Modernizaci a „zadrátování“ trati do Litvínova provede Elektrizace železnic, potrvá dva roky

Železniční stanice Litvínov. Pramen: SŽDC/dokumentace EIAŽelezniční stanice Litvínov. Pramen: SŽDC/dokumentace EIA

Správa železniční dopravní cesty může začít s modernizací třináctikilometrové tratě z Oldřichova u Duchcova do Litvínova, jejíž součástí bude i

Správa železniční dopravní cesty může začít s modernizací třináctikilometrové tratě z Oldřichova u Duchcova do Litvínova, jejíž součástí bude i elektrifikace dvoukilometrového úseku z Louky u Litvínova do Litvínova.

Zhotovitelem podle registru smluv bude sdružení firem Elektrizace železnic Praha a Edikt. Smluvní cena činí 898,9 milionu korun, což je o 50 milionů korun více, než předpokládala Správa železniční dopravní cesty při vypisování soutěže.

V celém úseku bude provedena rekonstrukce železničního spodku a svršku včetně stanic a zastávek, kde vzniknou nová nástupiště s výškou 55 centimetrů nad temenem kolejnice. Stanice i trať dostanou nové zabezpečení, traťová rychlost se zvýší až na sto kilometrů za hodinu.

Hlavním smyslem stavby je dokončení elektrizace celé trati. „Aby se trať stala podstatně atraktivnější především z hlediska osobní dopravy a bylo po ní možné zavést přímou linku Ústí nad Labem – Teplice v Čechách – Litvínov, požadovanou ze strany Krajského úřadu Ústeckého kraje,“ píše se v dokumentaci k projektu.

Nově elektrizovaný úsek bude osazen stejnosměrnou napájecí soustavou. Důvodem je i fakt, že nedávno SŽDC modernizovala napájecí stanici u Oldřichova. Provoz bude dálkově řízen dispečerem z Louky u Litvínova.
Stavba by měla být hotová v dubnu 2021.

Tagy Elektrizace železnic modernizace SŽDC Top trať Oldřichov u Duchcova - Litvínov
54 komentářů