Ministerská komise odložila rozhodnutí o brněnském nádraží o měsíc

Brno, hlavní nádraží. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářBrno, hlavní nádraží. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Centrální komise ministerstva dopravy, jejíž souhlas je nutný pro každý velký dopravní projekt, dnes na ostře sledovaném jednání o osudu

Centrální komise ministerstva dopravy, jejíž souhlas je nutný pro každý velký dopravní projekt, dnes na ostře sledovaném jednání o osudu brněnského nádraží nerozhodla. „Komise přerušila jednání, k rozhodování se vrátí příští měsíc,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Jakub Stadler.

Komise má na výběr ze dvou základních možností. Pro velké stěhování ke Svratce se vžil název Řeka. Tato varianta vyjde včetně napojení infrastruktury MHD podle studie proveditelnosti na 45,4 miliardy korun. Zachování nádraží v centru s jeho mírným odsunem pod Petrov by bylo podle stejného dokumentu Správy železniční dopravní cesty zhruba o dvě miliardy dražší.

O budoucnost nádraží se vede v posledních měsících urputný souboj. Vedle městského i krajského zastupitelstva podpořil stěhování například i městský architekt Michal Sedláček, podle kterého přestěhování umožní rozvoj širšího jižního centra a vznik nové čtvrti. Naopak proti stěhování se postavili především nákladní železniční dopravci, kteří mají obavy z omezení kapacity pro průjezd nákladních vlaků. Vadí jim mimo jiné promíchání osobní a nákladní dopravy, která je dnes vedena Brnem odděleně.

Definitivní slovo bude mít vláda.

Možnosti pro Brno

Varianta A – Řeka (aneb velké stěhování)

Uzel Brno ve "stěhovací" variantě A. Autor: SŽDC, Studie proveditelnosti ŽUB

Uzel Brno ve „stěhovací“ variantě A.
Autor: SŽDC, Studie proveditelnosti ŽUB

Počítá se vznikem nového osobního nádraží v místech dnešního dolního nádraží v Rosické ulici. Obě stopy průjezdu prvního tranzitního železničního koridoru – osobní i nákladní – jsou sjednoceny do jedné stopy. Trať přes stávající hlavní nádraží je zrušena. Zaústění modernizované trati Brno – Přerov je do stanice Slatina pomocí novostavby dvoukolejné trati podél letiště Tuřany se zastávkou k obsluze letiště. V rámci technického návrhu jsou také definovány plochy pro výstavbu odstavných kolejišť a zařízení pro opravy a údržbu kolejových vozidel. Zaústění vysokorychlostní trati od Prahy se předpokládá z jihovýchodu podél stávající trati od Střelic.

Podvarianta Ac (náklady 45,4 miliardy Kč)
Představuje možnou kombinaci zapojení tratí od Chrlic, Břeclavi a Střelic, tedy zapojení trati od Chrlic do podzemní stanice pod osobním nádražím a zapojením tratí od Břeclavi a od Střelic ve směrovém uspořádání. Podvarianty A se liší výhradně v návrhu řešení železniční infrastruktury a provozním řešením železniční dopravy. Koncepce řešení městské dopravní infrastruktury, provozu MHD, možností rozvoje území Trnitá-Heršpická a výhledového řešení VRT je společná pro všechny alternativy varianty A.

—-

Varianta B – Petrov (drobný posun – nádraží v centru)

Nádraží Brno ve variantě mírného posunu a zachování v centru (B). Autor: SŽDC, Studie proveditelnosti ŽUB

Nádraží Brno ve variantě mírného posunu a zachování v centru (B).
Autor: SŽDC, Studie proveditelnosti ŽUB

Hlavní nádraží je modernizováno přibližně ve stávající lokalitě. Zaústění tratí od Střelic a od Chrlic je uvažováno ve stávajícím trasování. Zaústění tratí od Přerova a od Veselí nad Moravou je do hlavního nádraží řešeno od jihu, liší se ale dle konkrétních podvariant. Variantní je konkrétní technické řešení hlavního nádraží. V rámci technického návrhu jsou také definovány plochy pro výstavbu odstavných kolejišť a zařízení pro opravy a údržbu kolejových vozidel. Zaústění vysokorychlostní trati od Prahy se předpokládá od západu soustavou tunelů pod historickým centrem města, navržena je stavební příprava pro budoucí podzemní stanici v oblasti Malé Ameriky

Podvarianta B1b (náklady 47,8 miliardy)
Tato alternativa uvažuje zapojení trati ve směru Přerov v podobě realizace nové dvojkolejné trati vedené od oblasti Komárova přes lokalitu Letiště Tuřany a následně zapojené do navazující trati Brno – Přerov. Zapojení trati od Veselí nad Moravou je pak řešeno optimalizací stávající trati od černovického trianglu po Šlapanice. Na tomto traťovém úseku se realizuje nová zastávka Brno-Černovická Terasa. Zapojení této trati do hlavního nádraží: ve variantě B1b je trať ve směru Veselí nad Moravou vedena z hlavního nádraží dvojkolejně až za navrhovanou zastávku Brno-Komárov, kde dochází k rozvětvení kolejí – jednokolejně ve směru na Chrlice a jednokolejně ve směru na Černovice (po stávající Komárovské spojce). V návrhu je počítáno s rekonstrukcí jednokolejné Komárovské spojky.

Pramen: Studie proveditelnosti SŽDC

Tagy brno komise MD nádraží uzel
9 komentářů