Ministerstvo žádá reálnější plány zavádění digitálního automatického spřáhla

Testování digitálního automatického spřáhla v Brně. Foto: Michal Roh / ČD CargoTestování digitálního automatického spřáhla v Brně. Foto: Michal Roh / ČD Cargo

Ministerstvo upozornilo na velkou ekonomickou náročnost zavádění DAC.

Železniční nákladní dopravci sdružení v ŽESNAD.cz dosáhli velkého úspěchu ve svém boji proti rychlému zavádění takzvaného digitálního automatického spřáhla (DAC). České ministerstvo dopravy zveřejnilo dokument s oficiálním přístupem Česka k zavádění technologie, v kterém požaduje vyřešení řady sporných bodů.

Celý text dokumentu je na stránkách ministerstva dopravy. V dokumentu ministerstvo snahu o jeho zavedení podporuje a vidí ho jako cestu k přesunu přepravy zboží ze silnice na železnici. „Nicméně je vždy nutné vnímat ekonomickou náročnost a přidanou hodnotu pro subjekty, které budou odpovědné za zavádění opatření v dopravním systému. Zavádění DAC musí vést ke zvýšení konkurenceschopnosti a bezpečnosti železniční dopravy vůči ostatním druhům dopravy, což v současné době není zcela zřejmé,“ uvedlo ministerstvo.

Právě na vysoké ekonomické náklady upozorňují nákladní dopravci. Na velké problémy se zaváděním upozornilo například předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth. „Bez jasného slibu plného financování je pokračování ve vývoji a plošné implementaci ekonomicky neúnosné,“ řekl Tóth. Jen v případě ČD Cargo by podle Tótha znamenalo povinné plošné zavedení investici ve výši 13–18 miliard korun.

Požadavek na funkční řešení

Digitální automatické spřáhlo je považováno za revoluci v nákladní železniční dopravě, která má přinést větší automatizaci přepravy nákladů po kolejích. Nový systém spojování vozů má nahradit klasická spřáhla, ke kterým je potřeba ruční práce posunovačů. Automatickým spřáhlem má být spojení rychlejší a levnější.

Podle ministerstva je zcela zásadní vyřešení všech dosud otevřených bodů a zároveň existence konečného a funkčního technického řešení DAC, které bude dostatečně otestováno v komerčním provozu železniční nákladní dopravy. „Bez výše uvedeného nelze stanovit termíny případného budoucího plošného „nárazového“ přechodu – tzv. „big bang“ či jiného typu zavádění DAC na trhu železniční nákladní dopravy,“ dodalo ministerstvo. Požaduje především reálný migrační plán.

Zavedení automatického spřáhla bude znamenat změnu vybavení 400 tisíc nákladních vozů v Evropě. Není ale zatím jasné, zda potenciál přínosů a úspor pro dopravce či držitele vozů bude vyšší než vyvolané navýšení provozních nákladů na údržbu, nárůst kvalifikovaných elektrotechniků ve střediscích pro opravu kolejových vozidel a další. Investice je navíc kategorizována na podporu konkurenceschopnosti a převodu zboží ze silnice na železnici, což v tržní ekonomice znamená, že většina úspor bude promítnuta do snížení cen za přepravu. Zavedení povinnosti spřáhla dosud Evropská unie nestanovila, mluví se o roku 2027.

Tagy DAC Digitální automatické spřáhlo Ministerstvo dopravy Žesnad.cz
71 komentářů