Infrastruktura Stavebnictví

Ministerstvo dopravy připravuje stavební superúřad s všemocným razítkem

Slavnostní zahájení dálniční stavby. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář
Slavnostní zahájení dálniční stavby. Cesta k němu je více než trnitá. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Na ministerstvu dopravu vzniká plán, jak urychlit výstavbu dopravní infrastruktury. Podle něj by měl na zelené louce vzniknout zcela nový stavební úřad, který by řešil pouze liniové stavby. Úřad by měl dosud nevídané pravomoci. Ministerští úředníci už mají v ruce návrh věcného záměru nového zákona o povolování staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury, který by přinesl kromě nového stavebního úřadu i řadu dalších převratných změn.

Návrh zákona především pracuje s pojmem jednotné povolovací řízení (JPŘ). To by u vybraných staveb sloučilo do jednoho administrativního aktu desítky dnešních samostatných správních řízení, která v rámci přípravy staveb vedou například ministerstva zdravotnictví nebo životního prostředí či kraje a obce. Typicky jde třeba o posouzení vlivů na životní prostředí, známé pod zkratkou EIA, územní řízení, stavební řízení, řízení o výjimkách z ochrany zvláště chráněných druhů nebo povolení ke kácení dřevin.

Zatímco dnes mají lidé a spolky možnost uplatnit své námitky na několika místech a napadat postupně jednotlivá rozhodnutí podáním rozkladu, jednou orazítkovaný papír vzešlý z JPŘ by učinil těmto snahám utrum. Návrh zákona totiž počítá mimo jiné i s tím, že proti rozhodnutí stavebního superúřadu nebude možné podávat rozklad. V úvahu připadá pouze správní žaloba. Zákon by přitom nastavil nové lhůty pro její podání a vyřízení.

K nejspornějším bodům ale zřejmě bude patřit otázka vyvlastnění. Nový úřad by mimo jiné rozhodoval o tom, zda je dán veřejný zájem pro vyvlastnění, které by se zároveň mohlo stát součástí JPŘ. Zákon by rovněž oddělil samotný zábor pozemku od tahanic o finanční vyrovnání. „Pokud by se žadateli nepodařilo zajistit příslušná majetková práva dohodou, rozhodoval by orgán vedoucí JPŘ v rámci konečného povolení k realizaci rovněž o vyvlastnění příslušných nemovitostí (samostatným výrokem),“ píše se v dokumentu, který má deník Zdopravy.cz k dispozici, a na kterém pracovala advokátní kancelář Weil, Gotshal & Manges.

Autoři přitom odmítají, že by novinky byly v rozporu s ústavním pořádkem republiky. Podle nich je cílem urychlit výstavbu klíčových tepen, jejichž příprava se obvykle táhne deset až 12 let. Ministerstvo argumentuje mimo jiné i tím, že nový úřad v sobě bude koncentrovat odbornost a zároveň jako ústřední orgán státní správy bude lépe čelit obviněním ze závislosti na politicích. To se děje dnes, kdy speciálním stavebním úřadem pro silnice a dálnice je ministerstvo dopravy. Speciálním stavebním úřadem pro stavbu dráhy pak je Drážní úřad.

Vznikem nového superúřadu by MD i DÚ o tuto činnost přišly. „Nad věcným záměrem nového zákona probíhá nyní odborná diskuse a zpracovávají se připomínky. Věc bude řešit až nová vláda,“ řekl náměstek ministra Tomáš Čoček. Deník Zdopravy.cz už ale zaznamenal první kritické hlasy. Podle nich jde o snahu řešit silou neschopnost státu připravit stavby včas. Nový zákon by mimo jiné suploval speciální zákon o liniových stavbách, který skončil v tomto volebním období u ledu a jehož cílem mělo být rovněž urychlení přípravy dopravních staveb.

7 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Rado

Liniové stavby náš stát potřebuje jako sůl. Teoreticky by takový úřad být nemusel. Tedy pokud by si všichni zainteresovaní plnili své povinnosti. Tedy aby pracovali rychle a efektivně. Aby na jednotlivých projektech probíhal nepřetržitý tok informací mezi jednotlivými ministerstvy a úřady, s cílem zahájení stavby v řádu měsíců. Prozatím nás naše Vlády, ve věci přibližování se západu, dotáhli na úroveň Velké Británie. Úřady a jiné státní instituce spolu nekomunikují. Když už, tak písemně. Jedno ministerstvo před druhým tají informace a vůbec vše co se tam děje. V době optických kabelů a Informace jako cenné veličiny, takto stát vyhazuje miliardy korun… Číst vice »

Martin

Máme málo těch úřadů? Lepší by bylo se zaměřit na současný stav a optimalizovat ho. Zejména si více pohlídat projekční činnost

Martin

A trochu mě děsí, že to zase píše nějaká soukromá advokátní kancelář.

Jan

Tak už tam jsou i vodní stavby.. Trochu se obávám, že to bude jak za komunistů.

Daniel

To jsem zvědavý. Osobně se k tomu stavím celkem pozitivně, avšak za podmínky, že by tento úřad řešil skutečně pouze strategické (či liniové) stavby. Zařazení stavby do strategických by pak mělo být politické rozhodnutí a mělo by být schváleno oběma komorami parlamentu.

Stan

Pokud se nový superúřad nestane „trafikou“, tak ho jednoznačně vítám.

Michal

…dokud ti v jednotném a superjednoduchém řízení neseberou barák a nepostaví tam dálniční přivaděč… pak budeš blekotat, že to je neústavní paskvil, a měl bys pravdu…