápadní železniční tepny od českobudějovické čtvrti Nemanice přes Protivín do

Správa železniční dopravní cesty už má projektanty na velkou modernizaci jihozápadní železniční tepny od českobudějovické čtvrti Nemanice přes Protivín do Písku. Zpracování záměru projektu, dokumentace pro územní řízení, posouzení vlivu na přírodu (EIA) a další „papíry“ zajistí čtveřice firem AF-Cityplan, Sagasta, Stosmol a Solid Rail. Posledně jmenovaná sídlí v polské Vratislavi. Vítězná cena činí 50 milionů korun, když očekávání Správy železniční dopravní cesty bylo vyšší než 53 milionů korun. V soutěži byly celkem tři nabídky.

Správa železniční dopravní cesty chystá modernizaci tratě z Českých Budějovic přes Protivín do stanice Horažďovice předměstí na první polovinu 20. let. Úsek Nemanice – Protivín (včetně) – Písek město (včetně) je jednou ze dvou etap, a to finančně náročnější. Náklady se odhadují na pět miliard korun. Součástí plánů je i protažení elektrifikace až do centra Písku ke stanici Písek město. Odhady pro zbývající část tratě z Protivína k Horažďovicím předměstí hovoří o více než třech miliardách. Stavby by se měly uskutečnit v letech 2023 až 2026.

Schéma trati České Budějovice - Plzeň. Autor: SŽDC

Schéma trati České Budějovice – Plzeň.
Autor: SŽDC

Trať se dočká například nového zabezpečovače, napojení na pražský dispečink a především modernizace stanic. To se týká Hluboké nad Vltavou, Zlivi, Dívčic, Číčenic, Protivína, Putimi, Písku, Písku město, Ražic, Čejetic, Katovic a Střelských Hoštic. Vzniknou zde mimo jiné mimoúrovňová nástupiště. Rekonstrukce stanice Strakonice proběhla už v letech 2014 až 2015. SŽDC ovšem nepočítá se zdojkolejněním, dvě koleje tak zůstanou pouze mezi Zliví a Číčenicemi.

Tagy modernizace Nemanice Plzeň projekt Protivín SŽDC trať
41 komentářů